کانال رسمی ایران سرزمین گنج های گمشده در تلگرام

جهت عضویت فوری و رایگان در کانال ایران سرزمین گنج های گمشده در تلگرام لطفا کلیک نمایید.

https://telegram.me/irantreasure

منطق نهفته در علامت ها

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/366mn.jpg

استفاده از اشکال و علایم توسط انسانهای اولیه، در ابتدا در جهت رفع مشکلات و سختی های زندگی بود، بعدها در امور اقتصادی )خرید و فروش کالا، ایجاد پول، حساب و امور نظیر این( مورد استفاده قرار گرفت، اما ما در اینجا سعی داریم بیشتر به جنبۀ استفاده از علایم و نشانه ها در زمینۀ گنجها و دفینه ها بپردازیم. بنابراین به نوعی وارد یکی از بخشهای «علم کتیبه خوانی (Epigraphy)می شویم.
مطالبی که در این زمینه خواهیم گفت ارتباطی به علم باستان شناسی نداشته و قسمتی از آن نمی باشد. در واقع باستان شناسان کار گنج پژوهان و جستجوی گنج و دفینه را بیشتر یک کار سینمایی به حساب می آورند نه یک کار علمی. از یک نظر اینطور فکر کردن آنان به نوعی درست است؛ ما نیز بوسیله تجربیات بسیاری که در طول سالیان دراز در این کار بدست آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که تقریبا تمامی کسانی که در ایران به کار گنج پژوهی مشغولند، کارشان را از روی هیچ علم خاصی انجام نمی دهند. اطلاعاتشان در این زمینه کاملا بی اصل و اساس بوده و آنها را از راه شنیدن از دیگران بدست آورده اند.

همواره باید به این امر توجه داشته باشیم که علامت های هم شکل گاهی معانی متفاوتی را می رسانند. علاوه بر اینکه از جنبه های مختلفی به بررسی علامتها خواهیم پرداخت، خواستار آن هستیم کهموارد زیر را نیز به اطلاع خوانندگان برسانیم:
هر علامت با تمدنی که از آن علامت استفاده کرده، همچنین سطح علمی، بافت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سنی مردم آن تمدن و موارد دیگری از این قبیل ارتباط نزدیکی دارد.
هر علامت و سمبل با توجه به معیارهای زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:
– رمزهای ارقامی
– رمزهای الفبایی
– رمزها و سمبل های دینی
– علایم اجتماعی
– اشکال حیوانات
– اشکال سکه ها و پولها
– موجودات طبیعت
در مورد هر علامتی که پیدا می کنیم قبل از هر چیز باید این نکته را بررسی و مشخص کنیم که آیا علامت مذکور مربوط به یک گنج است یا خیر .بدین ترتیب از تلاش های بیهوده در راستای کشف گنجی که وجود خارجی ندارد، و هدر دادن پول، زمان و امیدهایمان جلوگیری خواهد شد.
گنج پژوهی که امروزه در بسیاری از جاها به عنوان یک حرفه تلقی می شود، برای مردم ما تنها عبارت است از شنیدن یک سخن در این رابطه و به دنبال آن، به دست گرفتن بیل و کلنگ. در حالیکه گنج پژوهی عرصه ای است که از جهات بسیاری نیاز به تخصص دارد.
متداول ترین محرک در میان جستجوگران گنج در کشور ما شنیده ها و روایات است .به محض اینکه علامت یا نقشی را بر روی سنگی در کوه یا مزرعه یا حیاط خانه می بینند، خیال پولدار شدن به سرشان زده و به محاسبۀ این امر می پردازند که چگونه و کجا را حفاری نمایند.
اصلا به این موضوع فکر نمی کنند که علامتی که دیده اند نشان یک دفینه است یا نه. همچنین برای اینکه بفهمند چگونه گنج خیالی خود را پیدا کرده و از داخل زمین بیرون آورند، موضوع را به اطلاع اطرافیانشان رسانده و نظر آنها را جویا می شوند.
یکی از مواردی هم که ما زیاد به آن برخورده ایم، داستانهایی است که پدر بزرگ ها و مادر بزرگها درباره گنج هایی که در زمینهای اطراف مدفون است تعریف می کنند. شاید روزی شخصی را دیده باشند که شیئی یا مقدار پولی را در زمین چال می کند، شاید هم روزگاری خودشان مقداری پول در جایی خاک کرده اند و در بستر مرگ می خواهند جای آن را به فرزندانشان نشان دهندو …
بسیاری از جستجوگران گنج در اغلب جستجوهای خود بدون اینکه چیزی پیدا کنند به کار جستجو پایان می دهند؛ در صورتی که جستجوی گنج دقت بسیار و بررسی دقیق نیاز دارد. گاهی دو سنگ نوشتۀ مشابه یا دو علامت مشابه بر روی دو سنگ قبر قدیمی می توانند علامت دهندۀ گنج باشد و تفاوت اندک مابین این دو نشانۀ مشابه ممکن است اشاره کننده به محل گنج باشد.
گاهی شکستگی کوچک گوشۀ تخته سنگی میتواند نشان دهندۀ راستای گنج پنهان شده باشد. گاهی یک علامت فلش، نقش یک ماهی یا حیوانی که به سمت خاصی قرار گرفته همانطور که می تواند نشانگر جهت گنج باشد، در عین حال می تواند برای گمراه کردن، درست جهت خلاف را نشان دهد.
فرهنگ ها، اعتقادات، و طرز فکر کسانی که این علایم و نشانه ها را بکار برده اند خیلی مهم است. این کار مکتب و آموزشگاه خاصی ندارد، در این رابطه قوانین دقیقی که حتما باید رعایت می شده است هم وجود ندارد. اعتقادات، فرهنگ، طرز فکر و حتی شرایط روحی کسی که این علامت ها را باقی گذاشته است مهم ترین عامل مشخص کنندۀ پیام این علامتها می باشد. و حل این قبیل معماها و کشف این قبیل رمزها به هیج وجه کار آسانی نیست.
برای کسانی که می خواهند از این مطالب به منظور پیدا کردن گنج کمک بگیرند باید متذکر شویم که؛ هیچ پنهان کنندۀ گنجی علامتی مبنی بر این که «گنج من در فلان جا پنهان شده است، بروید و آن را بردارید » از خود باقی نمی گذارد. این رفتار هم با طبیعت انسان مغایر است و هم با منطق این کار. کسی که ثروت و گنجینه ای را پنهان می کند این کار را به این منظور که دیگری از راه رسیده و به راحتی اموال او را بردارد و برود، انجام نمی دهد، و علایم و نشانه هایی که می گذارد برای راحت کردن کار جستجوگر گنج و به زحمت نینداختن او نیست.
علایم و نشانه ها به منظور گم نکردن محل اشیایی که پنهان می شود قرار داده می شوند. برای یافتم منطق نهفته در این علامت ها نیز به همان اندازه که دانش اهمیت دارد، تجربه هم لازم است.امروزه اغلب کسانی که به این کار مشغولند، بیشتر از آنکه به دنبال یافتن مفهوم علامت هایی که آنها را به گنج می رساند باشند، به کمک سمبل هایی که مفهوم کلی و عمومی دارند و نیازی به حل معمای آنها نیست، به دنبال کشف گورستانها و آثار باستان هستند. پس از کشف این گونه آثار قدیمی نیز به حفاری محوطه مشغول می شوند تا شاید بتوانند چیز ارزشمندی برای خودشان بیابند مفهوم علامت ها و مفهوم سمبل ها دو مقولۀ جدا از هم می باشند. سمبل ها بیشتر جنبه عمومی و جهانی دارند و در دنیا بصورت سیستم مشترکی در آمد هاند که در همه جا از آنها بصورت مشابه استفاده شده است. به همین دلیل برای فهمیدن یک سمبل باید دانش و معلومات خاصی داشته باشیم.
اما در مورد نشانه ها و علامت های گنج ها موضوع کمی متفاوت است، برای فهمیدن این علامت ها و حل معمای آنها بیشتر از دانش و معلومات، به هوش و درایت بالا نیاز است، در اینجا تجربه مهم تر از علم و دانش می باشد.
در این زمینه تنها کسی می تواند از شانس موفقیت بالایی برای رسیدن به هدف برخوردار باشد که در زمینه باستان شناسی تحصیلاتی داشته، تا اندازه ای به به علم کتیبه خوانی و کتیبه ها حاکم باشد، در زمینه سمبل ها معلومات و اطلاعاتی داشته باشد، با حروف و ارقام عبری، سریانی، ارمنی، رومی، بیزانس و ایرانی آشنایی داشته و در کنار تمام اینها از تجربیاتی در زمینه گنج یابی برخوردار باشد.
با این حال امروزه ارزش این کار تا حدی پایین آورده شده است که در قهوه خانه ها و محافل مختلف بحث آن می شود و انسانهای زیادی تنها بخاطر دیدن یک نشانه یا شنیدن یک روایت شروع به کندن زمین کرده و به دنبال گنج می گردند.
بدتر از این، سودجویان و متقلبانی هستند که ادعای تخصص در این کار و دانستن زبان علامت ها را می کنند، مردم را فریب داده و باعث می شوند تا انسانها به حفاری های بی اساس و تخریب آثار باستانی دست زنند.در ضمن، از رمالان و دعا نویسان و جن گیرهاو متقلبان دیگر هم میتوان نام بردکه دستی در اینگونه کارها دارند.
علاوه بر همۀ اینها، کتاب هایی در این زمینه چاپ شده است که تمام متن آنها تشکیل شده است از مطالب بی اصل و اساس، مطالب ساختگی و نامربوط. کار جستجوی گنج بیشتر از آنکه یک کار حفاری باشد، یک هنر است. هنر تحقیق و بررسی، هنر تقویت احتمالات وجود گنج، هنر کشف رمز علایم ونشانه ها. هر شکل و نشانه ای علامت یک گنج نمی باشد. اگر در سرزمین ایران هر شکل و نشانه ای که پیدا می شود علامت یک گنج بود،
الان تمام مردم کشورمان ثروتمند بودند. دولت می توانست به تمام افراد کشور در ازای انجام ندادن هیچ کاری حقوق هایی با مقادیر بالا پرداخت کند.
در زمینۀ گنج پژوهی و یا تحقیقات باستان شناسی، ارقام از اهمیت زیادی برخوردارند. خیلی از حروف یک ارزش رقمی نیز دارند و این موضوع ممکن است چه در حیطۀ باستان شناسی و چه در حیطۀ گنج ها و دفینه ها مورد استفاده قرار گرفته شده باشد. بطور مثال حرف یا علامت (x) هم می تواند نشانگر یک مقبره یا علامت یک سوگند (تایید چیزی) باشد و در عین حال می تواند معادل ارزش رقمی آن در زبان رومی یعنی عدد 10 مورد استفاده قرار گرفته شده باشد.
به عنوان مثالی دیگر حرف ( L) را می توان نام برد که اگر به عنوان رقم رومی در نظر گرفته شود نشانگر عدد 50 می باشد اما در عین حال معانی مختلف دیگری را نیز می تواند برساند، مثلا اگر بصورت برجسته و در داخل یک مستطیل قرار داده شود به معنای یک قفل است و مفهوم شروع یا پایان پذیرفتن یک چیز را می رساند. همچنین می تواند علامت گنجینه ای از پول و جواهرات باشد، یا نشان قبر انسانی که در زمان حیات ثروتمند بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که این علامت در کجا و به چه شکل و چه موقعیتی قرار گرفته و استفاده شده است. از حرف (L) در تمدن های مختلف و به گونه های مختلف مانند برجسته کاری یا کنده کاری شده استفاده شده است. گاهی برای فهمیدن اینکه یک علامت یا حرف یا رقم خاصی که در نوشته یا کتیبه ای بکار رفته چه مفهومی را می رساند، باید بدانیم که آن نوشته مربوط به کدام زمان می باشد. برای مثال علامت اولیه ای که برای بیان عدد 50 استفاده می شده است در طول سالها دچار تحول شده و در هر دوره از زمان به شکل خاصی نشان داده شده است تا اینکه در قرن اول قبل از میلادبصورت (L) در آمده است.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/FL2390.JPG
همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، تمام این علامت ها نشانگر عدد 50 هستند اما اگر یک جستجوگر گنج اطلاعاتی دربارۀ این موضوع نداشته باشد، با دیدن یکی از دو علامت اول بر روی یک صخره، آن را به عنوان یک فلش برداشت کرده و هدف خود را در راستای آن فلش جستجو خواهد کرد. و پیداست که اینگونه جستجوها هیچوقت به هدف نخواهند رسید.
همین علامت فلش در صورتی که سر آن رو به پایین i باشد: در عهد یونان قدیم نشانگر زن یا اندام جنسی زن بوده است و به شکلی که سر فلش رو به بالا باشد: hمفهوم مرد را میرسانده است.
برای اینکه مفهوم یک سری علامت کشف شده را هر چه بهتر متوجه شویم باید بدانیم متعلق به چه کسانی و چه دوره ای از زمان می باشند. ما در این مطلب به بررسی چندین علامت و سمبل و مفاهیمی که این سمبل ها و علایم می توانند برسانند خواهیم پرداخت؛ اما از آوردن بسیاری از علایم و اطلاعات بی اساسِ مربوط به آنها که در جاهای زیادی نیز آورده شده و در بین مردم دست به دست می گردد اجتناب می کنیم. برخی از دلایل این کار از قرار زیر است.

به موارد زیادی از سنگ قبرهای قدیمی برخورده ایم که مطابق ذهنیت و فرهنگ مرسوم آن دوران و در میان آن مردم، بر روی آن بجای استفاده از نوشتار، از علایم و اشکال استفاده شده است. این علایم و اشکال، بیانگر اطلاعاتی در مورد انسانی است که در آنجا خاک شده، اطلاعاتی همانند شغل، مقدار ثروت و دارایی، کارهایی که در زمان حیات انجام داده است، علت مرگ، عناوین و القاب و غیره.
همچنین بعضی علامت ها وجود دارند که نظیر آن در هیچ جای دیگر یافت نمی شود و تنها مخصوص شخصی است که آن را از خود به جای گذاشته. درک مفهوم واقعی آن برای هیچ کس ممکن نمی باشد. مشکل اصلی جستجوگران گنج پیدا کردن علایم نیست، مشکل اصلی خواندن و کشف رمز این علایم است. بسیار اتفاق می افتد که در نزدیکی یا درست در کنار یک گنج حفاری و جستجو انجام می شود، بر روی زمینی که گنج در زیر آن پنهان است قدم گذاشته می شود، اما در نهایت بی خبر از گنجی که آنقدر نزدیک بوده است، هیچ چیزی پیدا نمی شود. یکی از دلایل اصلی این امر این است که بسیاری از جستجوگران گنج خودشان هم نمی دانند که چه کار می کنند و چه کار باید بکنند، نمی دانند چه می خواهند و به دنبال چه چیز می گردند. به همین منظور برای کسانی که در جستجوی گنج و علایم گنج هستند توصیه هایی داریم.
• در اراضی در سطح وسیعی مشاهده و بررسی انجام دهید، و برای کارِ مشاهده از چشم غیر مسلح استفاده کنید.
• تپه های کوچک و بزرگ چیزهایی نیستند که در طول سالها از بین بروند، اینگونه تپه ها و دیگر عوارض طبیعی منطقه، مانند کوهها و دره ها را در اوقات مختلف روز و در شرایط مختلف نور خورشید مورد بررسی قرار دهید و به دنبال تشابه ها و ارتباط ها در میان آنها بگردید.
• کارِ بررسیِ عوارض طبیعی زمین را در سطح وسیعی انجام داده و بطور مداوم این سوال را از خودتان بپرسید که اگر من جای او بودم گنج را در کجا پنهان می کردم. بدین ترتیب سعی کنید تا مناسب ترین محل برای پنهان کردن گنج را بیابید.
• چشمه ها و محل های خروج آب از زمین، بخصوص در زمان های اخیر، از اهمیت بسیاری برخوردارند. ممکن است خشک شده یا بسته شده باشند؛ بر روی یافتن آنها تمرکز کنید.
• اگر در محل، علایم و نشانه هایی یافتید، حتما با یک شخص آگاه و متخصص در این زمینه مشورت کنید و نظر او را بپرسید و سعی نکنید خودتان آن علایم را بدون آگاهی تعبیر و تفسیر نمایید.
• اغلب اوقات علامتِ نشان دهندۀ یک گنج تنها یکی نمی باشد؛ اگر علامت و نشانه ای یافتید، نواحی اطراف آنرا به دقت جستجو کرده و مورد مشاهده قرار دهید و از نبود علامت های دیگر مطمئن شوید. اگر علامت های دیگری بیابیدپی بردن به رمز این علایم، و در نهایت پیدا کردن گنجینۀ پنهان شده برایتان آسان تر خواهد شد.
• گاهی بین علامت ها ممکن است ترتیب خاصی برقرار باشد؛ در اینصورت برای یافتن ارتباط بین آنها تلاش کنید و همیشه احتمال وجود علایم انحرافی و گمراه کننده را نیز در نظر داشته باشید. این قبیل دفینه ها معمولا گنجینه های بزرگی هستند؛ باز هم مشورت با یک متخصص را توصیه می کنیم؛ شاید کمک گرفتن از یک متخصص و شخص آگاه به معنای تقسیم گنجینه باشد، اما حریص بودن و کمک نگرفتن نیز خستگی و به نتیجه نرسیدن را به همراه دارد.
• پس از انجام مشاهدات در سطح وسیع، سعی کنید محوطۀ جستجوی خود را کوچک تر کرده و به 100 متر مربع کاهش دهید. محوطه جستجوی کوچکتر یعنی نزدیک تر شدن به هدف و بیشتر شدن احتمال موفقیت. و در آخر اینکه، اگر از هوش و استعداد خوبی برای خواندن علامت ها و کشف رمز آنها برخوردارید، بیشتر مسئله برای شما حل شده خواهد بود. از مراجع قانونی مجوزهای لازم را بگیرید، اگر مانع قانونی خاصی وجود ندارد می توانید کار حفاری را شروع کنید

علی عزیزیان

19 فوریه 2017
مفهوم آثار و علائم باستانی دیدگاه‌ها برای منطق نهفته در علامت ها بسته هستند

زبان علامت ها

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8005.jpg

اولا، ما مدعی این موضوع نیستیم که اطلاعاتمان در این حیطه کامل است و همه چیز را می دانیم.دنیای سمبل ها فقط مختص به ما نیست، موضوع سمبل ها و علامت ها حیطۀ وسیعی است که هیچکس در دنیا نمی تواند مدعی این شود که همه چیز را درباره آن می داند. بنابر این ما در اینجا قصد داریم فقط به منطق کلی موجود در این موضوع بپردازیم، و به بررسی موضوعاتی را که بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد، و بعضی از سمبل ها و علایمی که تحلیل آنها در حد اطلاعاتمان برایمان ممکن است بنشینیم، تا برخی از موانع موجود در این رابطه را از پیش روی اندیشۀ خواننده برداشته و راه را برای او باز نماییم.
ثانیا؛ یک تحقیق جدی در رابطه با اینکه سمبل کشف شدۀ خاصی، چه معنا و مفهومی را می رساند، و این معلومات نتیجۀ تحقیقات چه کسی یا کسانی است، برای خواننده ای که در حیطۀ دفینه و گنج فعالیت دارد یا به آن علاقمند است، زمینۀ مفید و بی زحمتی فراهم می کند و مانع اتلاف نیرو، هزینه و زمان او شده، و همچنین مانع از دست رفتن امیدهای او در این زمینه میگردد.
نکته ای که در این رابطه نباید فراموش کنیم این است که؛ در منطق علامت ها هیچ قانون قطعی وجود ندارد، اما در عین حال هر علامتی معنا و مفهوم خاصی را می رساند، خواه این معنا معنای دور باشد، خواه معنای نزدیک. هیچ علامت و سمبلی به خودی خود یا از روی بیکاری و سر رفتن حوصله ایجاد نشده است، و سعی در تعریف چیزهایی دارد.
در هر علامتی که بصورت برجسته کاری یا کنده کاری شده ایجاد شده است، کوچکترین برجستگی یا فرو رفتگی مفهوم خاص و مطلقی را می رساند. اشکال، نگاه ها، طرز ایستادن ها، و هر گونه حرکات و رفتارِ نقش داده شده در سمبل ها و علایم، هر کدام سعی در بیان مطلب خاصی دارند. نقوش روی علایم، خواه نقش یک انسان باشد، خواه نقش یک حیوان، گیاه یا هر شی دیگر، اندازه های بکار گرفته شده در ترسیم اجزاء این اشکال، هر کدام به نوعی بیانگر مفهومی در رابطه با فاصله و جهتِ محل خاصی در محیط اطراف، مانند محلهای سکونت، گورستان، عبادتگاه و امثال این می باشد.هر علامت در مناطق مختلف دنیا معنا و مفهوم یکسانی ندارد. همچنین باید توجه داشت که اگر در اینجا به مفهوم علامت خاصی می پردازیم، این مفهوم، مفهوم تقریبی و نسبی آن علامت است و نمی توان به آن بصورت قطعی نگاه کرد. سمبلی خاص در فرهنگهای مختلف معانی متفاوتی دارد. تحلیل سمبل ها و حل معمای آنها همانند بازی شطرنج می باشد. در این بازی شطرنج مابین کسی که این علایم را کشیده و از خود بجا گذاشته و کسی که سعی در پیدا کردن مفهوم آن علامتها دارد مجادله سختی در جریان است.در بعضی از فرهنگ ها و در میان بعضی از اقلیت ها، برای نشان دادن محل گنجینۀ پنهان شدۀ خاصی، از بیش از یک علامت استفاده شده است، گاهی در سیستم علامت گذاری کمتر از سه علامت استفاده نمی شود. بنابراین جستجوی گنج بوسیله تنها یک سمبل یا علامت که در محل خاصی یافت شده است کار منطقی و عاقلانه ای نمی باشد.در مورد هر علامت کشف شده، علامت مرتبطی قبل یا بعد از آن ممکن است وجود داشته باشد، فقط کسی که در این کار تخصص و تجربۀ کافی دارد می تواند بگوید که سمبل و علامت کشف شده آخرین علامت راهنما است یا خیر.به همین دلیل نه تنها باید به معنا و مفهوم علامتها توجه کنیم بلکه یافتن منطق نهفته در ارتباط بین این علامت ها و چگونگی ترتیب آنها نیز بسیار مهم است، پس در محل کاوش میبایست تمامی اراضی اطراف را به خوبی مشاهده و بررسی کرد. در رسیدن به هدف، عواملی مانند برجستگی ها و فرو رفتگی های زمین، پوشش گیاهی و امثال این از اهمیت بسیاری برخوردار است.در اینجا قصد داریم با استفاده از دانش و تجربیات دوستان متخصص خود در این زمینه، همچنین با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و اقتصادی تمدن های مختلف، به بررسی علامتها و درست ترین معنایی را که ممکن است این علامت ها برسانند بپردازیم.در رابطه با تعیین مسافت ها توسط سمبل ها، واحدهای اندازه گیری که هر تمدن از آن استفاده می کرده را نیز در نظر می گیریم. علاوه بر این در هنگام بررسی محل کاوش احتمال اینکه خطاهای کوچکی در هنگام علامت گذاری در اندازه گیری صورت گرفته باشد را نباید از نظر دور داشت.قبل از شروع حفاری ها تثبیت محل دقیق حفاری و عمق حفاری با استفاده از افراد متخصص و مجرب و به کمک فلزیابها و ابزارآلات اهمیت دارد. زیرا در اثر عواملی از قبیل فرسایش زمین در طول سالیان دراز، سیل، زلزله و امثال این، عمق مورد نظر ممکن است تغییر کرده باشد و عمقی که علایم آن را نشان می دهند با عمق واقعی اختلاف داشته باشد. در این زمینه استفاده از تجهیزات حساس به عمق از اهمیت بسیاری برخوردار است.علاوه بر تمام اینها، ما حضور یک باستان شناس را در کار تثبیت محل حفاری، بسیار مفید می دانیم. یک باستان شناس هرچند همانند یک جستجو گر دفینه به قضیه نگاه نمی کند اما علم باستان شناسی و دانش او می تواند مانع از تلاش در جهت اشتباه و بیهوده گردد

علی عزیزیان

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8007.jpg

سمبل چیست؟
معنی کلمه سمبل در فارسی «نماد » است. ریشۀ کلمۀ سمبل، کلمه »Symbolon« است که در زبان قدیم مصری بکار می رفته و مفاهیمی همچون با هم بحث کردن، کنار هم قرار دادن، در یک جا جمع کردن و بستن را می رساند. این کلمه پس از آنکه به زبان یونانی قدیم راه یافته، به شکل کنونی درآمده است.در بعضی از واژه نامه ها سمبل به معنای «یک چیز مشخص تری که در تعریف یک چیز مشکل تر مورد استفاده می گیرد » و یا «قانون عمومی، اصل و قاعده، تفکر اساس، دانش، علایمی که برای بیان فکر » نیز آمده است. سمبلیسم را به اختصار میتوان بصورت «دانش عمومی، بیان حقایق به روش ساده و قابل فهم » تعریف کرد. یک سمبل علامتی است که سعی دارد مفهومی را به قطعی ترین، مشخص ترین، ساده ترین و طبیعی ترین شکل ممکنه بیان کند.
سمبل ها در نتیجۀ کدام نیاز به وجود آمد هاند؟
انسان، به اقتضای فطرت و نوع خلقتش، تمامی اطلاعات و رازهای راجع به زندگی اش را نمیتواند با همگان به اشتراک گذارد. هر انسانی در دنیایی که در آن زندگی می کند،رازها و اسرار سربسته زیادی در درون خودش دارد.وجود اطلاعات سری در زندگی اجتماعی به دلایل مختلفی مانند دلایل نظامی، دفاعی، فرهنگی و غیره، یک امر طبیعی است. انسان تمامی ایده ها و افکار خود را به راحتی نمی تواند با دیگران در میان گذارد.به دلایلی نظیر مواردی که به آن اشاره شد، انسان همیشه از فاش کردن افکار و دانش خود بصورت واضح و بی پرده در میان همگان خودداری کرده است و به نوعی به بیان آنها بصورت سربسته فقط در میان کسانی که لازم است از آن اندیشه ها و حقایق اطلاع داشته باشند دست زده است. این گونه ارتباط با دیگران و بیان حقایق به این شیوه، در طول گذشت سالیان و قرون متمادی قسمتی از طبیعت وجود آدمی گشته است. سه دلیل اساسی بیان حقایق بصورت سربسته را می توانیم به شکل زیر بیان کنیم:
1- در تمام زمانها و تمام جوامع، برای کسانی که درباره حقایق خاصی اطلاع داشته اند همیشه خطراتی وجود داشته است که باعث خودداری این عده از بیان حقایق بصورت آشکارا می شده است.
2- تکامل انسان و تکامل دانش و آگاهی های او بصورت تدریجی صورت می گیرد، در جهان حقایقی وجود دارد که هنوز زمان آشکار شدن آن برای همگان فرا نرسیده است، عده زیادی از انسانها در زمانی خاص ظرفیت اطلاع داشتن از این گونه حقایق را نداشته اند. اطلاع داشتن از حقایقی خاص نه تنها برای آنها مفید نبوده بلکه می توانسته مضر باشد به همین دلیل بعضی از حقایق از کسانی که هنوز ظرفیت دانستن و درک آنها را نداشته اند مخفی مانده است.
3- بعضی از حقایق همانند نوعی سلاح هستند و اطلاع داشتن دیگران از آنها، بخصوص کسانی که نیت های سو در سر دارند می تواند بسیار خطرناک باشد. به همین دلیل بعضی حقایق نباید به دست افراد نا اهل بیفتد.شاید امروزه نگاه کردن به شی یا موجود خاصی در طبیعت معنا و مفهوم مستقیمی به ما نرساند اما در روزگاران قدیم که هنوز خط ابداع نشده بود یا در میان انسان ها عمومیت نداشت، انسان از اشکالِ اشیاء و موجودات مختلف موجود در طبیعت برای بیان منظور خود استفاده می کرده است. در آن دوران انسان از اشکال مختلف مانند نقش حیوانات و گیاهان مختلف استفاده می کرده و این اشکال را بر روی سنگها و درختان رسم می کرده است

علی عزیزیان

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8006.jpg

نشانه یا علامت چیست؟
انسان های قدیم برای انتقال افکار، اندیشه ها، خواسته ها و انتظارات خود از اشکال موجود در طبیعت استفاده می کردند. برای این منظور اشکالی را بکار می بردند که با افکار و اندیشه های آنان ارتباط داشته باشد و بتواند مفهوم چیزی که قصد بیانش را دارند را برساند. و این امر مستلزم این بوده است که طبیعت را به دقت زیر نظر بگیرند و پدیده های مختلف آن را بخوبی بشناسند. اشکالی که بوسیله این انسانها استفاده می شده است، نقش کوهها، دره ها، رودها، دریاچه ها،خورشید، ماه و غیره بوده است.
نکته مهم دیگری که در اینجا قصد داریم به آن اشاره کنیم این است که هر شکل و علامتی یک سمبل نیست و بین این دو تفاوت وجود دارد. سمبل ها اکثراً علامت ها و اشکالی هستند که در میان انسان ها بیشتر جنبه عمومی داشته و نشان دهنده افکار و اعتقادات مشترک بین خیلی از انسان ها و ملت ها می باشند. به عنوان مثال داستان خلقت حضرت آدم )ع( و حوا، طوفان نوح، به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی )ع( و … در طول سالیان دراز و متمادی و با بهره گرفتن از افسانه ها و انتقال سینه به سینه،
در بین انسان ها عمومیت یافته است و خود این افسانه ها هم بر روی آنها تاثیر گذاشته اند. میتوان این وقایع و داستانها با استفاده از سمبل ها بیان کرد. اینگونه موضوعات کاملا جنبه عمومی و جهانی به خود گرفته است. از جهتی، سمبل ها می توانند نشان دهندۀ اعتقادات دینی، جغرافیای محل زندگی، و خصوصیات روحی ملت ها و جوامع مختلف نیز باشند.
در مقابل خصوصیت عمومیت سمبل ها، علامت ها و نشانه ها خواه با سمبل های خاصی در ارتباط باشند یا نباشند، بیشتر مختص یک شخص، یک گروه یا جوامع کوچک خاصی می باشند و نشان دهنده اندیشه ها، خواسته ها و احساسات آنها، گاه نیز مشخصه و تعریف کنندۀ یک طرح
و کار مربوط به آنها هستند.
این یک واقعیت است که هر سمبل، علامت و شکل اسرار آمیزی که همیشه و در همه جا نقش یکسانی داشته و به همان صورت خاص رسم می شود، اشکالِ خیالی و بی معنی نمی باشند. ممکن است زبان ملت ها و جوامعی که اینگونه اشکال و سمبل هایی را استفاده می کنند متفاوت باشد اما سمبل های استفاده شده در بین آنها یکسان است. این قبیل اشکال و نقوشِ خاص جنبۀ عمومی و جهانی پیدا کرده اند. تمامی سمبل ها جنبه اسرار آمیز و راز گونه ندارند. موضوعاتی وجود دارد که گاهاً بیان آنها بصورت مستقیم و آشکارا بعضی انسانها و گروه ها را ناراحت می کند و در دنیای امروز نیز مثال های زیادی میتوان از آن زد، در این شرایط، نشانه ها و سمبل ها وارد عمل شده و برای بیان همان موضوعات اما بصورت سربسته و غیر مستقیم بکار گرفته می شود. گاهی نیز سمبل ها و علامت ها فقط به عنوان وسیله ای برای بیان موضوعات بصورت اختصاری و به منظور صرفه جویی در جا و زمان، و جلوگیری از نوشتن ها و توضیحات طولانی تر استفاده می شود.
یکی از موضوعات و اندیشه های تاثیر گذار در نوشتن این مطالب، موضوعات دینی و فلسفی می باشند که سمبل ها در داخل آنها به وفور استفاده شده اند. در اینجا سعی داریم اشاراتی به اینموضاعات نیز داشته باشیم.
سمبل ها و نشانه هایی که در متون باستانی آمده است در بسیاری از موارد ریشه در باورها و اعتقادات و اندیشه های دینی دارد. مثال های مختلفی در این رابطه در قسمت سمبل ها آوردهشده است. بسیاری از این سمبل ها در متون مقدس نیز به نوعی استفاده شده اند، حتی منبع اصلی بسیاری از سمبل های عهد قدیم را همین متون مقدس تشکیل می دهند. دلایل اصلی جای گرفتن سمبل ها در متون مقدس را اینگونه می توانیم توضیح دهیم:
تفاوت های ذهنی و فرهنگی انسانها: تمامی انسانها تفاوت های ذهنی با هم دارند و همچنین در جوامع و محیط های کاملا متفاوتی بزرگ شده و زندگی می کنند و خود این جوامع نیز دارای فرهنگ های متفاوتی چه از نظر کیفیتی و چه از نظر سطح کمیتی هستند، به همین دلایل ذهنیت، طرز فکر و ظرفیت درک و فهم آنها با هم متفاوت است. هر انسانی قدرت و ظرفیت فهم و درک هر دانشی را ندارد. بعضی از معلوماتِ عمیق و وسیع بجای اینکه باعث پیشرفت و تعالی بعضی از انسان ها شود ممکن است سد راه پیشرف آنان یا سبب به هم ریختگی ذهنی و یا حتی گمراهی
آنان گردد. سطح درک و فهم انسانها با هم متفاوت است.
کتب مقدس دارای خصوصیت عمومی و جهانی بودن هستند و از طرف خدا برای تمامی انسانها با هرگونه خصوصیات فکری و سطح درک و فهم نازل شده اند و به همین دلیل در قالبی نازل شده اند که برای عموم انسانها قابل درک و فهم باشد. متون کتب مقدس باید طوری باشد که هر انسان با هرگونه ذهنیت و درک و فهمی که دارد بتواند از آن بهره مند گردد و در عین حال معلومات موجود در داخل سایت باعث به هم ریختگی و مشکلات ذهنی برای او نشود و دانش هایی که خارج از ظرفیت درک و فهم اوست را در کتاب نیابد. بدین ترتیب هرچقدر که سطح دانش و درک و فهم یک انسان ارتقاء یافت و افق دید او وسیعتر شد، با خواندن همان کتاب می تواند به معلوماتی در سطوح بالاتر و مناسب سطح ذهنی خود دست یابد. تنها روشی که این امر
را امکانپذیز می سازد سمبولیسم است. سیستم سمبولیسم سیستمی است که در تناسب با «اصل تدریج » )تکاملی که بصورت آنی صورت نگرفته و در طول زمان و بصورت پله به پله و مرحله به مرحله انجام می پذیرد( این امکان را به انسان ها می دهد تا حقایق را بصورت تدریجی یاد
گرفته و درک نمایند.
میتوان گفت که یکی از دلایل اینکه در کتب مقدس بعضی از حقایق بصورت روشن و واضح و بعضی دیگر بصورت سربسته بیان شده است همین امر می باشد. شرایط زمانه و سطح تکامل: یکی از دلایل شکل گیری و استفاده از سمبل ها در کتب مقدس، نامناسب بودن شرایط زمانه و ناکافی بودن سطح تکامل انسانها برای درک حقایق موجود در کتاب است، در زمانی که کتاب نازل شده. به عنوان مثال از سطح علمی ناکافی انسانها در زمانی که کتاب نازل شده می توان نام برد؛ با گذشت زمان و تکامل علم بشر، انسانها در آن متون متوجه حقایقی می شوند که در نگاه اول و اعصار گذشته به آن پی نبرده بودند. اینگونه کشف حقایق در کتب مقدس هنوز ادامه دارد و ادامه خواهد یافت.

علی عزیزیان

دروغ و باورپذیری آن

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/dedekoriran.jpg

در عرصه فلزیاب و کاوش حرف و حدیث خیلی زیاد است و بخصوص دروغ و اغراق در مورد سیستم های فلزیاب که متاسفانه خیلی ها دروغ را زودتر از حرف راست باور میکنند. دوماه پیش دوستی تماس گرفته و از من دستگاهی خواست که 10متر را بزنه بهش گفتم دوست عزیز بهترین دستگاه دنیا بین 4 الی6 متر و در حالت استثنایی اونم شاید 7 متر را بتونه بزنه .نیست دنبالش نگرد. به من میگه حتما شما موجود ندارید و میگید نیست . همین طرف رفته یه تصویری خریده فروشنده بهش گفته 18 متر برات اسکن میکنه .اینهم باور کرده رفته خریده .دیروز تماس گرفت و گفت که این 2متر هم اسکن نمیکنه چکار کنم؟ موارد اینچنینی را من زیاد دیده ام و وقتی من در مورد کارآیی واقعی دستگاه حرف میزنم طرف باور نکرده و دروغ را زودتر پذیرا بوده و بعدا متوجه شده که چه اشتباهی کرده است
دوستان من ! دستگاه بالای 5 الی7 متر وجود نداره 6 الی 7 متر آنهم برای فلز قدیمی بالای 50 سال مانده در زیر خاک و حجم بزرگ امکان پذیر است پس زود باور نباشید من 20سال است کارم دستگاه است با ده ها نوع فلزیاب کار کرده ام و این تجربیات را به شما دوستان انتقال میدم . یا تصویری که بتونه عین شکل فلز را نشان بده فعلا تولید نشده است هر کی گفت باور نکنید . برای خرید هم من به هیچ کس نگفته ام که از من بخرید فقط گفته ام با مشورت بخرید تا فردا پشیمان نشوید. دستگاههای تصویری فقط به درد حفره یابی میخورن حتی اگر بالای 300 الی 400 میلیون تومان هم هزینه بکنید. بهترین سیستم ها برای دفینه یابی سیستم های پالسی هستند
برای خرید از چند منبع تحقیق کنید به گفته های یک نفر اکتفا نکنید . هیچ وقت عمق های بالا را باور نکیند
خیلی از دوستان به من میگن چه وسیله ای را پیشنهاد میکین؟ پیشنهاد من برای خرید نسبت به عمقی که میخواهد کاوش کند و ذهنیت طرف متغیر است
مثلا طرفی که دنبال سکه یابی و یا یافتن فلزات تا عمق 1 متر هست  ! میگم بهترین گزینه xpdeus یا gpx5000 است . البته با آموزش حرفه ای . یا کسانی که میخواهند عمق بالایی را کاوش کنند 4 الی 7 متر بهترین گزینه ها پی مکس ، لورنز ، دیپ سنس و یا دیپ هانتر است ، برای شعاع زنی هم آدرنالین mfd ، ریفایندر و بیوتارا گزینه های خوبی هستند
دوستان خرید عجولانه و بدون تحقیق فردای پشیمانی را دربر خواهد داشت
موفقیت شما آرزوی ماست

 

نشانه های دفینه چگونه رمز کشایی می شوند.

یکی از موضوعاتی که دفینه یابان با آن مشکل دارند، «رمز کشایی نشانه » می باشد. به همین دلیل، اگر چه کمک ناچیزی می باشد، ولی می خواهم در مورد اینکه «نشانه ها چگونه رمز کشایی میشوند » به خوانندگان عزیز توضیحاتی در پایین بدهم.
1- باید به این دقت کرد که، نشانه با آفت هایی طبیعی مثل آفتاب، باران، سیل و … تاثیر نپذیرفته و در تخته سنگی باشد که با قدرت چند نفر، از جایش تکان داده نشود. تخته سنگ اصلی و ثابت که روی زمین می باشد، مورد قبولترین می باشد.
2- اگر من جای او بودم، دفینه را کجا پنهان می کردم » این سوال را از خود پرسیده و منطقه مناسب را پیدا کنید.
3- منطقه را با چشم، به صورت فراخ زیر نظر بگیرید.
4- اگر نشانه ایی پیدا کردید، از تجربیات چند نفر استفاده کنید.
5- دقت کنید، رمزگشایی دفینه، تنها با یک نشانه نمی باشد. به همین دلیل، منطقه را به خوبی بررسی کنید، دومین و سومین نشانه را که پیدا کردید، سعی کنید بینشان رابطه ای منطقی بیابید.
6- بعضی نشان ها در جهت دهی ممکن است گمراه کننده باشند. در هنگام تفسیر، این وضیعیت را فراموش نکنید.
7- این را فراموش نکنید که انسانی که دفینه را حفر کرده، باهوشتر از فرد دفینه یاب می باشد.
8- قبل از هرچیزی سعی کنید این را بفهمید که نشانه مربوط به کدام تمدن می باشد.
9- منطقه تفتیشتان را حدالامکان کوچکتر کنید.
10- فراموش نکنید که فرد دفن کننده ی دفینه، دفینه اش را درون و یا زیر نشانه ای که گذاشته نخواهد گذاشت

باید مثل پایین عمل کرده و به سوال هایتان جواب دهید.
1- هر نشانه ایی یک زبانی دارد، این زبان ویژگیهای شکل می باشد.
مثلا، بر روی یک تخته سنگ، یک حکاکی مار چنبره زده باشد، ابتدا با مرتب کردن ویژگی های مار به حل آن بپردازیم. از ویژگی های مار این می باشد که، در زمان احساس خطر، به یک گوشه ی تاریک فرار می کند، این منطقه یا سوراخ می باشد، یا زیر یک تخته سنگ است. اگر مار بدون حرکت بوده و چنبره زده باشد و هیچ نشانه ی دیگری نباشد، در این صورت باید زیر تخته سنگی را نگاه کرد که مار در آنجا پیدا شده. ویژگی دیگر مار، سلاح دفاعش، زهر می باشد. در این صورت باید با این تفکر به آن نزدیک شد که تله ای وجود دارد.
2- جمع کردن اطلاعاتی درباره مردمی که از نشانه استفاده کرده اند، در جهت اجتماعی – اقتصادی و اعتقاد.
3- در اطراف تخته سنگ نشانه دار، باید تفتیش روی زمین انجام داده، و لایه هایی را که با مداخله انسان تولید شده، کشف کرد، که اینها موجب یافتن نکاتی می شوند. تخته سنگهای عمودی و تکیه داده شده به یکدیگر، در اطراف ان، تپه، گودال، سنگ عمودی، درخت کهنسال و امثال این باید جستجو شوند.
4- اگر بعد از این اطلاعات نیز نتوانستید رمزگشایی کنید، باید از انسانهایی که با تجربه می باشند کمک بگیرید. نشانه ها را حفاظت کنید، نشکنید، و به کسی که می شکند، مداخله کنید. حفاری های دفینه همانند عمل جراحی می باشند، یک جراح ماهر، قبل از شروع عمل، تمامی تجزیه و تحلیل ها را انجام می دهد.
جهت های مورد استفاده برای مخفی کردن دفینه
یهودیان= شمال شرق وجنوب شرق
غیریهودیان= شمال غرب وجنوب غرب
و اما در جهت های دیگر نیز استفاده میشده مثلا شمال-جنوب-شرق-غرب و عمدتا بر این
منوال بوده :منازل-عبادتگاه-سد-چاه-حدود بین قبایل
اشاره ها بر 3 نوع تقسیم می شوند
-1 اشاره های توجیهی
-2 اشاره های تکمیلی
-3 اشاره های تثبیتی

اشاره های توجیهی مسافت وطول هدف تا اشاره با دلایل معین مشخص شده که میتوان به این اسامی اشاره کرد
عقزب-پای حیوانات وانسان یک جوغن(منظورازجوغن مربع دایره مستطیل وغیره میباشد) مارمولک-پرندگان وشتررانام برد
اشاره های تکمیلی اشاره های تکمیلی به نوعی وایسته به اشاره های توجیهی هستند ودر واقع بعداز مشخص کردن مسافت ومتراژ اشاره های توجیهی میشود به اشارهای تکمیلی رسید که دربعضی اوقات تا 180 درجه مسیر را تغییرمی دهند و ممکن است که هیچ گونه اشاره ونشانه ایی برای رفتن به طرف هدف نداشته باشند و در اینجا باید از تجربه ومهارت شخصی استفاده نمود و اشاره های تکمیلی میتوان به این موارد اشاره برد جوغن شامل مربع دایره وغیره- شیار-کله ویاسر میخ-زبان مار-دم عقرب-صلیب وعقرب-یک حرف الفبا درکنار یک عقرب-پای اسب- عکس گوش رو صخره-لاک لاکپشت ومربعه های آن
اشاره های تثبیتی= این اشاره ها بر روی صخره نقش بسته میشوند و هدف زیر و یا در یکی از کناره های اشاره قرار میگیرد و کلاً از سه متر مربع بیشتر دورنیست ومعمولا درزیر خاک بصورت اتاق قرارمیگیرد و دربعضی اوقات یک سنگ کوچک دیگر برروی این صخره وجود دارد که از هر طرف به آن نگاه کنید بصورت دایره دیده میشود از اشاره های تثبیتی میتوان به این مورد اشاره داشت مار بدون چشم – حرف ال برروی صخره عقرب و یک نشانه اویک حرف الفبا- جوغن ویک صورت انسان- صلیب کوچک که ضلع های آن مساوی باشد سنگ یا صخره روشن تقریبا به قرمز کم رنگ – عکس آهو که سرش روبه پایین است -مرغ همراه باتخم هایش- پا همراه باانگشتان بصورت مساوی- جوغن برعکس- شتر پارک شده یا نشسته که سر آن انحنا دارد- زن حامله- شیاری عمیق که طول آن بیشتر از 70 سانت باشد – و جوغن هایی که شکل خاصی دارن
قسمت بعدی شامل اشاره های یهودی واشاره های بیزانسی می باشد
اشاره های یهودی = شامل مار- ستاره- شمعدان- هلال ماه شعله آتش- شمشیروخنجر- مثلث- دایره- شیارقوس دار
اشاره های روم وبیزانس- بیشتراز رموز حیات استفاده می کردند حیوانات شامل – لاک پشت – مارمولک – قورباقه – عنکبوت – سوسمار- شیر- شتر-گوسفند انواع مارها پرندگان شامل- جغد- شاهین -گنجشک وقناری- بط-کبوتر اعضا حیوانات- سرشیر- سرگوسفند – سرشتر- پای شتر- نعل اسب- پنجه پرندگان – اعضا انسان- صورت دست -چشم – پا – اعضاتناسلی رموز دینی- خورشید – صلیب – تاج – جنجر وغلاف – مثلث – دایره – شیار -شیارقوس دار

علی عزیزیان

قبل از هر چیزی نشانه ها ی دفینه را بشناسیم :

نشانه (علم کتیبه) : روشی برای رمزگذاری می باشد. رمز گذاری ای که برای حفاظت وسایل پنهان کرده، از خطرات، مفید بوده که بعدا میتوان آن را برداشت. به همراه تدبیرش، نوعی زبان برای فهماندن می باشد. اینها به صورت حکاکی، برآمدگی و رنگ کردگی به تاریخ امروزه رسیده اند. هر شکلی که بر تخته سنگ اعمال میشود، حتما یک معنایی دارد. هیچ تلاشی بدون معنا انجام نمی شود. البته هر حکاکی (شکل) بر روی تخته سنگ، به معنای دفینه نمی باشد. به صورت مستقیم دفینه را نشان نمی دهد. این را فراموش نکنیم. سنگ نگاره ها قطعا یک چیزی به ما می گویند. هدف ساختش نیز همین است، برای نمونه، حکاکی های گرد که در بیشتر تخته سنگها دیده می شود، به معنای مزار می باشد. هدف ساخت این حکاکی : بر روی تخته سنگ کنار مزار اعمال شده، و بر رویش روغن ریخته و سوزانیده می شده، این همانند شمع هایی می باشد که امروزه بر روی مزار روشن می کنیم. حکاکی های مربع و مستطیل نیز به همین شکل می باشند. یک تیر برای جهت استفاده شده است. اگر بخواهیم خلاصه کنیم، هر شکل با ویژگیهایش فراخوانی می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، خوشه گندم به معنای برکت می باشد،
برکت را نماد کرده است، و به صورت مستقیم دفینه را نشان نمی دهد. این امر قطعیست که هر مهر تخته سنگی به منزله دفینه نمی باشد. به همین دلیل، ما اینها را دسته بندی کنیم :
-1 نمادهای متعلق به رئسا و دولت. دولت و مقام انسانهای دولت و محدودیت های دولت را نماد می کند.
-2 نمادهای متعلق به بنیاد دینی و انسانهای دینی. نماد دین و انسانهای دینی می باشد.
-3 نمادهای متعلق به اقوام )قبیله(. قوم را نماد می کند.
-4 نمادهای متعلق به اشخاص. شخص را نماد می کند.
-5 هنر تزیین. فقط برای هنر می باشد.

گنج چیست؟ گنچ پژوه چيست؟

گنج و گنج پژوه
برای پاسخ گویی به این دو سوال، ابتدا آنها را تعریف می نماییم.به اشیاء قیمتی و ارزشمندی مانند طلا و نقره که به منظور محافظت از بلایای طبیعی، جنگها و دزدان و راهزنان، در جاهایی مانند زیر خاک، داخل دیوارها، در پای درختان، چاه ها، قنات ها و این قبیل محل ها مدفون شده است دفینه یا گنج گویند.
و اما گنج پژوه کسی است که رد این گونه گنجینه ها و اشیاء قیمتی را بوسیله علایم و نشانه ها، و هرگونه معلومات و منابع اطلاعی موجود دنبال کرده و برای یافتن آنها همانند یک کارآگاه تلاش می کند. و حرفه ای تلاش کرده و برای رسیدن به این هدف از هرگونه سرنخ، نشانه، علامت، اطلاعات
و ردی که بدست می آورد استفاده میکند.
گنج پژوه دوستدار محیط زیست، دوستدار طبیعت است. برای فرهنگ و میراث فرهنگی احترام و اهمیت قائل است. گنج پژوه تاجر است، معلم است، سیاستمدار است، دکتر است، دادستان و قاضی است، گنج پژوه مهندس است، محقق و تاریخدان است؛ گنج پژوه فردی است از افراد محترم و وطن دوست این کشور، شخصی است از اشخاص گزیدۀ این سرزمین.

گنج پژوه چه چیزی را جستجو می کند؟
گنج پژوه، در جستجوی گنجینه ها، دفين هها و ثروتهایی است که به دلایلی که در زیر به آن اشاره می شود، پنهان گشته است.

جنگها


حاکمان زورگو و مستبدی که خواستار حکمرانی به تمام دنیا بودند، جنگاوران و اقوام جنگجو، و یا مردمی که برای یافتن محل زندگی یا از میان برداشتن عناصری که زندگی آنها را تهدید می کرد مجبور به جنگ بودند؛ غنایم و ثروتهایی را که در نتیجه این جنگها بدست می آوردند در جاهایی مانند قلعه ها، پناهگاه ها، انبارها و دالان ها پنهان میکردند به امید اینکه روزی بازگشته و آنها را بردارند. در این قبیل جنگها که به مدتهای طولانی ادامه می یافت سربازان و جنگجویان بسیاری کشته می شدند و غنایمی که توسط این سربازان پنهان گشته بود همانند صاحبانشان در
زیر خاک مدفون شده و مفقود می شد.
در زمان استیلاها و غارتها نیز، سربازان دور از چشم فرماندهان خود،گنجینه هاو اموالی که غارت می کردند را در آن محل پنهان میکردند تا هنگامی که بعدها دوباره گذرشان به آنجا افتاد آنها را بردارند.
همچنین اشیای قیمتی و اموالی که سربازانِ کشته شده در میدان جنگ همراه خود داشتند، در سطح میادین جنگ پخش شده است.
گنج پژوه در سرزمین هایی که روزگاری جنگها در آن بوقوع پیوسته است، اموال و اشیائی را که در بالا به آن اشاره کردیم، به کمک ابزار آلاتی مانند فلزیابها جستجو می کند.
از مهم ترین و بارزترینِ این قبیل جنگها، جنگهای صلیبی است که در ظاهر به بهانه های دینی صورت می گرفت اما هدف اصلی آن غارت و به تاراج بردن اموال و ثروتهای شرق و انتقال آنها به غرب بود.

دزدان دریایی، راهزنان و غارتگران

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/dozdi-daryayi.jpg

در دریاها، دزدان دریایی کشتی های تجاری را غارت میکردند، و در خشکی دزدان و راهزنان کاروانهای تجاری و اموال قبیله های کوچک کوچ نشین را غارت کرده و این گونه اموال غارت شده را در جاهایی که پیدا کردن آنها به سادگی ممکن نبود پنهان یا مدفون می کردند تا بدست دیگران نیفتد.

این افراد برای اینکه بعدها بتوانند اموال و گنجینه های پنهان شده خودشان را بیابند از علایم و نشانه هایی استفاده میکردند. همچنین میدانیم برای اینکه اشخاصی غیر از خودشان نتوانند این گنجینه ها را بیابند، از علایم و نشانه های گمراه کننده و همچنین تله های مرگبار مختلف استفاده
می شده است.
گنج پژوه با دنبال کردن علایم و نشانه ها، همچنین به کمک فلزیاب ها و ابزارهای دیگر برای پیدا کردن این گونه گنجینه ها تلاش میکند.

حاکمان زمانه

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/sumer.jpg
حاکمان برای اینکه اموال، گنجینه ها و ثروتهای خودشان را در مقابل اشغالگران، کودتاگران و دزدان و غارتگران حفظ کنند و به منظور اینکهدر صورت از دست دادن حکومت در آینده خودشان یا فرزندانشان بتوانند دوباره حکومت را بدست گیرند، اموال و ثروت های خود را در اماکن بسیار سری پنهان و نگهداری می کردند. این ثروتها سالیان درازی در محلهایی که کسی غیر از خودشان از آن اطلاع نداشت و نمی توانست به آن دست یابد پنهان می گشت. بسیاری از این حاکمان در نتیجه ی سوء قصدها کشته شده، و ثروت ها و گنجینه های آنان به مدت صدها سال در محل هایی که پنهان کرده اند باقی مانده است.
مخفیگاه ثروتها و اموال شخصی سزار، امپراتور روم، پس از کشته شدنش هیچگاه پیدا نشد و سِر آن امروزه پس از گذشت قرنها هنوز باقی است.
به عنوان مثالی از زمانهای متاخر تر میتوان به ثروت کلان شاه مخلوع ایران که به دنبال انقلاب از قدرت ساقط شد اشاره کرد. این گنجینه در زمان حکومت جدید بطور تصادفی بوسیله ی چوپانی، در یک غار پیدا شد. مقدار این گنجینه آنقدر زیاد بود که برای حمل آن از 12 تریلر استفاده شد.

گنجینه ها و اموال شخصی

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/lima-hazineleri.jpg
انسانها مجبور می شدند ثروتها و اموالی که در تمام عمر برای بدست آوردنشان کار و تلاش کرده بودند را برای محافظت از دزدان و راهزنان، و یا حتی گاهی برای محافظت از افراد خانواده خودشان مخفی کنند. این مخفی کردن ها به دو صورت انجام می شد. یا قسمت بزرگی از اموال برای مدت های طولانی در جایی پنهان میشد و یا قسمت کوچکی از اموال که گاه گاهی مورد استفاده قرار می گرفت در صندوقچه ها و داخل دیوارها و جاهایی که دسترسی به آن آسان بود مخفی می گشت. بدین ترتیب در مواقع نیاز قسمتی از این اموال برداشته شده و مصرف می شد. این گونه روشها در زمانهای قدیم بخصوص از طرف کسانی که از طریق ربا خواری، با استفاده از پول ، پول در می آوردند استفاده می شد.

کوچ

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/koch.jpg
اموال و ثروتهایی را که در نتیجه ی کوچ، ترک شده یا پنهان می گشتند را میتوان به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد.
1( در زمانهای گذشته اقوام و قبیله های بسیاری زندگی کوچ نشینی داشته اند. این اجتماعات کوچ نشین در جستجوی خاک حاصلخیز و آب و هوا و اقلیم مناسب برای زندگی، دائماً در حال کوچ و مهاجرت بودند و آن دسته اموال و دارایی هایشان را که نمی توانستند با خود حمل کنند، در جایی مدفون یا پنهان می کردند. به این ترتیب بعدها در هنگام بازگشت میتوانستند از اموال پنهان شدۀ خود استفاده نمایند.
2( گاهی انسانها در نتیجۀ جنگها مجبور به کوچ می شدند. برای دور ماندن از تاثیرات جنگ یا برای زندگی در مکانی که در آن احساس امنیت کنند بطور موقت به روستاها، شهرها، و سرزمینهای دیگر کوچ می کردند، و قبل از مهاجرت اشیاء قیمتی خود را در جایی پنهان می
کردند.
تعداد انسانهایی که در طول تاریخ در نتیجه جنگها مجبور به مهاجرت شده اند بسیار است. گنج پژوه اینگونه وقایع را دنبال کرده و مناطقی که مهاجرت در آنها صورت گرفته است را شناسایی می کند. در این محلها، خانه ها، داخل دیوارها، حیاطها، چاه های آب، و زمینهای اطراف را جستجو می کند. اینگونه جستجو ها تنها با استفاده تکنولوژی امروزی و فلزیاب ها و ابزارآلات مخصوص امکان پذیر است.

روحانیون

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/ruhaniyon.jpg
در زمانهای قدیم بزرگترین موسسه های مالی عبادتگاه ها و کلیساها، و بزرگترین متخصصان امور مالی روحانیون بودند.
پایه و اساس این ثروتها و اموال را مالیاتهای مختلف و بخشش ها و نذورات تشکیل می داد. در آن زمانها صومعه ها و کلیساها در بخشهای مختلف جامعه تاثیرگذار و دارای قدرت و اختیار بودند. کلیسا به خرید و فروش پول و رباخواری اشتغال داشت، همچنین کسانی که به جنگها اعزام می شدند مجبور بودند اموال و دارایی های خود را به کلیسا ببخشند.
هدف از این کار فراهم شدن این زمینه بود که سربازان به جای اموالی که به کلیسا بخشیده اند باغنائم جنگی بیشتری بازگردند و به غارت و یغمای بیشتری دست زنند.
از مردم مالیاتی به عنوان مالیات کلیسا جمع آوری م یشد، همچنین کلیسا از دادن مالیات به دولت و حکومت معاف بود.

کلیسا، بخصوص در قرون وسطی سبب کشته شدن هزاران انسان به بهانه های مختلف، به اتهام جادوگری و فعالیت های مخالف دین شد، که بوسیله شکنجه یا سوزانده شدن اعدام شده و اموال و دارایی های آنان از طرف کلیسا مصادره می شد. به دلایلی از این قبیل، کلیساها و روحانیونی که در زیر نقاب دین از کلیسا برای رسیدن به مقاصدشان استفاده می کردند،ثروت های کلانی در ابعاد و مقادیر باور نکردنی بدست آورده اند.
در جاهای مختلف دنیا، اینگونه ثروتها، گاهاً بوسیله مدفون و پنهان شدن، از نسلی به نسل دیگر رسیده است، و امروزه، هنوز جنبه اسرارآمیز خود را حفظ کرده است.
در کشور خودمان و در خلال جنگهای زمان نزدیک، گروه های غیر مسلمان با حمایت و جهت دهی از طرف روحانیون منصوب به کلیسا،بصورت گروهی یا جمعی طلا و جواهرات، اموال ، ظروف و اشیای قیمتی خود را در یک جا جمع کرده و در اماکن مختلفی همانند تونل ها و دالان هایی که حفر میکردند، و یا در اراضی جنگلی یا کوهها، غارها، شکاف صخره ها یا چاله هایی که حفر می کردند مدفون ساخته اند.
گنج پژوه برای یافتن این گونه گنج ها و کالاهای مورد بحث تلاش می کند. و به کمک ابزارآلات و فلزیابها به جستجوی این قبیل اماکن که احتمال وجود اینگونه اشیاء قیمتی در آن وجود دارد می پردازد.

علی عزیزیان

کلاهبرداران دست به کار شدند

پیمکس جعلی

سلام دوستان
خیلی از دوستانی که با من تماس میگرفتند و قیمت پی مکس 3 را میپرسیدند و من میگفتم 20 میلیون بعضی میگفتند که به ما 15 میلیون گفتند . من مانده بودم که دستگاهی که در خود ترکیه با مالیاتش 4450 دلار است و نماینده رسمی شرکت من هستم چطور میشه با این قیمت پایین بفروشند تا به امروز برام معما بود که امروز عکسی به دستم رسید و معما حل شد
یک سری کلاهبردار دستگاهی ساخته اند شبیه پی مکس2 با نام پی مکس3!!!!!!!
حالا مشخص شد که این کلاهبردران چون دیده اند پی مکس 2 و 3 بخوبی در ایران جواب داده به فکر ساخت جعلی آن افتاده اند و اینو ساخته اند.

خودتان عکس را ببینید همه چیز برای شما مشخص و معلوم میشود

http://www.axgig.com/images/08847506014412565945.jpg

فروش انحصاری پی مکس قسمت دوم

http://www.axgig.com/images/31176922748145870046.png

عکس از سایت شرکت

در ادامه بحث میرسیم به قیمت پی مکس که هر کس قیمتی برای خودش نوشته .دوستان عزیز پی مکس ۳ به دو صورت عرضه میشود
1- پی مکس ۳بیسیک
۲-پی مکس ۳ پرو
اگر به سایت مگاتکنو نگاه کنید در جلوی مدل بیسیک ان اینگونه نوشته👇👇👇
3800+KDV
حال شاید بپرسید بعلاوی KDV یعنی چی؟ KDVیعنی مالیات کشور ترکیه برای فروش هر محصولی ۱۷درصد مالیات دارد حالا ۱۷درصد ۳۸۰۰ دلار میشود تقریبا ۶۵۰ دلار که با ۳۸۰۰ دلار قیمت خود دستگاه میشه ۴۴۵۰ دلار برای کسی که دم در شرکت اش در ترکیه تحویل بگیرد . الان دلار ۳۸۵۰ تومان است .زمانی که بخوای پول را از ایران به یک کشور بفرستی صرافی با ازای هر دلار ۱۰۰ تومان میگیرد یعنی میشه ۳۹۵۰ تومان حال ۳۹۵۰ تومان ضربدر قیمت دستگاه که ۴۴۵۰ دلار شد ببینید چقدر میشه؟ قیمت خرید دستگاه پی مکس ۳ درب کارخانه میشه حدودا ۱۷۶۰۰۰۰۰ تومان برای اوردنش هم حداقل ۲ میلیون هزینه میگیره یعنی ۱۹۶۰۰۰۰۰ تومان واردایران میشه ما چند میفروشیم؟ فروش ما ۲۰ میلیون است حالا شرکت سازنده به ما لطف میکند و برای هر دستگاه یک میلیون تومان به خاطر نماینده بودن کسر میکند سود ما برای فروش هر دستگاه پی مکس ۳ حدود ۱۴۰۰۰۰۰ تومان است .
نکته جالب اینجاست که بعضی از این کانال ها که در کار ساخت فلزیاب های به درد نخور دست ساز هستند در کانالشان نوشته اند که قیمت فروش پی مکس ۳ با اموزش ۱۴۵۰۰۰۰۰ تومان!!!!!!!!!
حالا شما قضاوت کنید مگه میشه؟ ما در ترکیه ۱۶۶۰۰۰۰۰ تومان میخریم که نماینده آن شرکت هستیم
آقای مدیر کانالی که بازارت کساده و نمیتونی فلزیاب دست ساز خود را بفروشی میای واسه پی مکس ۳ قیمت تعیین میکنی در حالیکه یک عدد هم نداری و هدفت سنگ اندازی است اینو بدان مردم ما اگاه هستند و با دروغ های شما خام نخواهند شد
در پایان از شما دوستان میخوام بخوبی این دوتا پست را بخوانید و به حقیقت ماجرا پی ببرید و اگر کسی دیدی به غیر از ما پی مکس میفروشد بدانید یا دروغگوست یا احتمالا دست سازی ساخته که اسمش را پی مکس گذاشته
در زیر عکسی از سایت شرکت قرار میدم که قیمت ها درج شده است

 

فروش انحصاری پی مکس

سلام دوستان امروز میخوام با شما در مورد نحوه فروش پی مکس مطالبی را خدمت شما عرض نمایم .
با بررسی بعضی از کانال هایی که در زمینه فلزیابی فعال هستند میبینید که تجزیه و تحلیل های متفاوتی و اغلب نادرست و غلط در مورد این وسیله اظهار نموده اند حال براساس عدم آگاهی از کارکرد این وسیله یا سنگ اندازی و یا هر دلیلی که باشد کاری ندارم . بحث من سر این مساله است که نمایندگی فروش این وسیله به صورت انحصاری در ایران به عهده ۲ نفر میباشد:
عزیز تبریزی و علی عزیزیان
این وسیله تولید شرکت مگاتکنو ترکیه است به ادرس سایت :
www.megatekno.net
میباشد این شرکت طی قراردای که با شرکت فلزیاب لیدیا ددکتور منعقد کرده حق فروش محصولات خود را به لیدیا سپرده است یعنی خود شرکت سازنده حق فروش ندارد و محصولات فقط در لیدیا قابل عرضه است اینم سایت شرکت لیدیا ددکتور در استانبول 👇👇👇
www.lidyadedektor.com
شما دوستانی که قصد خرید این وسیله را دارید بدانید که فقط و فقط اینجانب علی عزیزیان و عزیز تبریزی تنها مرکز ارایه این محصولات هستیم برای اطمینان خاطر از اینکه فقط ما مسئول فروش این محصولات هستیم میتوانید با شرکت لیدیا تماس بگیرید و ازش بخواهید که اسامی نمایندگی ایران را اعلام کند خواهید دید که اسم چه کسانی را نام میبرند اینم شماره تماس لیدیا👇👇👇
+902125909695
من اطلاعات سایت و شماره تماس شرکت را برای این درج کردم که نگید عزیزیان بخاطر خودش میگه .در تماس با این شرکت نگران زبان هم نباشید چون کارکنان شرکت لیدیا هم به ترکی و عربی و انگلیسی مسلط است
دوستان و همراهان عزیز من چیزی برای مخفی کاری ندارم رک همه چیز را میگویم و بررسی این موضوع را به شما می سپارم .حال با این اوصاف هر کسی مدعی شد که منم پی مکس میفروشم بدانید دروغ میگوید چون ما حق فروش را در ایران بجز آقای بساکی به هیچ کس نداده ایم . برای صحت این حرفم میتوانید بازهم با شرکت لیدیا تماس بگیرید مثلا فرض کنیم فردی بنام امیری(مثال) در اهواز مدعی است که پی مکس دارد و میفروشد فورا باشرکت تماس بگیرید و بپرسید که آیا شما به اقای امیری پی مکس داده اید که بفروشد یا نه! با این کار ادعای دروغ این فرد مشخص میشود
در پست بعدی در مورد قیمت این وسیله مطالبی را خدمت شما ارائه خواهم داد
با تشکر از همراهان

ماهیت آلفا الکترونیک

http://www.axgig.com/images/17906099353636567667.jpg

سلام دوستان در این قسمت میخوام در مورد شرکت کلاهبردار آلفا الکترونیک مطلبی را خدمت شما ارائه بدم
شرکت آلفا الکترونیک که الان در ارومیه فعال است قبلا توسط فردی بنام شیرمحمدی بنام شرکت کینگ الکترونیک اداره میشد بعد از مدتی که دستگاههای این فرد گند زده و همه به ماهیت دستگاههای ایشان پی بردند و خریداری سراغش نرفت تصمیم گرفت اسم شرکت را به آلفا الکترونیک تغییر دهد و چون مردم خود شیرمحمدی را میشناختند و او را به عنوان کلاهبردار میشناختند فردی را بنام پناهی جایگزین خودش کرد که بنام مهندس پناهی معروف است که یه فرد بیسواد و سوم راهنمایی هم سواد ندارد حال روش کار اینها این بود که با خرید مدارات ساده فلزیاب از تهران به قیمت ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان و ایجاد تغییرات جزیی اقدام به ساخت دستگاههایی میکنند که ریالی ارزش ندارد و یا دروغ هایی میگوند که باورش برای همه سخته به عنوان مثال اینها دستگاهی ساخته اند بنام آلفا اس ایکس 7000
ALPHA SX 7000

این دو کلاهبردار در سایت خودش مدعی شده که این دستگاه طراحی یونان و ساخته شده در ترکیه است آقای پناهی کدام شرکت در ترکیه اینو میسازه؟ چرا نمیتوانید آدرس سایت آن شرکت را در اختیار مردم بزارید؟ چرا در هیچ سایت یونانی و ترکیه ای همچین دستگاهی وجود خارجی ندارد؟ معلوم است که دروغ میگی . مشخصه اصلی فرد کلاه بردار و دروغ گو اینه که دروغ هایی میگویید که طرف مقابل را قانع کند . دیگر زمان کلاهبرداری شما بسر آمده از عملکرد خود خجالت بکشید و خون مردم را در شیشه نکنید
زمانی که ما فلزیاب پی مکس را از ترکیه آوردیم فورا در کانال و سایت خودش پست زد که دست سازه ولی وقتی ما آدرس و شماره تماس سایت سازنده را در کانال درج کردیم حرفی برای گفتن نداشت . حالا هم آمده این چرندیات را در مورد دیپ سنس میگه. من در کانالم به محض معرفی دیپ سنس هم آدرس سایت و آدرس شرکت و شماره تماس هم خواهم داد تا به این کلاهبرداران یاد بدم که دستگاهی که خارجی باشه باید آدرس سایت و تلفن داشته باشه و چون هنوز دیپ سنس به دستمان نرسیده هیچ اطلاعاتی در سایت کانال و سایت درج نکردیم به محض رسیدن دستگاهها اطلاعات کامل آن هم در کانال تلگرامی و سایت درج خواهد شد.

دوستان عزیز بازم تاکید میکنم هر فروشنده ای که گفت این دستگاه خارجیه مثلا آلمانیه است فورا سایت ان دستگاه را ازش بپرسید اگه سایتی معتبر داشت بدانید درست است اگر نداشت بدانید دست ساز است و کلاهبردار.
الان همین الفا الکترونیک همین 7000 را میده 27500000 تومان !!!
دستگاه دست سازی که برای ساختش در ارومیه 1میلیون هم هزینه نمیکنه بنام طراحی یونان و ساخت ترکیه میده این قیمت. این نماد بارز کلاهبرداری نیست ؟
همچنین علاوه بر این ، این دزدان و کلاهبرداران مطالب کتاب من را بدون اجازه من در کانالشان به اسم خودشان منتشر میکنند ، که از لحاظ شرعی استفاده بدون اجازه نگارنده حرام می باشد

دوستان مراقب باشید افرادی مانند پناهی با چرب زبانی کلاه سرتان نزارند

با تشکر از شما همراهان :علی عزیزیان

برچسب ها: ,

http://s6.picofile.com/file/8193884050/aliblog.jpg

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی جدید و مدرن ، مناسب عقل و علم را ارائه نماییم. تفاوت و دیدگاه ما این است که به دور از خرافات ، دروغ ، حرفهای مزخرف و با تکیه بر علوم باستان شناسی نظرات خودمان را بیان کنیم. تمام دیدگاه ها و موارد ارائه شده در سایت اطلاعات ابتدایی برای تعیین هدف است .

علی عزیزیان

شماره تماس جدید 09106579343

http://www.axgig.com/images/48376951624715327625.jpg