مفهوم آثار و علائم باستانی

منطق نهفته در علامت ها

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/366mn.jpg

استفاده از اشکال و علایم توسط انسانهای اولیه، در ابتدا در جهت رفع مشکلات و سختی های زندگی بود، بعدها در امور اقتصادی )خرید و فروش کالا، ایجاد پول، حساب و امور نظیر این( مورد استفاده قرار گرفت، اما ما در اینجا سعی داریم بیشتر به جنبۀ استفاده از علایم و نشانه ها در زمینۀ گنجها و دفینه ها بپردازیم. بنابراین به نوعی وارد یکی از بخشهای «علم کتیبه خوانی (Epigraphy)می شویم.
مطالبی که در این زمینه خواهیم گفت ارتباطی به علم باستان شناسی نداشته و قسمتی از آن نمی باشد. در واقع باستان شناسان کار گنج پژوهان و جستجوی گنج و دفینه را بیشتر یک کار سینمایی به حساب می آورند نه یک کار علمی. از یک نظر اینطور فکر کردن آنان به نوعی درست است؛ ما نیز بوسیله تجربیات بسیاری که در طول سالیان دراز در این کار بدست آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که تقریبا تمامی کسانی که در ایران به کار گنج پژوهی مشغولند، کارشان را از روی هیچ علم خاصی انجام نمی دهند. اطلاعاتشان در این زمینه کاملا بی اصل و اساس بوده و آنها را از راه شنیدن از دیگران بدست آورده اند.

همواره باید به این امر توجه داشته باشیم که علامت های هم شکل گاهی معانی متفاوتی را می رسانند. علاوه بر اینکه از جنبه های مختلفی به بررسی علامتها خواهیم پرداخت، خواستار آن هستیم کهموارد زیر را نیز به اطلاع خوانندگان برسانیم:
هر علامت با تمدنی که از آن علامت استفاده کرده، همچنین سطح علمی، بافت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سنی مردم آن تمدن و موارد دیگری از این قبیل ارتباط نزدیکی دارد.
هر علامت و سمبل با توجه به معیارهای زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:
– رمزهای ارقامی
– رمزهای الفبایی
– رمزها و سمبل های دینی
– علایم اجتماعی
– اشکال حیوانات
– اشکال سکه ها و پولها
– موجودات طبیعت
در مورد هر علامتی که پیدا می کنیم قبل از هر چیز باید این نکته را بررسی و مشخص کنیم که آیا علامت مذکور مربوط به یک گنج است یا خیر .بدین ترتیب از تلاش های بیهوده در راستای کشف گنجی که وجود خارجی ندارد، و هدر دادن پول، زمان و امیدهایمان جلوگیری خواهد شد.
گنج پژوهی که امروزه در بسیاری از جاها به عنوان یک حرفه تلقی می شود، برای مردم ما تنها عبارت است از شنیدن یک سخن در این رابطه و به دنبال آن، به دست گرفتن بیل و کلنگ. در حالیکه گنج پژوهی عرصه ای است که از جهات بسیاری نیاز به تخصص دارد.
متداول ترین محرک در میان جستجوگران گنج در کشور ما شنیده ها و روایات است .به محض اینکه علامت یا نقشی را بر روی سنگی در کوه یا مزرعه یا حیاط خانه می بینند، خیال پولدار شدن به سرشان زده و به محاسبۀ این امر می پردازند که چگونه و کجا را حفاری نمایند.
اصلا به این موضوع فکر نمی کنند که علامتی که دیده اند نشان یک دفینه است یا نه. همچنین برای اینکه بفهمند چگونه گنج خیالی خود را پیدا کرده و از داخل زمین بیرون آورند، موضوع را به اطلاع اطرافیانشان رسانده و نظر آنها را جویا می شوند.
یکی از مواردی هم که ما زیاد به آن برخورده ایم، داستانهایی است که پدر بزرگ ها و مادر بزرگها درباره گنج هایی که در زمینهای اطراف مدفون است تعریف می کنند. شاید روزی شخصی را دیده باشند که شیئی یا مقدار پولی را در زمین چال می کند، شاید هم روزگاری خودشان مقداری پول در جایی خاک کرده اند و در بستر مرگ می خواهند جای آن را به فرزندانشان نشان دهندو …
بسیاری از جستجوگران گنج در اغلب جستجوهای خود بدون اینکه چیزی پیدا کنند به کار جستجو پایان می دهند؛ در صورتی که جستجوی گنج دقت بسیار و بررسی دقیق نیاز دارد. گاهی دو سنگ نوشتۀ مشابه یا دو علامت مشابه بر روی دو سنگ قبر قدیمی می توانند علامت دهندۀ گنج باشد و تفاوت اندک مابین این دو نشانۀ مشابه ممکن است اشاره کننده به محل گنج باشد.
گاهی شکستگی کوچک گوشۀ تخته سنگی میتواند نشان دهندۀ راستای گنج پنهان شده باشد. گاهی یک علامت فلش، نقش یک ماهی یا حیوانی که به سمت خاصی قرار گرفته همانطور که می تواند نشانگر جهت گنج باشد، در عین حال می تواند برای گمراه کردن، درست جهت خلاف را نشان دهد.
فرهنگ ها، اعتقادات، و طرز فکر کسانی که این علایم و نشانه ها را بکار برده اند خیلی مهم است. این کار مکتب و آموزشگاه خاصی ندارد، در این رابطه قوانین دقیقی که حتما باید رعایت می شده است هم وجود ندارد. اعتقادات، فرهنگ، طرز فکر و حتی شرایط روحی کسی که این علامت ها را باقی گذاشته است مهم ترین عامل مشخص کنندۀ پیام این علامتها می باشد. و حل این قبیل معماها و کشف این قبیل رمزها به هیج وجه کار آسانی نیست.
برای کسانی که می خواهند از این مطالب به منظور پیدا کردن گنج کمک بگیرند باید متذکر شویم که؛ هیچ پنهان کنندۀ گنجی علامتی مبنی بر این که «گنج من در فلان جا پنهان شده است، بروید و آن را بردارید » از خود باقی نمی گذارد. این رفتار هم با طبیعت انسان مغایر است و هم با منطق این کار. کسی که ثروت و گنجینه ای را پنهان می کند این کار را به این منظور که دیگری از راه رسیده و به راحتی اموال او را بردارد و برود، انجام نمی دهد، و علایم و نشانه هایی که می گذارد برای راحت کردن کار جستجوگر گنج و به زحمت نینداختن او نیست.
علایم و نشانه ها به منظور گم نکردن محل اشیایی که پنهان می شود قرار داده می شوند. برای یافتم منطق نهفته در این علامت ها نیز به همان اندازه که دانش اهمیت دارد، تجربه هم لازم است.امروزه اغلب کسانی که به این کار مشغولند، بیشتر از آنکه به دنبال یافتن مفهوم علامت هایی که آنها را به گنج می رساند باشند، به کمک سمبل هایی که مفهوم کلی و عمومی دارند و نیازی به حل معمای آنها نیست، به دنبال کشف گورستانها و آثار باستان هستند. پس از کشف این گونه آثار قدیمی نیز به حفاری محوطه مشغول می شوند تا شاید بتوانند چیز ارزشمندی برای خودشان بیابند مفهوم علامت ها و مفهوم سمبل ها دو مقولۀ جدا از هم می باشند. سمبل ها بیشتر جنبه عمومی و جهانی دارند و در دنیا بصورت سیستم مشترکی در آمد هاند که در همه جا از آنها بصورت مشابه استفاده شده است. به همین دلیل برای فهمیدن یک سمبل باید دانش و معلومات خاصی داشته باشیم.
اما در مورد نشانه ها و علامت های گنج ها موضوع کمی متفاوت است، برای فهمیدن این علامت ها و حل معمای آنها بیشتر از دانش و معلومات، به هوش و درایت بالا نیاز است، در اینجا تجربه مهم تر از علم و دانش می باشد.
در این زمینه تنها کسی می تواند از شانس موفقیت بالایی برای رسیدن به هدف برخوردار باشد که در زمینه باستان شناسی تحصیلاتی داشته، تا اندازه ای به به علم کتیبه خوانی و کتیبه ها حاکم باشد، در زمینه سمبل ها معلومات و اطلاعاتی داشته باشد، با حروف و ارقام عبری، سریانی، ارمنی، رومی، بیزانس و ایرانی آشنایی داشته و در کنار تمام اینها از تجربیاتی در زمینه گنج یابی برخوردار باشد.
با این حال امروزه ارزش این کار تا حدی پایین آورده شده است که در قهوه خانه ها و محافل مختلف بحث آن می شود و انسانهای زیادی تنها بخاطر دیدن یک نشانه یا شنیدن یک روایت شروع به کندن زمین کرده و به دنبال گنج می گردند.
بدتر از این، سودجویان و متقلبانی هستند که ادعای تخصص در این کار و دانستن زبان علامت ها را می کنند، مردم را فریب داده و باعث می شوند تا انسانها به حفاری های بی اساس و تخریب آثار باستانی دست زنند.در ضمن، از رمالان و دعا نویسان و جن گیرهاو متقلبان دیگر هم میتوان نام بردکه دستی در اینگونه کارها دارند.
علاوه بر همۀ اینها، کتاب هایی در این زمینه چاپ شده است که تمام متن آنها تشکیل شده است از مطالب بی اصل و اساس، مطالب ساختگی و نامربوط. کار جستجوی گنج بیشتر از آنکه یک کار حفاری باشد، یک هنر است. هنر تحقیق و بررسی، هنر تقویت احتمالات وجود گنج، هنر کشف رمز علایم ونشانه ها. هر شکل و نشانه ای علامت یک گنج نمی باشد. اگر در سرزمین ایران هر شکل و نشانه ای که پیدا می شود علامت یک گنج بود،
الان تمام مردم کشورمان ثروتمند بودند. دولت می توانست به تمام افراد کشور در ازای انجام ندادن هیچ کاری حقوق هایی با مقادیر بالا پرداخت کند.
در زمینۀ گنج پژوهی و یا تحقیقات باستان شناسی، ارقام از اهمیت زیادی برخوردارند. خیلی از حروف یک ارزش رقمی نیز دارند و این موضوع ممکن است چه در حیطۀ باستان شناسی و چه در حیطۀ گنج ها و دفینه ها مورد استفاده قرار گرفته شده باشد. بطور مثال حرف یا علامت (x) هم می تواند نشانگر یک مقبره یا علامت یک سوگند (تایید چیزی) باشد و در عین حال می تواند معادل ارزش رقمی آن در زبان رومی یعنی عدد 10 مورد استفاده قرار گرفته شده باشد.
به عنوان مثالی دیگر حرف ( L) را می توان نام برد که اگر به عنوان رقم رومی در نظر گرفته شود نشانگر عدد 50 می باشد اما در عین حال معانی مختلف دیگری را نیز می تواند برساند، مثلا اگر بصورت برجسته و در داخل یک مستطیل قرار داده شود به معنای یک قفل است و مفهوم شروع یا پایان پذیرفتن یک چیز را می رساند. همچنین می تواند علامت گنجینه ای از پول و جواهرات باشد، یا نشان قبر انسانی که در زمان حیات ثروتمند بوده است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که این علامت در کجا و به چه شکل و چه موقعیتی قرار گرفته و استفاده شده است. از حرف (L) در تمدن های مختلف و به گونه های مختلف مانند برجسته کاری یا کنده کاری شده استفاده شده است. گاهی برای فهمیدن اینکه یک علامت یا حرف یا رقم خاصی که در نوشته یا کتیبه ای بکار رفته چه مفهومی را می رساند، باید بدانیم که آن نوشته مربوط به کدام زمان می باشد. برای مثال علامت اولیه ای که برای بیان عدد 50 استفاده می شده است در طول سالها دچار تحول شده و در هر دوره از زمان به شکل خاصی نشان داده شده است تا اینکه در قرن اول قبل از میلادبصورت (L) در آمده است.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/FL2390.JPG
همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، تمام این علامت ها نشانگر عدد 50 هستند اما اگر یک جستجوگر گنج اطلاعاتی دربارۀ این موضوع نداشته باشد، با دیدن یکی از دو علامت اول بر روی یک صخره، آن را به عنوان یک فلش برداشت کرده و هدف خود را در راستای آن فلش جستجو خواهد کرد. و پیداست که اینگونه جستجوها هیچوقت به هدف نخواهند رسید.
همین علامت فلش در صورتی که سر آن رو به پایین i باشد: در عهد یونان قدیم نشانگر زن یا اندام جنسی زن بوده است و به شکلی که سر فلش رو به بالا باشد: hمفهوم مرد را میرسانده است.
برای اینکه مفهوم یک سری علامت کشف شده را هر چه بهتر متوجه شویم باید بدانیم متعلق به چه کسانی و چه دوره ای از زمان می باشند. ما در این مطلب به بررسی چندین علامت و سمبل و مفاهیمی که این سمبل ها و علایم می توانند برسانند خواهیم پرداخت؛ اما از آوردن بسیاری از علایم و اطلاعات بی اساسِ مربوط به آنها که در جاهای زیادی نیز آورده شده و در بین مردم دست به دست می گردد اجتناب می کنیم. برخی از دلایل این کار از قرار زیر است.

به موارد زیادی از سنگ قبرهای قدیمی برخورده ایم که مطابق ذهنیت و فرهنگ مرسوم آن دوران و در میان آن مردم، بر روی آن بجای استفاده از نوشتار، از علایم و اشکال استفاده شده است. این علایم و اشکال، بیانگر اطلاعاتی در مورد انسانی است که در آنجا خاک شده، اطلاعاتی همانند شغل، مقدار ثروت و دارایی، کارهایی که در زمان حیات انجام داده است، علت مرگ، عناوین و القاب و غیره.
همچنین بعضی علامت ها وجود دارند که نظیر آن در هیچ جای دیگر یافت نمی شود و تنها مخصوص شخصی است که آن را از خود به جای گذاشته. درک مفهوم واقعی آن برای هیچ کس ممکن نمی باشد. مشکل اصلی جستجوگران گنج پیدا کردن علایم نیست، مشکل اصلی خواندن و کشف رمز این علایم است. بسیار اتفاق می افتد که در نزدیکی یا درست در کنار یک گنج حفاری و جستجو انجام می شود، بر روی زمینی که گنج در زیر آن پنهان است قدم گذاشته می شود، اما در نهایت بی خبر از گنجی که آنقدر نزدیک بوده است، هیچ چیزی پیدا نمی شود. یکی از دلایل اصلی این امر این است که بسیاری از جستجوگران گنج خودشان هم نمی دانند که چه کار می کنند و چه کار باید بکنند، نمی دانند چه می خواهند و به دنبال چه چیز می گردند. به همین منظور برای کسانی که در جستجوی گنج و علایم گنج هستند توصیه هایی داریم.
• در اراضی در سطح وسیعی مشاهده و بررسی انجام دهید، و برای کارِ مشاهده از چشم غیر مسلح استفاده کنید.
• تپه های کوچک و بزرگ چیزهایی نیستند که در طول سالها از بین بروند، اینگونه تپه ها و دیگر عوارض طبیعی منطقه، مانند کوهها و دره ها را در اوقات مختلف روز و در شرایط مختلف نور خورشید مورد بررسی قرار دهید و به دنبال تشابه ها و ارتباط ها در میان آنها بگردید.
• کارِ بررسیِ عوارض طبیعی زمین را در سطح وسیعی انجام داده و بطور مداوم این سوال را از خودتان بپرسید که اگر من جای او بودم گنج را در کجا پنهان می کردم. بدین ترتیب سعی کنید تا مناسب ترین محل برای پنهان کردن گنج را بیابید.
• چشمه ها و محل های خروج آب از زمین، بخصوص در زمان های اخیر، از اهمیت بسیاری برخوردارند. ممکن است خشک شده یا بسته شده باشند؛ بر روی یافتن آنها تمرکز کنید.
• اگر در محل، علایم و نشانه هایی یافتید، حتما با یک شخص آگاه و متخصص در این زمینه مشورت کنید و نظر او را بپرسید و سعی نکنید خودتان آن علایم را بدون آگاهی تعبیر و تفسیر نمایید.
• اغلب اوقات علامتِ نشان دهندۀ یک گنج تنها یکی نمی باشد؛ اگر علامت و نشانه ای یافتید، نواحی اطراف آنرا به دقت جستجو کرده و مورد مشاهده قرار دهید و از نبود علامت های دیگر مطمئن شوید. اگر علامت های دیگری بیابیدپی بردن به رمز این علایم، و در نهایت پیدا کردن گنجینۀ پنهان شده برایتان آسان تر خواهد شد.
• گاهی بین علامت ها ممکن است ترتیب خاصی برقرار باشد؛ در اینصورت برای یافتن ارتباط بین آنها تلاش کنید و همیشه احتمال وجود علایم انحرافی و گمراه کننده را نیز در نظر داشته باشید. این قبیل دفینه ها معمولا گنجینه های بزرگی هستند؛ باز هم مشورت با یک متخصص را توصیه می کنیم؛ شاید کمک گرفتن از یک متخصص و شخص آگاه به معنای تقسیم گنجینه باشد، اما حریص بودن و کمک نگرفتن نیز خستگی و به نتیجه نرسیدن را به همراه دارد.
• پس از انجام مشاهدات در سطح وسیع، سعی کنید محوطۀ جستجوی خود را کوچک تر کرده و به 100 متر مربع کاهش دهید. محوطه جستجوی کوچکتر یعنی نزدیک تر شدن به هدف و بیشتر شدن احتمال موفقیت. و در آخر اینکه، اگر از هوش و استعداد خوبی برای خواندن علامت ها و کشف رمز آنها برخوردارید، بیشتر مسئله برای شما حل شده خواهد بود. از مراجع قانونی مجوزهای لازم را بگیرید، اگر مانع قانونی خاصی وجود ندارد می توانید کار حفاری را شروع کنید

علی عزیزیان

یکشنبه, فوریه 19th, 2017 مفهوم آثار و علائم باستانی دیدگاه‌ها برای منطق نهفته در علامت ها بسته هستند

زبان علامت ها

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8005.jpg

اولا، ما مدعی این موضوع نیستیم که اطلاعاتمان در این حیطه کامل است و همه چیز را می دانیم.دنیای سمبل ها فقط مختص به ما نیست، موضوع سمبل ها و علامت ها حیطۀ وسیعی است که هیچکس در دنیا نمی تواند مدعی این شود که همه چیز را درباره آن می داند. بنابر این ما در اینجا قصد داریم فقط به منطق کلی موجود در این موضوع بپردازیم، و به بررسی موضوعاتی را که بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد، و بعضی از سمبل ها و علایمی که تحلیل آنها در حد اطلاعاتمان برایمان ممکن است بنشینیم، تا برخی از موانع موجود در این رابطه را از پیش روی اندیشۀ خواننده برداشته و راه را برای او باز نماییم.
ثانیا؛ یک تحقیق جدی در رابطه با اینکه سمبل کشف شدۀ خاصی، چه معنا و مفهومی را می رساند، و این معلومات نتیجۀ تحقیقات چه کسی یا کسانی است، برای خواننده ای که در حیطۀ دفینه و گنج فعالیت دارد یا به آن علاقمند است، زمینۀ مفید و بی زحمتی فراهم می کند و مانع اتلاف نیرو، هزینه و زمان او شده، و همچنین مانع از دست رفتن امیدهای او در این زمینه میگردد.
نکته ای که در این رابطه نباید فراموش کنیم این است که؛ در منطق علامت ها هیچ قانون قطعی وجود ندارد، اما در عین حال هر علامتی معنا و مفهوم خاصی را می رساند، خواه این معنا معنای دور باشد، خواه معنای نزدیک. هیچ علامت و سمبلی به خودی خود یا از روی بیکاری و سر رفتن حوصله ایجاد نشده است، و سعی در تعریف چیزهایی دارد.
در هر علامتی که بصورت برجسته کاری یا کنده کاری شده ایجاد شده است، کوچکترین برجستگی یا فرو رفتگی مفهوم خاص و مطلقی را می رساند. اشکال، نگاه ها، طرز ایستادن ها، و هر گونه حرکات و رفتارِ نقش داده شده در سمبل ها و علایم، هر کدام سعی در بیان مطلب خاصی دارند. نقوش روی علایم، خواه نقش یک انسان باشد، خواه نقش یک حیوان، گیاه یا هر شی دیگر، اندازه های بکار گرفته شده در ترسیم اجزاء این اشکال، هر کدام به نوعی بیانگر مفهومی در رابطه با فاصله و جهتِ محل خاصی در محیط اطراف، مانند محلهای سکونت، گورستان، عبادتگاه و امثال این می باشد.هر علامت در مناطق مختلف دنیا معنا و مفهوم یکسانی ندارد. همچنین باید توجه داشت که اگر در اینجا به مفهوم علامت خاصی می پردازیم، این مفهوم، مفهوم تقریبی و نسبی آن علامت است و نمی توان به آن بصورت قطعی نگاه کرد. سمبلی خاص در فرهنگهای مختلف معانی متفاوتی دارد. تحلیل سمبل ها و حل معمای آنها همانند بازی شطرنج می باشد. در این بازی شطرنج مابین کسی که این علایم را کشیده و از خود بجا گذاشته و کسی که سعی در پیدا کردن مفهوم آن علامتها دارد مجادله سختی در جریان است.در بعضی از فرهنگ ها و در میان بعضی از اقلیت ها، برای نشان دادن محل گنجینۀ پنهان شدۀ خاصی، از بیش از یک علامت استفاده شده است، گاهی در سیستم علامت گذاری کمتر از سه علامت استفاده نمی شود. بنابراین جستجوی گنج بوسیله تنها یک سمبل یا علامت که در محل خاصی یافت شده است کار منطقی و عاقلانه ای نمی باشد.در مورد هر علامت کشف شده، علامت مرتبطی قبل یا بعد از آن ممکن است وجود داشته باشد، فقط کسی که در این کار تخصص و تجربۀ کافی دارد می تواند بگوید که سمبل و علامت کشف شده آخرین علامت راهنما است یا خیر.به همین دلیل نه تنها باید به معنا و مفهوم علامتها توجه کنیم بلکه یافتن منطق نهفته در ارتباط بین این علامت ها و چگونگی ترتیب آنها نیز بسیار مهم است، پس در محل کاوش میبایست تمامی اراضی اطراف را به خوبی مشاهده و بررسی کرد. در رسیدن به هدف، عواملی مانند برجستگی ها و فرو رفتگی های زمین، پوشش گیاهی و امثال این از اهمیت بسیاری برخوردار است.در اینجا قصد داریم با استفاده از دانش و تجربیات دوستان متخصص خود در این زمینه، همچنین با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و اقتصادی تمدن های مختلف، به بررسی علامتها و درست ترین معنایی را که ممکن است این علامت ها برسانند بپردازیم.در رابطه با تعیین مسافت ها توسط سمبل ها، واحدهای اندازه گیری که هر تمدن از آن استفاده می کرده را نیز در نظر می گیریم. علاوه بر این در هنگام بررسی محل کاوش احتمال اینکه خطاهای کوچکی در هنگام علامت گذاری در اندازه گیری صورت گرفته باشد را نباید از نظر دور داشت.قبل از شروع حفاری ها تثبیت محل دقیق حفاری و عمق حفاری با استفاده از افراد متخصص و مجرب و به کمک فلزیابها و ابزارآلات اهمیت دارد. زیرا در اثر عواملی از قبیل فرسایش زمین در طول سالیان دراز، سیل، زلزله و امثال این، عمق مورد نظر ممکن است تغییر کرده باشد و عمقی که علایم آن را نشان می دهند با عمق واقعی اختلاف داشته باشد. در این زمینه استفاده از تجهیزات حساس به عمق از اهمیت بسیاری برخوردار است.علاوه بر تمام اینها، ما حضور یک باستان شناس را در کار تثبیت محل حفاری، بسیار مفید می دانیم. یک باستان شناس هرچند همانند یک جستجو گر دفینه به قضیه نگاه نمی کند اما علم باستان شناسی و دانش او می تواند مانع از تلاش در جهت اشتباه و بیهوده گردد

علی عزیزیان

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8007.jpg

سمبل چیست؟
معنی کلمه سمبل در فارسی «نماد » است. ریشۀ کلمۀ سمبل، کلمه »Symbolon« است که در زبان قدیم مصری بکار می رفته و مفاهیمی همچون با هم بحث کردن، کنار هم قرار دادن، در یک جا جمع کردن و بستن را می رساند. این کلمه پس از آنکه به زبان یونانی قدیم راه یافته، به شکل کنونی درآمده است.در بعضی از واژه نامه ها سمبل به معنای «یک چیز مشخص تری که در تعریف یک چیز مشکل تر مورد استفاده می گیرد » و یا «قانون عمومی، اصل و قاعده، تفکر اساس، دانش، علایمی که برای بیان فکر » نیز آمده است. سمبلیسم را به اختصار میتوان بصورت «دانش عمومی، بیان حقایق به روش ساده و قابل فهم » تعریف کرد. یک سمبل علامتی است که سعی دارد مفهومی را به قطعی ترین، مشخص ترین، ساده ترین و طبیعی ترین شکل ممکنه بیان کند.
سمبل ها در نتیجۀ کدام نیاز به وجود آمد هاند؟
انسان، به اقتضای فطرت و نوع خلقتش، تمامی اطلاعات و رازهای راجع به زندگی اش را نمیتواند با همگان به اشتراک گذارد. هر انسانی در دنیایی که در آن زندگی می کند،رازها و اسرار سربسته زیادی در درون خودش دارد.وجود اطلاعات سری در زندگی اجتماعی به دلایل مختلفی مانند دلایل نظامی، دفاعی، فرهنگی و غیره، یک امر طبیعی است. انسان تمامی ایده ها و افکار خود را به راحتی نمی تواند با دیگران در میان گذارد.به دلایلی نظیر مواردی که به آن اشاره شد، انسان همیشه از فاش کردن افکار و دانش خود بصورت واضح و بی پرده در میان همگان خودداری کرده است و به نوعی به بیان آنها بصورت سربسته فقط در میان کسانی که لازم است از آن اندیشه ها و حقایق اطلاع داشته باشند دست زده است. این گونه ارتباط با دیگران و بیان حقایق به این شیوه، در طول گذشت سالیان و قرون متمادی قسمتی از طبیعت وجود آدمی گشته است. سه دلیل اساسی بیان حقایق بصورت سربسته را می توانیم به شکل زیر بیان کنیم:
1- در تمام زمانها و تمام جوامع، برای کسانی که درباره حقایق خاصی اطلاع داشته اند همیشه خطراتی وجود داشته است که باعث خودداری این عده از بیان حقایق بصورت آشکارا می شده است.
2- تکامل انسان و تکامل دانش و آگاهی های او بصورت تدریجی صورت می گیرد، در جهان حقایقی وجود دارد که هنوز زمان آشکار شدن آن برای همگان فرا نرسیده است، عده زیادی از انسانها در زمانی خاص ظرفیت اطلاع داشتن از این گونه حقایق را نداشته اند. اطلاع داشتن از حقایقی خاص نه تنها برای آنها مفید نبوده بلکه می توانسته مضر باشد به همین دلیل بعضی از حقایق از کسانی که هنوز ظرفیت دانستن و درک آنها را نداشته اند مخفی مانده است.
3- بعضی از حقایق همانند نوعی سلاح هستند و اطلاع داشتن دیگران از آنها، بخصوص کسانی که نیت های سو در سر دارند می تواند بسیار خطرناک باشد. به همین دلیل بعضی حقایق نباید به دست افراد نا اهل بیفتد.شاید امروزه نگاه کردن به شی یا موجود خاصی در طبیعت معنا و مفهوم مستقیمی به ما نرساند اما در روزگاران قدیم که هنوز خط ابداع نشده بود یا در میان انسان ها عمومیت نداشت، انسان از اشکالِ اشیاء و موجودات مختلف موجود در طبیعت برای بیان منظور خود استفاده می کرده است. در آن دوران انسان از اشکال مختلف مانند نقش حیوانات و گیاهان مختلف استفاده می کرده و این اشکال را بر روی سنگها و درختان رسم می کرده است

علی عزیزیان

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/8006.jpg

نشانه یا علامت چیست؟
انسان های قدیم برای انتقال افکار، اندیشه ها، خواسته ها و انتظارات خود از اشکال موجود در طبیعت استفاده می کردند. برای این منظور اشکالی را بکار می بردند که با افکار و اندیشه های آنان ارتباط داشته باشد و بتواند مفهوم چیزی که قصد بیانش را دارند را برساند. و این امر مستلزم این بوده است که طبیعت را به دقت زیر نظر بگیرند و پدیده های مختلف آن را بخوبی بشناسند. اشکالی که بوسیله این انسانها استفاده می شده است، نقش کوهها، دره ها، رودها، دریاچه ها،خورشید، ماه و غیره بوده است.
نکته مهم دیگری که در اینجا قصد داریم به آن اشاره کنیم این است که هر شکل و علامتی یک سمبل نیست و بین این دو تفاوت وجود دارد. سمبل ها اکثراً علامت ها و اشکالی هستند که در میان انسان ها بیشتر جنبه عمومی داشته و نشان دهنده افکار و اعتقادات مشترک بین خیلی از انسان ها و ملت ها می باشند. به عنوان مثال داستان خلقت حضرت آدم )ع( و حوا، طوفان نوح، به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی )ع( و … در طول سالیان دراز و متمادی و با بهره گرفتن از افسانه ها و انتقال سینه به سینه،
در بین انسان ها عمومیت یافته است و خود این افسانه ها هم بر روی آنها تاثیر گذاشته اند. میتوان این وقایع و داستانها با استفاده از سمبل ها بیان کرد. اینگونه موضوعات کاملا جنبه عمومی و جهانی به خود گرفته است. از جهتی، سمبل ها می توانند نشان دهندۀ اعتقادات دینی، جغرافیای محل زندگی، و خصوصیات روحی ملت ها و جوامع مختلف نیز باشند.
در مقابل خصوصیت عمومیت سمبل ها، علامت ها و نشانه ها خواه با سمبل های خاصی در ارتباط باشند یا نباشند، بیشتر مختص یک شخص، یک گروه یا جوامع کوچک خاصی می باشند و نشان دهنده اندیشه ها، خواسته ها و احساسات آنها، گاه نیز مشخصه و تعریف کنندۀ یک طرح
و کار مربوط به آنها هستند.
این یک واقعیت است که هر سمبل، علامت و شکل اسرار آمیزی که همیشه و در همه جا نقش یکسانی داشته و به همان صورت خاص رسم می شود، اشکالِ خیالی و بی معنی نمی باشند. ممکن است زبان ملت ها و جوامعی که اینگونه اشکال و سمبل هایی را استفاده می کنند متفاوت باشد اما سمبل های استفاده شده در بین آنها یکسان است. این قبیل اشکال و نقوشِ خاص جنبۀ عمومی و جهانی پیدا کرده اند. تمامی سمبل ها جنبه اسرار آمیز و راز گونه ندارند. موضوعاتی وجود دارد که گاهاً بیان آنها بصورت مستقیم و آشکارا بعضی انسانها و گروه ها را ناراحت می کند و در دنیای امروز نیز مثال های زیادی میتوان از آن زد، در این شرایط، نشانه ها و سمبل ها وارد عمل شده و برای بیان همان موضوعات اما بصورت سربسته و غیر مستقیم بکار گرفته می شود. گاهی نیز سمبل ها و علامت ها فقط به عنوان وسیله ای برای بیان موضوعات بصورت اختصاری و به منظور صرفه جویی در جا و زمان، و جلوگیری از نوشتن ها و توضیحات طولانی تر استفاده می شود.
یکی از موضوعات و اندیشه های تاثیر گذار در نوشتن این مطالب، موضوعات دینی و فلسفی می باشند که سمبل ها در داخل آنها به وفور استفاده شده اند. در اینجا سعی داریم اشاراتی به اینموضاعات نیز داشته باشیم.
سمبل ها و نشانه هایی که در متون باستانی آمده است در بسیاری از موارد ریشه در باورها و اعتقادات و اندیشه های دینی دارد. مثال های مختلفی در این رابطه در قسمت سمبل ها آوردهشده است. بسیاری از این سمبل ها در متون مقدس نیز به نوعی استفاده شده اند، حتی منبع اصلی بسیاری از سمبل های عهد قدیم را همین متون مقدس تشکیل می دهند. دلایل اصلی جای گرفتن سمبل ها در متون مقدس را اینگونه می توانیم توضیح دهیم:
تفاوت های ذهنی و فرهنگی انسانها: تمامی انسانها تفاوت های ذهنی با هم دارند و همچنین در جوامع و محیط های کاملا متفاوتی بزرگ شده و زندگی می کنند و خود این جوامع نیز دارای فرهنگ های متفاوتی چه از نظر کیفیتی و چه از نظر سطح کمیتی هستند، به همین دلایل ذهنیت، طرز فکر و ظرفیت درک و فهم آنها با هم متفاوت است. هر انسانی قدرت و ظرفیت فهم و درک هر دانشی را ندارد. بعضی از معلوماتِ عمیق و وسیع بجای اینکه باعث پیشرفت و تعالی بعضی از انسان ها شود ممکن است سد راه پیشرف آنان یا سبب به هم ریختگی ذهنی و یا حتی گمراهی
آنان گردد. سطح درک و فهم انسانها با هم متفاوت است.
کتب مقدس دارای خصوصیت عمومی و جهانی بودن هستند و از طرف خدا برای تمامی انسانها با هرگونه خصوصیات فکری و سطح درک و فهم نازل شده اند و به همین دلیل در قالبی نازل شده اند که برای عموم انسانها قابل درک و فهم باشد. متون کتب مقدس باید طوری باشد که هر انسان با هرگونه ذهنیت و درک و فهمی که دارد بتواند از آن بهره مند گردد و در عین حال معلومات موجود در داخل سایت باعث به هم ریختگی و مشکلات ذهنی برای او نشود و دانش هایی که خارج از ظرفیت درک و فهم اوست را در کتاب نیابد. بدین ترتیب هرچقدر که سطح دانش و درک و فهم یک انسان ارتقاء یافت و افق دید او وسیعتر شد، با خواندن همان کتاب می تواند به معلوماتی در سطوح بالاتر و مناسب سطح ذهنی خود دست یابد. تنها روشی که این امر
را امکانپذیز می سازد سمبولیسم است. سیستم سمبولیسم سیستمی است که در تناسب با «اصل تدریج » )تکاملی که بصورت آنی صورت نگرفته و در طول زمان و بصورت پله به پله و مرحله به مرحله انجام می پذیرد( این امکان را به انسان ها می دهد تا حقایق را بصورت تدریجی یاد
گرفته و درک نمایند.
میتوان گفت که یکی از دلایل اینکه در کتب مقدس بعضی از حقایق بصورت روشن و واضح و بعضی دیگر بصورت سربسته بیان شده است همین امر می باشد. شرایط زمانه و سطح تکامل: یکی از دلایل شکل گیری و استفاده از سمبل ها در کتب مقدس، نامناسب بودن شرایط زمانه و ناکافی بودن سطح تکامل انسانها برای درک حقایق موجود در کتاب است، در زمانی که کتاب نازل شده. به عنوان مثال از سطح علمی ناکافی انسانها در زمانی که کتاب نازل شده می توان نام برد؛ با گذشت زمان و تکامل علم بشر، انسانها در آن متون متوجه حقایقی می شوند که در نگاه اول و اعصار گذشته به آن پی نبرده بودند. اینگونه کشف حقایق در کتب مقدس هنوز ادامه دارد و ادامه خواهد یافت.

علی عزیزیان

علم نشانه (علم کتیبه)

روشی برای رمزگذاری میباشد. رمزگذاری برای حفاظت از وسایل پنهان کرده شده آنهم از خطرات گوناگون بوده بسیار مفید و کارآمد نیز بوده است ، چرا که یا در جایی خودش باقی می ماند یا بعدا میتوانستند دفینه مدفون شده را دوباره برداشته و مورد استفاده قرار دهند ، بدون آنکه گزنده ای متوجه آن گردیده باشد.

نشانه ها بهمراه راه حل و تدبیرشان نوعی زبان برای فهماندن منظور و موضوعی می باشد . نشانه ها بصورت حکاکی گود برجسته و نقاشی بتاریخ امروزه رسیده اند هر شکلی که بر صخره ها و تخته سنگها توسط انسان ها اعمال شده باشد حتما دارای مقصود خاصی بوده و در کل دارای معنایی خواهد بود توجه داشته باشید که هیچ تلاش و زحمتی در گذاردن علامت و نشانه ای بی دلیل انجام نشده اما این به این معنا نیست که هر حکاکی و نگاره ای که بر روی سنگ ها دیده میشود به معنای وجود دفینه در آن محل نمی باشد زیرا گاهی برای اعلام موضوعاتی مهم و یا اخطار به دیگر افراد نیز علایم و نشانه هایی ایجاد می گشت و یا اینکه نشانه یافت شده معمولا بصورت مستقیم جای دفینه را نشان نمی دهد و می بایست نشانه یا نشانه هایی دیگر نیز تا رسیدن به هدف اصلی بیابیم

سنگ نگاره ها قطعا چیزی را به ما می گویند و هدف از ساختنش هم نیز همین بوده است بطور مثال: اکثر حکاکی های گرد که در روی بسیاری از سنگها و همچنین کوهها و صخره دیده میشود ، به معنای قبر و مزار می باشد که اکثرا این قبرها هم خالی می باشند هدف از ساخت و حکاکی آنها در نزدیکی یا کنار قبرها دلیلی جز اجرا مراسم دینی و مذهبی نداشته و در داخلشان روغن ریخته و آتشی روشن می ساختند که این همان شمع هایی هست که امروزه نیز بر روی قبر روشن می کنیم باید در اینجا این نکته را هم اضافه کنیم که تمام جوغان ها به این منظور ساخته نشده اند و بسته به اندازه قطر یا عمق آنها و همچنین محل قرارگیری و اشکال مختلف آنها کاربردشان متفاوت بوده است مانند حکاکی های گود هندسی که ما برای سهولت کار به تمام آنها جوغان (جوغن) می گوییم و شامل اشکالی همچون دایره بیضی مربع مثلث مستطیل و… میباشد ضمنا برای یادگیری معنای مختلف جوغن ها و یادگیری طریقه صحیح رمزگشایی آنها کتاب نمادها و نشانه های بنده را تهیه و مطالعه نمایید.

در هر حال اگر بخواهیم موضوع را خلاصه کنیم باید گفت که هر نشانه ای فراخور شکل و ویژگی هایش معنی می گردد . مثلا یک تیر برای تعیین جهت و مسیر حرکت تا هدف یا نشانه بعدی مورد استفاده قرار گرفته است یا اینکه : خوشه گندم به معنای برکت بوده نمادی از برکت را نشان داده است و بصورت مستقیم نیز دفینه را نشان نمی دهد از نمادها و نشانه های آیینی است باید بدانیم که هر علامت و سنگ نگاره ای به منزله دفینه و گنج نمی باشد

بر همین اساس ما آنها را باید بصورت زیر دسته بندی کنیم:

1 – نمادهای حکومتی و متعلق به حکام و درباریان که یا مقام و منزلت آن را نشان می دهد یا اینکه قدرت یا توان و بزرگی دولت یا حکومت را به تصویر می کشد

2- نمادهای دینی مذهبی و اعتقادی که معرف ادیان واماکن مقدس و معابد بوده و نیز روحانیون بلند پایه و مقبره آنان می باشد

3- نمادهای متعلق به اقوام و قبابل مختلف که نشانه و علامتی برای معرفی آن اقوام می باشد

4- نمادهای متعلق به اشخاص متمول و سرداران وغیره که نشان دهنده شان هر یک می باشد

5- نمادهای هنری و تزیینی که برای خود هنر و زیبایی مورد استفاده قرار گرفته است

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/2211.jpg

نشانه های زیر خاک

دوستان زيادي عكس اشياء و علامتهايي ميفرستند كه از داخل قبرها بيرون مي آيد.بايد بگم كه علائمي كه در زير زمين هستند در نودونه درصد اوقات فاقد اعتبار هستند.مخصوصا اگر علامت براي قبر باشد.الكي از زدن حدس و گمان بپرهيزيد.

یا بعضی ها میرند در مناطق مهم باستانی که درطول هزاران سال محل زندگی انسانها بوده شروع به حفاری می کنند و آثار بجا مانده از زندگی انسانهای دوران باستان را در می آورند و ادعا می کنند که نشانه دفینه است! این کاملا اشتباه است ،بعضی از این مناطق بمساحت 1 کیلومتر در 1کیلومتر و به عمق 40 تا 50 متر پر شده است

موردهايي بود كه يك سنگ نوك تيز يا خمره شكسته در قبر بوده كه ادعا ميكردند كه اينها نشاني چيست؟بايد بگم كه نشان چيزي نيستند و يك چيز طبيعي در قبرهاست.

در قبور به اصطلاح گبري سفال و لوازم جنگي مثل سرنيزه و لوازم شخصي مثل انگشتر و بازوبند و مچ بند و كفن دوز و… يك چيز طبيعي است و نشان بار نيست.

لوازم مسي و چرمي كه پوسيده شده اند را همان جا چال كنيد و حركت ندهيد.از لحاظ كارشناسي قيمت خاصي ندارند.

در ايران كم پيش ميايد كه در قبور باري مانده باشد.به خاطر اينكه عمق آن نسبت به سطح زمين بسيار كم بوده و هر كسي به راحتي ميتواند آنرا حفاري كند.هميشه به ياد داشته باشيد كه ملت ايران 1000 سال هستش كه دنبال بار و دفينه هستن.

جوغن گرد نشانه چاه

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/chahp.jpg

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این جوغن نشانه قبرنیست بلکه نشانه چاه پلمپ شده است، همانظور که در کتاب نمادها ونشانه هم نوشتم هر جوغن گردی نشانه قبر نیست وبعضی موقع ها نشانه چاه پلمپ شده می باشد.
خوب چه خصوصیاتی این نشانه را با نشانه قبر جدا می کند پس بدون معطلی وارد جزئیات می شویم
مهمترین مساله این است که باید جوغن نشانه چاه عمیق و متقارن باشد. ممکن است همیشه عمیق نباشد ولی حتما باید متقارن باشد.
دیگر مسئله پر اهمیت هم تفاوت در قطر بالا و پایین جوغن هست . قسمت بالا پهن و پایین باید باریک باشد معمولا نصف قطر بالای جوغن با کل قطر پایین جوغن مساوی است بطور خلاصه اینطور بگم که دهانه دو برابر کف جوغن است در این نوع کنده کاری ها جوغن به سمت پایین بصورت متقارن باریک میشود .
مسئله دیگر هم عمق آن است . اگر از جوغن های معمولی متقارن تر و عمیقر باشد میتوانیم بگوییم که نشانه چاه است دقت کنید که نباید بیشتر از نشانه دور بشوید چاه در نزدیکی نشانه باید باشد این را هم فراموش نکنید که این نشانه باید تنها باشد و در کنار این جوغن های دیگری وجود نداشته باشد که در اینصورت نشانه قبر می باشد
موفق باشید/علی عزیزیان

برچسب ها: , , , , , ,

پازل علایم

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/aghrab.jpg

 عزیزان کار گنج یابی به تمرکز فکر و ذهنی فعال نیازمند است .در این کار باید به همه جوانب کار دقت کرد.در پازل علایم اگر اشکالی بر روی صخره ها سنگ ها بود حالا ممکن است این اشکال حیوانی هندسی و غیره باشد اولین کار بعد از مشاهده این اشکال باید به این نکته توجه کرد آیا این اشکال به صورت طبیعی و فرسایش به وجود آمده اند یا خیر اگر از این مرحله گذر کردید باید به مرحله دوم که ویژگی این نوع از اشکال است توجه نمود اگر حیوان بود ویژگی آن حیوان محل زندگی آن حیوان شکل قرار گیری آن حیوان در سنگ نگاره همه و همه باید مد نظر قرار بگیرد اگر دیدید علایم زیادی در کنار هم قرار گرفته اولیت کار باید خونسردانه عمل کرد چون در بعضی موارد زیادی بیش از حد علاِیم باعث دستپاچگی فرد و برهم خوردن تمرکز او می شود و پازل خراب می شود در وحله اول باید سعی کنیم علایم را ساده و تک تک معنا کنیم البته اینکار برای مبتدیان در این عرصه هست چه بسا افرادی با یک نگاه به راحتی معماهایی سخت را حل کنند  خوب بعد از اینکه علایم را ساده کردیم باید با در نظر گرفتن ویژگی های اشکال بدنبال ارتباط میان اشکال بگردیم در این بین نباید از شکل سنگی که این اشکال بر روی آنها حک شده به راحتی عبور کرد بعد از اینکه تمام جوانب را در نظر گرفتیم باید نسبت به موقعیت استراتژیکی و توپولوژی منطقه بدنبال علاِیم بعدی باشید و تصمیماتی بعدی را بگیرید در این بین نباید فراموش کرد بعضی از اشکال ریشه در عقاید و باورهای دینی قبیله ای و.. …. دارند پس لازم است مطالعه خود را بیشتر کنیم تا به راحتی بتوانیم این دو را از هم جدا کنیم دوستان در این کار خرافات بسیار زیاد است پس هر حرفی را به راحتی قبول نکنید . اگر توانستید حتما از علایم عکس و فیلم بگیرید چون یقینا در جایی که استرس وجود داشته باشد تمرکز وجود ندارد فیلم ها و عکس را در خانه چندین بار نگاه کرده و تا حدی ساده کنید البته ساده کردن علایم موقعی کاربرد دارد که معنای عمومی تک تک علایم را تا حدی بدانید بعد تکه های پازل را کنار هم قرار بدهید تا بتوانید نتیجه گیری درست و به جایی انجام بدهید  اگر نتوانستید پازل را تکمیل کنید نگران نباشید حتما از اساتیدی که پازل های زیادی را حل کردند کمک بگیرید

فرسایش عامل اشتباه در شناسایی علایم

http://s6.picofile.com/file/8193891000/tttt.jpg

عزيزان يکي از مسائلي که دوستان و عزيزان کاوشگر به آن بر مي خورند مساله  فرسايش است که عمدتا باعث اشتباه در تشخيص علايم به قول دوستان حفار دستي با طبيعي  مي شود.کيفيت و جنس بعضي سنگ ها در برابر فرسايش به وسيله عوامل طبيعي چندان مقاوم نيست معمولا اين فرسايش ها در جاهاي سردسير و جاهايي که برف و يا باران زياد مي بارد اتفاق مي افتد اين علايم در طي صدها و هزاران سال با قرار گرفتن در معرض گرما و سرما و باد و باران و برفها باعث به وجود آمدن حفره ها و سوراخهايي بر روي سنگها و صخره ها و… مي شود.عمدتا دوستان اين حفره ها را با کاسه ها و جوغنها اشتباه مي گيرند.دوستان اگر با اين گونه حفره ها برخورديدبه اينگونه موارد دقت کنيد

1. شکل حفره.

2.صيقلي بودن آن.

3.آيا در گذشته در نزديکي آن حفره انسانهايي زندگي مي کردند.

4.در نزديکي آن علاِيم ديگري وجود دارد.

5.در نزديکي آن چشمه و يا رودخانه وجود دارد.

6.جنس سنگي که آن حفره بر روي آن قرار دارد

تله های مکانیکی در دفینه یابی

دوستان تله ها معمولا هر جایی قرار ندارند و معمولا برای بارهای بزرگ و خزانه های عظیم و ارزشمند به کار می روند. اکثر تله ها با گذر زمان پوسیده نمی شوند ما حدود چند صد تا تله داریم .دوستان و همکاران بنده در وبلاگهاشون مطالب خوبی قرار دارند من سعی می کنم در این پست به چند تله که کمتر بهش پرداخت شده اشاره می کنم

از ساده ترین تله شروع می کنم که دوستان در موردش زیاد توضیح دادن اما لازم دیدم با شکل کمی توضیح بدم

http://s6.picofile.com/file/8193949542/tt1.jpg

1. تله ای که در ایران زیاد یافت می شود که معمولا در  دالان هایی که منتهی به اتاق می شود که چاله ای عمیق که درون آن پر از نیزه است البته این عکسی که من گذاشتم مربوط به جنگ فکر کنم ویتنام باشه اما برای شبیه سازی کردن در ذهن خوب است اما از نظر ساختار شبیه همان تله است با عمق کمتر که بعد از ساختن تله روی آن را استتار می کنند و معمولا در دیواره ها یا ورودی  دالان با رسم شکلی به آن اشاره میشه البته در مواردی به جای نیزه و یا همراه نیزه زهر نیز بکار برده شده است یا به تنهایی به شکل حوضچه ای پر از زهر و مواد سمی که ظرف چندین دقیقه باعث مرگ میشه دوستان قبل از وارد شدن به دالانها حتما از کمربند های کوهنوردی استفاده کنید و به کمر ببندید و محکم کنید تا اگر هم احیانا دچار تله شدید کار به جاهای باریک کشیده نشود.

http://s6.picofile.com/file/8193949568/tt2.jpg

2.تله بعدی که بعد از شیب تند در غارها است به صورت پلمپ بعد از شیب که به صورت کاملا حرفه ای استتار شده بعضا هم در بین راه اهرمی قرار می گرفت که با قرار دادن پا بر روی آن عمل کرده و سنگ به روی شیب افتاده که دیگر راه برگشتی نمی گذارد .داخل پلمپ حفره ای بسیار عمیق و بعضا با نیزه وجود دارد در اینجا باید از کمربند کوهنوردی استفاده نمود و در بین راه باید دقت نمود تا احیانا بر روی اهرمی پا نگذاریم در غارها باید خیلی دقت نمود حتما از چراغ قوه های قوی استفاده نمود تا اهرم ها و خطر ها قابل تشخیص شوند.

3.تله ای هم وجود دارد که به تله ترس معروف است.که معمولا در جاهای پلمپ شده مانند گوردخمه ها که انسان از محیطی روشن به جای تاریکی وارد می شود استفاده می شود. به صورتی که مجسمه ای به صورت موجودات افسانه ای یا حیوانات به صورت بزرگ و ترسناک که معمولا بعد از شکستن در ورودی با اینگونه مجسمه ها روبرو می شوید .

4.تله آخر مربوط به چاه هایی می شود که دارای سر بار می باشند برای حفاری کردن و برداشتن سر باری دیواره چاه مجبورید که طنابی به کمر خود ببندید و  سر طناب را به بیرون چاه ببندید .در اینجا باید به سنگ های بالای ورودی چاه دقت کنید اینگونه چاهها دارای سنگ های بزرگ در ورودی هستند که با کوچکترین لغزشی از جای خود حرکت کرده و شخص را  به ته چا می فرستد .حتما قبل از ورود به چاه با شیوه  تکان تکان آنرا خنثی کنید.

اشتباه نکنید.اول مطمعن شوید بعد حفاری کنید.خودتون ببینید!!

اغلب كارهاي احمد نادعليان به صورت محیطی و در طبیعت کشورهای مختلف جهان اجرا شده اند . او آثار بسیاری را به صورت حجاری بر روی سنگها و صخره هاي كنار و داخل رودخانه ها و سواحل دریا ها اجرا کرده و در موقعیت طبیعیشان رها كرده است. او همچنين مفاهيمي را به صورت چيدمان سنگها، چيدمان ويدئويي و اجرای نمايش هاي آيييني ارائه داده است. كارهاي او ملهم از اساطير باستان، نشانه هاي صور فلكي و مضامین عرفاني هستند كه با تفسير و شيوه جديدي ارائه شده اند.
کارهای محیطی نادعلیان در طبيعت کشورهای فرانسه، امریکا، ايتاليا، آلمان، اسپانيا، انگلستان، اسکاتلند، هلند، چین، سوئد، فنلاند، سوئیس، دانمارک، یونان، روسیه، ازبکستان، بنگلادش، ترکیه ، ازبکستان، تاجیکستان، لبنان، امارات متحده عربی، کویت، قطر، سوریه، آذربایجان، صربستان، آفریقای جنوبی، مجارستان، اسلواکی، اطریش … و كشورش ايران وجود دارند. علاوه بر این حجاریها نادعلیان ضمن سفر به کشورهای بسیاری حجاریهای کوچکش را تحت عنوان گنجهای پنهان در طبیعت دفن کرده است و یا اینکه دوستانش حامل این حجاریها بوده اند و آنها را در گوشه و کنار زمین به خاک سپرده اند. این کشورها شامل ژاپن، هند، برزیل، شیلی، مراکش، چاد، بورکینا فاسو، مصر، آفریقای جنوبی، استرالیا، ایرلند، … هستند

كار احمد نادعليان معرف آمیزه ای از هنر غارهاي ديرينه سنگي و ايران باستان است. او مستقيما بر روی زمين و بیشتر بر شن و سنگ هاي سواحل يا بركه هاي كم عمق رودخانه ها، آبگيرها و جويبارها، كار مي كند. وي را اغلب مي توان نزديك رودخانه هزار در روستاي پلور، تقريبا 65 كيلومتري شمال تهران دید كه با يك كلاه حصيري لبه پهن، در حال كندن نقوش ماهي، دست و پاي انساني، الهه هاي رودخانه و حيوانات، بر سنگ هايی است که در آب قرار دارند. از سال های 2001-2000، نادعليان مجموعه کار “رودخانه هزار” را شروع كرد كه تعداد بيشماري از حيوانات، ماهي و علائم انساني در بستر رودخانه پديد آمدند. از این اين مجموعه میتوان استباط کرد که تمثیلی مربوط به گذشته هستند و ممکن است قرنها قبل انجام شده باشند، اما در حقیقت در دوره پسا مدرن حجاري شده اند.

http://s6.picofile.com/file/8193953892/n1.jpg
نمودار کارهای نادعلیان در نقاط مختلف جهان- حجاری ها در سواحل دریاها و رودخانه ها اجرا شده اند. در نقاط آبی مستقیما بر روی صخره ها حجاری کرده و در نقاط نارنجی حجاریهایش به داخل آب پرتاب شده اند و یا در خاک دفن شده اند.
http://s6.picofile.com/file/8193953926/n2.jpg

نمودار صلیبی کار نادعلیان در چهار گوشه جهان

نمودار صلیبی کار نادعلیان در چهار گوشه جهان نادعلیان:این یاداشت را در آسمان نوشتم. من برای سفرهایم همیشه پرواز میکنم و پرواز را دوست دارم. نمیدانم آخرین پرواز کی خواهد بود. بسیاری از انسانها شنیدن قصه را دوست دارند و بسیاری قصه میگویند. من میخواهم قصه باشم. هنر و زندگی من همسان هستند و در پیوند با زندگیم میتوان هنرم را درک کرد.در 12 سال گذشته من به سرزمین های مختلفی سفر داشته ام و ماهی ام را به طبیعت هدیه کردم.کانال ونیز، رودخانه راک کراک واشینگتون، رودخانه تایمز لندن، رودخانه سن پاریس، رودخانه لی جینک چین، رودخانه راین آلمان، رودخانه دانوب صربستان، دریای مدیترانه، …در غربی ترین نقطه جهان (غربی ترین نقطه امریکا امریکا) در خلیج آلاسکا در مجاورت اقیانوس کبیر شمالی، و یا شرقی ترین نقطه جهان در اقیانوس کبیر شمالی و دریای چین شرقی و یا در دریای بارنتز در شمال کشورهای اسکاندیناوی و اقیانونس منجمد شمالی نزدیک به قطب شمال…در دورترین نقطه غرب عالم احساس عجیبی داشتم. زمان در آنجا یک روز کمتر از زمان در خانه ام بود. در نتیجه احساسم این بود که یک روز از عمر من کم شد و جوان شدم و در دورترین نقطه شرق زمان روز یک روز زودتر از سرزمینم تجربه کردم. در نزدیکی های قطب شمال تابستان برای من زمستان بود و نیمه شب همانند روز روشن … در آفریقای جنوبی من از بودن در فصل بهار در فصل پاییز لذت بردم. در ایران اولین روز بهار اولین روز سال نو ماست و من خوشحال بودم که در 22 ماه سپتامبر من در کیپ تاون یکی از جنوبی ترین نقاط قاره افریقا، بودم و شکوفه های درختان و گلهای بهاری را دیدم . در واقع من در یک سال دو سال نو را تجربه کردم. ما در دنیای شگفت انگیزی زندگی میکنیم . نیاکان ما چنین تجاربی را نداشته اند.من از اینکه به آفریقای جنوبی سفر کردم بسیار خوشحالم. برای من بسیار مهم بود که این سفر انجام شود چون اولین بار که در سال 1990 میلادی گذرنامه دریافت کردم به دلیل حاکمیت رژیم نژادپرستانه در آنجا من اجازه نداشتم به آنجا سفر کنم. حالا که ماهی های ایرانی من در آنجا ماندگار شدند بسیار خوشحال هستم. بعلاوه با این سفر نمودار کارهای من به شکل نقش یک گردونه مهر (بعلاوه) یا صلیبی بزرگ در جهان گسترش پیدا نموده است.حالا ماهی هایم به رودخانه های قاره افریقا، آبهای گرم اقیانوس هند و آبهای سرد اقیانوس اطلس جنوبی راه پیدا کردند. این ماهی ها در جویبارهای دهکده ام پلور متولد شدند، سپس به رودخانه های گوشه وکنار دنیا ملحق شدند و حالا در اقیانوس دهکده ی جهانی شنا میکنند .

http://s6.picofile.com/file/8193953992/n3.jpg

کارهای نادعلیان در گوشه و کنار آمریکا

[تصویر:  goddess_sand_print_15.jpg]

[تصویر:  cost_print_nadalian_25.jpg]

مهرهای استوانه ای

[تصویر:  cost_print_nadalian_08.jpg]

برچسب ها:

آموزش+تفسیر مرغ و تخم و جوجه+(عکس)

http://s3.picofile.com/file/8193960150/morg1.jpg

http://s3.picofile.com/file/8193960168/morg2.jpg

http://s3.picofile.com/file/8193960218/morg3.jpg

http://s6.picofile.com/file/8193884050/aliblog.jpg

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی جدید و مدرن ، مناسب عقل و علم را ارائه نماییم. تفاوت و دیدگاه ما این است که به دور از خرافات ، دروغ ، حرفهای مزخرف و با تکیه بر علوم باستان شناسی نظرات خودمان را بیان کنیم. تمام دیدگاه ها و موارد ارائه شده در سایت اطلاعات ابتدایی برای تعیین هدف است .

علی عزیزیان

شماره تماس جدید 09106579343

http://www.axgig.com/images/48376951624715327625.jpg