مفهوم آثار و علائم باستانی

نشانه قوچ در گنج یابی و دفینه یابی

http://s8.picofile.com/file/8291266492/qoc951.jpg

1- نشانه های برجسته مهم می باشد، اگر در کنار قوچ 43 پله باشد در جهت نگاه قوچ باید سه عدد تپه وجود داشته باشد، گفته می شود که یکی از این تپه ها پر می باشد. باید جستجو را از تپه ای شروع کرد که متفاوت می باشد. اگر تپه متفاوت قابل تشخیص نباشد باید از تپه ی وسطی شروع کرد. همانطور که می دانید، شروع کردن از تپه وسطی زمان هدر رفته را کاهش می دهد.
2- قبل از هر چیز نماد مخصوص یک مرد می باشد. رهبری و قدرت را نماد می کند. در سیستم ها و فرهنگ های زیادی به عنوان نمادی مردم پسند استفاده شده و در عین حال، نماد عزم و اعتبار نیز می باشد.در نزدیکی مزار مردهایی که در حیاتشان، رهبر و رییس بوده اند، و یا بر روی سنگ قبر آنها به وفور مشاهده می شود.

3- نشانه سر قوچ ، باید از سنگ به شما نگاه کند. تخته سنگی که این شکل روی آن است عموما سنگ های ردیفی می باشند. کمرتان را به سر قوچ تکیه دهید. به طرف راست، 15 الی 20 متر حرکت کنید. باید به دنبال غار بسته ایی باشید. اگر این غار را پیدا کنید، به این معناست که به مقدار زیادی اشیاء زینتی پیدا خواهید کرد./ علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s9.picofile.com/file/8291266500/qoc952.jpg

برچسب ها: , , , , , , ,

سنگ کیلومتر (سنگی که روی آن کیلومتر را می نویسند)

http://s8.picofile.com/file/8291264918/dash951.jpg

سنگ مسافتی که در سر راههای تجاری باستانی گذاشته می شد، همانند امروزه، نشان دهنده مسافت می باشد، عموما به شکل لوحه های سنگی و استوانه ای می باشد، بر روی بعضی از آنها مجسمه هایی وجود دارد. دانش اولین قدرت می باشد و بی اطلاعی، بزرگترین دشمن می باشد./ علی عزیزیان http://irantreasure.me

برچسب ها:

نشانه شمشیر در گنج یابی

http://s9.picofile.com/file/8291168142/kilic952.jpg

1- اگر طول شمشیر کوتاه باشد، مسافت نزدیک باید جستجو شود. اگر طول شمشیر بلند باشد، مسافت دورتر جستجو می گردد.
2- گاها نشانه قبر بوده و گاها نیز به عنوان نشانه تکمیل کننده می باشد.
3- عموما نمادگر مرد جنگجو می باشد. نشانه قبر می باشد. برای نشان دادن قهرمانی و جوانمردی از آن استفاده می شود. ولی بر اساس تغییر و جایگزینی تمدنها و حکومت ها، پس مانده های قدیمی را خراب کرده و بیشتر نمادهای شمشیر را نابود کرده اند. اگر مزار نیز یافت شود، احتمال پیدا شدن چیز با ارزشی در آن کم می باشد. در این میان، حتما باید شکل شمشیر را با صلیب تشخیص داد و از هم جدا در نظر گرفت. دسته ی شمشیر اندازه گیری می شود.و در جهت برعکس شمشیر، باید قدم نهاد. هر سانتی متر را باید در 68 تا 72 سانتی متر ضرب کرده، و جلو رفت.
4-  قسمت نوک شمشیر(به غیر از دسته) اندازه گیری می شود. نتیجه اندازه گیری ضربدر 78 می شود. باید به تعداد عدد به دست آمده در جهتی که شمشیر نشان می دهد، قدم برداشت. علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s9.picofile.com/file/8291168126/kilic951.jpg

برچسب ها: , , , , , , ,

چهار شنبه, آوریل 5th, 2017 مفهوم آثار و علائم باستانی بدون نظر

نشانه مارمولک در دفینه یابی

http://s8.picofile.com/file/8291153276/kertenkele952.jpg

مارمولک : این نشانه، با سر و بدنی هماهنگ، بدون شک با زبان بدنش ما را مستقیما به دفینه می رساند و باید به حالت سر و دم دقت کرد. به صورت کنده کاری و برجستگی، به دو نوع تقسیم میشود. اما از نظر دفینه یابی، برجستگی ها مهم تر می باشند. در بعضی برجستگی ها، مشاهده شده که سربار از سر مارمولک بیرون آمده است. عموما در مارمولک ها به این موارد باید به آن دقت کرد. اگر سر مارمولک به طرف راست یا چپ چرخیده باشد، آن
چیزی که باید به آن دقت کرد جهت نگاه مارمولک و در آن جهت، 90 درجه ای که در بر می گیرد می باشد. پولش در سنگ گرد شده روی زمین خواهد بود. و احتمالا سنگ سفیدی می باشد. حتی زیر این تخته سنگ به خوبی تقویت شده، با سنگها محافظت شده است. و این نشانه در شیب می باشد. هدف اینجا بوده و کارش بسیار سخت می باشد. صرفا سنگ های پر شده باید در آورده شود. رمزگشایی درستی می باشد.
2- به عنوان نماد ترس نیز استفاده شده. حالت بدن سوسمار سر نخ های مهمی راجع به مکان دفینه به ما می دهد. سر و دم خیلی مهم می باشد. به شکل فرو رفته و یا برجسته قابل مشاهده می باشند. از سر اشکال، سربار هایی به دست آمده است. سربارش فقط پول می باشد. فضای حرکت سر سوسمار، و زاویه 90 درجه ای که در بر می گیرد، خیلی مهم می باشد. منطقه ای که تحت این زاویه می باشد باید کنترل شود. در این منطقه، باید به دنبال سنگ گرد و آشکاری بود. ممکن است این تخته سنگ توپر نیز باشد./ علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s9.picofile.com/file/8291153300/kertenkele953.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291153234/kertenkele951.jpg

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,

سه شنبه, آوریل 4th, 2017 مفهوم آثار و علائم باستانی 2 نظر

نشانه پروانه در دفینه یابی

http://s9.picofile.com/file/8290986250/kepenek951.JPG

شکلیست که در مسیحیت استفاده می شود. مثل زن با ظرافت بودن را نشان داده است، احتمالا مزار زن می باشد. معانی پاک شده، زلال، تمیز، و دوباره زنده شدن، را نشان می دهد. البته باید با بهره گیری از این اطلاعات، باید اطراف را به خوبی بررسی کرده، اگر روی شکل مشکل هندسی وجود داشته باشد، باید به آن جهت دقت کرد./علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s9.picofile.com/file/8290986276/kepenek952.jpg

برچسب ها: , , , ,

نشانه شاهین، عقاب در دفینه یابی

http://s8.picofile.com/file/8290984768/qar953.jpg

عقاب یا شاهین، درنده می باشد، قابلیت دیدش پیشرفت کرده است. صیدش را گرفته، لای پایش گذاشته و می خورد. به احتمال زیاد دفینه راهزنان و یا جنگ می باشد. دفینه اش عموما در مکانهای بسته می باشد. جهت نگاهش مهم می باشد. همانطور که شاهین و عقاب صیدش را می خورد، ما هم باید به همین شکل دنبال دفینه بگردیم. یعنی به زیر پاهایش نگاه خواهیم کرد. اگر نتیجه ای نداد، باید در جهت نگاهش کاوش انجام داد. بعضی وقتها نشانه دفینه می باشد. در این میان باید مواظب تله ها نیز بود.
1- اگر روی سر عقاب، صلیب باشد، اشاره به دفینه دارد. می تواند مزار پادشاه باشد.
2- اگر بال عقاب باز باشد، دفینه ایی می باشد که برای خاطره مرده ایی دفن شده است. در مزار هدیه وجود دارد. اگر مزار متعلق به انسان قدرتمندی باشد، به اشیای شخصی اش می توان دست یافت. اما با این حال، ممکن است آرامگاه یا قبر خالی هم باشد.
3- اگر بالهایش بسته باشد، و در حالت نشسته باشد، دفینه اش در غاری بسته می باشد.
4- در مکانی که نماد عقاب وجود دارد، باید در داخل سنگ به دنبال دفینه بود.
5- سنگ زیر پای عقاب مهم می باشد.

6-سنگ های اطراف باید با دقت بررسی شوند، سنگ های متفاوت باید کاوش شوند.
7- در جهت نگاه عقاب، و یا در جهتی که دمش نشان می دهد، را باید جستجوکرد.
8- علامت صلیب روی سرش به معنای سوگند و یا تایید می باشد.
9- عقاب کنده کاری شده زیاد معنادار نمی باشد.
10- مار نیز به عنوان نشان دوم ممکن است وجود داشته باشد.
11- چند عدد عقاب داخل عکس میبینید و… همیشه عقاب دارای جنس نیست بعضی مواقع نماد قدرت و نشان قلعه نظامی است

http://s8.picofile.com/file/8290984750/qar952.jpg

عقاب : در هر دوره نماد قدرت و قوت بوده. در مورد پول اینطور است، عقاب همیشه نمادگر پول قدرتمند می باشد. احتمالا ثروت یک فرمانده رزمنده و یا پادشاه شمشیردار می باشد. اگر روی سر پادشاه صلیب وجود داشته باشد، به همراه بزرگ بودن این پول، مربوط به دوره روم می باشد. در زیر نشانه و یا در نزدیکترین مکان مناسب در پایین نشانه امانتی وجود دارد. اگر بالهای عقاب باز باشد، برای خاطره آن مرده و بعد از مرگش دفن شده است. مزار نمی باشد ولی داخل آن شمشیر ، سپر، کلاه نبرد و … به همراه پول موجود می باشد. نشانه عقاب قطعا جنس سربار دارد. بیشتر مواقع سربارش ، در حالی که عقاب به بالا نگاه می کند، زیر چانه اش (داخلش) بوده است ، اگر بالهایش بسته و در حالت نشسته باشد و مکانش هم مکان بسته ای باشد، امانت، داخل همان مکان بسته می باشد. اگر در محیط باز روی سنگ بصورت فرو رفته یا برجسته حکاکی و یا نقش شده باشد، در جهت مقابلش، باید دنبال تخته سنگی گشت. این تخته سنگ جلب توجه کرده و سنگ متفاوتی در آن مکان می باشد. و به راحتی پیدا می شود، امانت زیر آن سنگ می باشد، اگر در سنگلاخی، فقط نقش عقاب وجود داشته و چیز دیگری دیده نشود، در جلویش، سنگی که مال همان منطقه باشد میتواند به عتوان نشانه باشد، زیرش باید حفاری شود. ولی در این گونه مکانها، عموما سنگ اسکنه خورده وجود دارد، جستجو و اندازه گیری نیاز است، در محیط باز، پول عقاب در جهت نگاهش نبوده و در جهت دمش می باشد. در قسمتی از تخته سنگ، نوک و سر عقاب نقش بندی شده است و با همین نقشش، یک نماد می باشد، امانتش نیز در طرف پشتش، مطلقا در منطقه ای سنگلاخی می باشد. در محیط باز، پول عقاب در خاک باید جستجو شود.

شاهین : پول راهزنان جنگجو می باشد. معمولا در محیط بسته می باشد. در محیط باز، معمولا حیوانی که روی تخته سنگ کار می شود، سر عقاب می باشد، جهت نگاه شاهین یا عقاب مهم می باشد. شاهین صیدش را بغل کرده، رویش سقوط کرده و می خورد. گوشت و یا حیوانی را که با دست به آن داده می شود، اگر زنده هم باشد، نمی خورد. خودش باید آن را گرفته باشد.
در مکانی که نشانه وجود دارد، باید دقت کرد که روی امانت بسته بوده و دارای تله نیز می باشد. دفینه شاهین و یا عقاب سنگین می باشد. قطعا در همان ناحیه سربار دارد. اگر یکی از این دو حیوان (شاهین یا عقاب) در غار یا مخزن باشد، در آن مکان بسته، نقطه ای مثل تنور باید جستجو شود. امانت در زیر تنور بوده و رویش با جرمی سنگین پوشیده شده است./ علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s9.picofile.com/file/8290984734/qar951.jpg

http://s8.picofile.com/file/8290984776/qar954.jpg

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , ,

نشانه لاکپشت در دفینه یابی و گنج یابی

http://s9.picofile.com/file/8290872226/kap952.jpg

می تواند تراشیدگی و یا برجسته باشد، ولی شکل و حالتی که لاک پشت دارد خیلی مهم میباشد. اگر نقش حیوانات استفاده شده باشد، ویژگیهای مربوط به حیوان مهم می باشد، و رمزگشایی با توجه به خصوصیات آنها انجام می شود. لاک پشت به ما مکان و جهتی که دفینه در آنجا می باشد را نشان میدهد. علامتهای روی لاک پشت و اطراف آن، و جهت خود لاک پشت و پاهایش باید به دقت بررسی شوند. نقش و نگاری که در پایین به آنها اشاره خواهد شد از یکدیگر متفاوت بوده و هر کدام معنای متفاوتی می دهد. دفینه میتواند زیر سنگی صافی در اطراف نشانه هم باشد.

http://www.axgig.com/images/29322411205059043578.jpgسرش اندازه گیری شود ، در جهت سر کاوش کنید

http://www.axgig.com/images/04696302864195153873.jpgنباید جای دیگری جستجو شود ، دفینه همین جاست

http://www.axgig.com/images/97774694919507909238.jpgدم اندازه گیری شود ، جهت دمش را کاوش کنید

http://www.axgig.com/images/61878518624044976294.jpgپوسته را شمارش کرده و سمت بالا را کاوش کنید

http://www.axgig.com/images/14741108485788906892.jpgپایی که رو به جلو است اندازه گیری شده و باید جهت همان پا را کاوش کنید

http://www.axgig.com/images/83483753194909963927.jpgلاک پشتی که سرش بریده شده ، دفینه اش پشت یک مانعی قرار دارد. اگر جلوی نشانه دیوار باشد آنرا تخریب کنید و اگر شیب یا مانعی باشد پشت آن را نگاه کنید

http://www.axgig.com/images/66524859888822372302.jpgدفینه در داخل خود لاک پشت مخفی شده است

 

1- لاک پشت یک عنصری دینی شده و نماد بی نهایت می باشد. هر جا که نشانی از لاک پشت باشد، مطمئنا یک تونل، دهلیز، و یا یک غار طولانی وجود دارد.
2- اگر لاک پشت خیلی بزرگ باشد، دفینه اش زیر آن می باشد ، نوع قبر پشته ایی از سنگ است

3- اگر سرش زیر پوششش باشد، باید با یک جسم محکم شکسته شود. از درونش احتمالا سه جسم به شکل تخم مرغ بیرون خواهد امد، اجسام ارزشمندی می باشند.
4- در جهت رفت و یا آمدن لاک پشت باید دنبال چشمه یا منبع آب بود، و اگر در مقابل این منبع آب سنگ برش داده شده صافی باشد زیر آن باید کاوش شود.
5- لاک پشت به دو نوع تقسیم میشوند، لاک پشت آبی ، لاک پشت خشکی، لاک پشت آبی دم دارد، صد متری آن کاوش شود، چاهی خواهد بود.
6- لاک پشت خشکی : دم ندارد، حداکثر در 9 متری آن قبر و یا قبر اتاقی وجود دارد، اگر برجستگی باشد از یونانیان بر جای مانده است.

http://s9.picofile.com/file/8290872276/kap954.jpg  http://s8.picofile.com/file/8290872250/kap953.jpg

لاک پشت نماد چیست؟ نشانه لاک پشت نشانی حساس به محیط اطراف می باشد و تابع آن می باشد، از زمانهای گذشته تا امروز، در بین اقوام مختلف استفاده شده و روی پوست آن نقش های مختلف کشیده شده و این به خاطر تمثیل آینده بوده، و مخصوصا لاک پشت هایی که با علامت صلیب می باشند نشان مزار می باشند. از گذشته تا به امروز، هر حیوانی در هر تمدنی معنا و ارزش خاصی دارد و مهارت در این است که این معنا را درک کنیم. اگر از این جهت نگاه کنیم، لاک پشت در فرهنگ ما (ایران) چه چیزهایی را معنا می دهد؟
لاک پشت بیشتر پیروزی عزم را معنی میدهد. در این صورت، دفینه ممکن است در عمق زیادی بوده و محاسبات سختی داشته که هوش انسان را به چالش می کشاند ولی نشانه تثبیت کردن نقطه را هم داده است. لاک پشت حیوانی است که خانه اش را در پشتش حمل می کند. موجودی است که به هیچکس محتاج نبوده و زیر مال دنیا نیز له نشده است، به همین دلیل، زیر سنگ ایستاده ای که فکرش را هم نمی کنید، یا زیر تخته سنگی که نمای ساده ای داشته اما به خوبی پرورش یافته، و یا دفینه اش در داخل سنگی مخفی می تواند باشد.
لاک پشت نماد خرد می باشد. عمری طولانی و تجربه زیادی دارد. انسانهایی که می توانند زندگی را مثل یک کتاب بخوانند، اگر از زندگی شان نیز درس گرفته باشند، خردمند می شوند.لاک پشت نیز به دلیل عمر طولانی اش از طرف انسانها، به عنوان نماد خرد مورد قبول واقع شده است. به این دلیل، همانطور که در بالا نیز اشاره کردم، اشخاص با تجربه می توانند به دفینه برسند. در مکانهایی که آب، سنگ و خاک در یک جا باشند، باید دنبال درپوش بود. می توند در پوش را مستقیم نشان دهد و یا با نشانه کمکی و دوم هدف را نشان می دهد ، مثلا نشانه دوم می تواند مار باشد. لاک پشت در عین حال نماد صداقت می باشد. رومی ها با استفاده از شکل لاک پشت، به مخاطبانشان نشان می دادند که بر سوگندشان صادق خواهند ماند، و این را با شکل صلیب روی روکش تایید کرده اند/علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s9.picofile.com/file/8290872200/kap951.jpg

برچسب ها: , , , , , ,

حکاکی کانال ، کانال های سنگی

http://s9.picofile.com/file/8290855076/kanal951.JPG  http://s9.picofile.com/file/8290855084/kanal952.jpg

این گونه ساختارها به چهار نوع تعبیر میشود.
1- نشان این است که در اطراف منبع آبی وجود دارد.
2- خبر دهنده دفینه می باشد. دفینه ی اینگونه اشکال در غاری بسته می باشد. از آنجا که در کانال ها آب وجو دارد باید در منطقه ای که آب میریزد کاوش را انجام داد.
3- با توجه به اینکه نشانه این می باشد که دفینه در غار است، باید در اطراف، نشانه غار را جستجو کرد و با این نشانه یک مکمل ایجاد کرد.
4- اینگونه کانال ها اغلب نشانه این است که دفینه در جاهایی مثل ورودی گوردخمه قرار دارد. اگر مزار باشد به موازات مقابلش و اگر دفینه باشد کناره های گوشه اش را نشان میدهد.
5- برای جمع نشدن آب در مزارها و تخلیه شدن آب در صورت تجمع نیز استفاده شده است. و یا نشانی از معدن سنگ بری نیز می باشد. یکی از مواردی که دفینه یاب را گمراه کرده و به تلاش می اندازد کانالهایی است که درون کانالها باز می شود. اینها به دو صورت کاملا واضح معنا می شوند.
6- اگر کانالی باشد عمیق و پهن، که دارای خرده هایی از سنگهایی باشد که از سنگ بری بر جای مانده، اینها به خاطر سنگ بری می باشد و نشانه های اضافی می باشد. کانالهایی که عمیق نبوده و باریک و مستقیم نباشند، به این نشان است که برای وارد نشدن آب به مزار از آن استفاده شده است./ علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s8.picofile.com/file/8290855092/kanal953.jpg

http://s8.picofile.com/file/8290855100/kanal954.jpg

برچسب ها: , , ,

نشانه انسان

http://s9.picofile.com/file/8290825484/adam953.jpg

انسان :اگر روی تخته سنگ باشد و در دستش علوفه، رعد و برق، و امثال این باشد، و ریش داشته و دامن داشته باشد، به معنای خدای هیتی ها می باشد. نشان دفینه نمی باشد. اثر تاریخی می باشد. نابودش نکنید. در گذشته در کنار جاده ها نقش می شده و نماد راه هم می باشد. در بلوک های سنگی، نشان انسان برجسته، مزار پادشاه یا رهبر(گور دخمه) را معنا می دهد. از آنجا vکه به مدنیت مربوط است نشانه دفینه نمی باشد. موضوع را باید با موزه ها در میان بگذارید. نشانه آدمهای به غیر از این نشان ها می تواند به معنای دفینه نیز باشد. می تواند نقش و یا برجسته باشد. در نقش، خط و خطوط جهت دهنده می باشند و در برجستگی ها، جهتی را نشان می دهد که نسبت به جاهای دیگر متفاوت می باشد./ علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s8.picofile.com/file/8290825450/adam951.jpg  http://s8.picofile.com/file/8290825476/adam952.jpg

http://s8.picofile.com/file/8290984450/adam954.jpg

برچسب ها: , , , , , , , ,

نشانه دایره های تو در تو در دفینه یابی

http://s9.picofile.com/file/8290792234/icc953.jpg  http://s8.picofile.com/file/8290792192/icc952.jpg

نظر اول : عموما خطر و تله را معنی می دهد. هنگام حفر کردن باید مواظب بود.
نظر دوم : این نماد رتبه بالا، زیباترین آن یعنی پادشاهی را نشان می دهد. پیچیدن و یا بغل کردن منطقه خاصی را نیز نماد می کند. همانند نماد دیگر دایره ها، به معنای قدرت نیز می باشد.
نظر سوم : دفینه مربوط به بالاترین رتبه می باشد. اگر در مقابلش تخته سنگی وجود داشته باشد، زیر تخته سنگ باید مشاهده شود، اگر نباشد، زیر تخته سنگی که نشانه حکاکی شده را مشاهده کنید. اگر دقیقا مقابلش تپه کوچک یا فرو رفتگی وجود داشته باشد، آنها را باید کاوش کرد.
نظر چهارم : دایره ایی که به چهار قسمت تقسیم شده عموما نشانه قبر(مردم عادی) اورارتورها می باشد. از آنجایی که مربوط به فقیر ها می باشد بی ارزش است.

نظر دیگر : در زمانهای خیلی گذشته در طراحی خورشید نیز از آن استفاده شده است. ورودییک تونل یا جای پر پیچ وخم را می تواند نشان دهد. / علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s8.picofile.com/file/8290792184/icc951.jpg

برچسب ها: , , , , ,

http://s6.picofile.com/file/8193884050/aliblog.jpg

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی جدید و مدرن ، مناسب عقل و علم را ارائه نماییم. تفاوت و دیدگاه ما این است که به دور از خرافات ، دروغ ، حرفهای مزخرف و با تکیه بر علوم باستان شناسی نظرات خودمان را بیان کنیم. تمام دیدگاه ها و موارد ارائه شده در سایت اطلاعات ابتدایی برای تعیین هدف است .

علی عزیزیان

شماره تماس جدید 09106579343

http://www.axgig.com/images/48376951624715327625.jpg