همه چیز درباره آثار، علائم، گنج، فلزیاب و …

عمق نفوذ در ردیاب و نقطه زن

سلام دوستان چون دیدم نزد برخی از دوستان شائبه ایجاد شده که من در سایت نوشته ام بالاترین عمق دستگاه ۵ الی ۶ متر از ان طرف هم گفته ام ردیاب دونفره بالا 20 متر میزنه. بعضی از دوستان نتوانستند مساله را از هم تفکیک نمایند خواستم توضیحات بیشتری بدم:
دوستان من اینکه نوشته هیچ دستگاهی بالای ۵ الی ۶ متر نمیزنه منظورم نقطه زن بوده نه ردیاب  ، تمامی ردیاب ها بدون درنظر گرفتن حجم و ابعاد فلز عمق بالایی را میزنند مهم ترین مساله در ردیابها خطاست یعنی اکثر ردیابهابها خطای بسیار زیادی دارند ردیابی که خطا نزنه یا خطاش در حد بسیار کم باشه ردیاب خوبی هست . بعضی 10متر و برخی مثل مثل ردیاب دونفره بیوتارا (البته با آموزش تخصصی) بالای 20 متر میزنن. بعضی از دوستان هم نوعی معترض بودند که ردیاب دونفره بیوتارا 20 متر نمیزنه .خدمت دوستان عرض کنم که من اینو جلو چشم خریدار در آن عمق تست میگیرم. من فردی نیستم که الکی تبلیغ کنم با چیزی جز واقعیت کاری ندارم
انشااله اگر دوستانی قصد خرید داشته باشند خواهند دید که این وسیله چه قدرتی داره
به هر حال بازم تاکید میکنم که عمق های بالای ۵ نهایت ۶ متر آنهم برای فلز بزرگ قدیمی چند ساله مانده در زیر خاک را باور نکنید ولی بحث ردیاب و عمق کاوش آن ربطی به نقطه زن ندارد

چگونه مي توانيم هدف را پيدا كنيم.

در اين كار كساني كه خودشان را خيلي حرفه اي فرض ميكنند ولي هيچ چيز نمي دانند وجود دارد. در قهو ه خانه ها بحث گنج را باز ميكنند و هموطنان ناآگاه را كه هيچ فرقي بين صخره و تپه را نمي دانند و از زمين شناسي هيچ نمي دانند را به خطا انداخته و با آوردن یک سري نقاشي خط خطي به راه مي اندازند و اين افراد بدون فكر كردن به تاريخ يا ميراث فرهنگي با آن نقشه ها هرجایی را حفاری ميكنند.
در صورتيكه یک گنج پژوه با مراجعه به یک زمين شناس و تحقيق در مورد اينكه اين منطقه چگونه است بدون هزينه کردن و اميد بستن و ناراحت شدن ميتواند نتيجه كار را بفهمد. در هر صورت افرادي كه به نتيجه رسيده اند هم وجود دارد. اما با جملاتي مانند اين شخص اينجوري گفت آن شخص آن جوري گفت كه در قهو ه خانه ها گفته ميشود درصد خيلي زيادي از انسا نها متضرر مي گردند.
در ابتدا نوع پوشش گياهي منطقه بسيار موردبحث است كه نوع پوشش گواهي وجود گنج مي باشد. اين را هم بقالی ها يا سمسارها نمي دانند و بايد توسط افراد حرفه اي موردبررسي قرار گيرد.
به طور مثال: علف هایی كه بر روي تپه ها سبز مي گردد اين علف ها گوياي اين است كه اين زمين یک زمين قديمي است و يا پستي بلندي هاي یک زمين مي تواند گواه یک زمين باشد مثلاً نوع رويش گياهي روي سطح ی اتاق خالي با باقي جاها متفاوت مي باشد. حتي بعد از بارش برف، برف روي اين سطوح زودتر ذوب مي گردد و يا در بارش باران آب باران روي یک سطح اين چنيني ديرتر خشک مي گردد و بر روي سطح باقي مي ماند. مكانهاي زندگي در قديم غالباً جنوبي بوده اند براي بهره گيري بيشتر از آفتاب كه در مناطق كوهستاني انجام مي پذيرد وجود حمام ها، قبرستا نها، كليساها، و تقاطع ها دليل بر وجود محل زندگي در گذشته مي باشد.
تنها وجود چشمه يا جويبارها دليلي بر وجود محل زندگي نيست چون در گذشته محل استراحت چوپانان و گذرگاه ها در كنار همين چشمه ها قرار مي گرفته است.
در نزدیکی محل هاي مسكوني بزرگ در قديم سنگ ميل هایي قرار مي گرفت كه نشان دهنده مسافت و جهت تا شهر بود اين ميل هاي سنگي شايد نوشته ها و يا عكس هايشان پاک شده باشد اما از طريق آنها مي توان به شهر دسترسي پيدا كرد. محل هایي كه داراي تپه نشان دهنده محل هاي زندگي ميباشد اما از لحاظ باستاني دليلي بر وجود گنج نميباشد. در تابلویي كه در بالا از آن صحبت كرديم سؤالي كه بايد در وحلة اول از خودمان بپرسيم. این است که اگر من بودم گنج را كجا دفن ميکردم؟
انسان های گذشته اشياء قيمتي، پول و جواهراتشان را با حفر زمين در صخره ها پنهان ميكردند و بايد اين را قبول كرد كه آن انسان ها اين كار را بهتر از ما مي دانست هاند و چون ما نياز به همچنين كاري نداشت هايم از آنها كمتر مي دانيم. به طور خاص جمعيت ارمني در حفر و استتار و پنهان كردن در كل دنيا بسيار مشهور هستند. و همچنين در نشانه گذاري بر روي محل هاي حفاری هم بسيار انسا نهاي ماهري هستند. بر اساس گفت ههاي استادان گنجي‌اب گاهاً آنها بر روي كي گنج مهم تا چند علامت و نشان ه مي گذارند به طور مثال گاهاً تا یک كیلومتر دورتر نشانه گذاري ميکردند و با اين شرايط تنها انسانهاي ماهر مي توانند با خواندن نشانه ها محل اصلي را پيدا كنند و حتي در فكر هم كار بسيار سختي است. در مناطق آبهاي جاري مهم هستند. در كنار آب هاي جاري و اينكه آب آن را نبرد و اينكه آب تا چه سطحي بالا مي آيد همه را در نظر مي گيرند. و گاهاً وجود یک پل يا اسكله نشانة آنها مي باشد. در آبهاي جاري جاهایي وجود دارد كه آب به 2 شاخه تقسيم مي گردد و بعد از مدتي دوباره به هم میرسد اين فضاي خشكي كه بين 2 شاخه آب مي ماند و شبيه یک جزيره مي باشد گاهاً ارتفاع كمي دارد و گاهاً زيرآب مي ماند ولي گاهي هم اين خشكي ها داراي ارتفاع بيشتري است كه به ندرت به زير آب ميروند اينگونه مكان ها را بايد به دقت مورد تحقيق قرار داد. اگر در كنار آبهاي جاري گنجی مخفی شده باشد وجود دارد . در اين جور مکانها نشانه ها و سنگ نگاره ها با آب ارتباط است .این نشانه ها گاهاً ماهي، خرچنگ و غيره می تواند باشد. این نشانه ها بلکه دليلي بر وجود گنج است اما اين جهت و اطلاعات را به شما نميدهد و اين كار بسيار سختي است كه بفهميد و تجربه مي خواهد.
در اراضی چاه ها بسيار مهم هستند اينها مكانهاي خوبي براي پنهان کردن هستند.برای پیدا کردن نقطه اختفای گنج بايد داراي تجربه زیاد باشید. فقط گفتن اين جمله خيلي مهم است كه: اکثراً در ته چاه و يا ديواره هاي داخلي يا زمين هاي اطراف چاه پنهان ميكنند. در اراضی یکی ديگر از جاهایي كه احتمال وجود گنج وجود دارد آبشارها هستند. در كنار آبشارها نشانه ها و سمبل هایي وجود دارد. یکی از اين سمبل ها مار و يا ماهي مي باشد.
یکی ديگر از مناطق قابل توجه مناطق صخره ایي مي باشد، یکی از جملات قديمي و غيرمنطقي در مناطق مسكوني اين بوده است كه پولدار در قبر فقير نمي خوابد. يعني پولدارها در كنار طبقه عوام در قبرستان دفن نمي گردند. از اين رو پادشاه، ملكه، افسران، يا آدم هاي بلندمرتبه در قله كوه ها يا تومولوس ها دفن مي گرديده اند و اين نشانة وجود یک ثروت مي تواند باشد.
پس قبرهاي عوام يا مقبره هاي خانوادگي خيلي مهم نيستند و فقط اشاره كنند ه به نزد یک محل زندگي در گذشته مي باشند. فقط با اين ديد كه مناطق تاريخي بعضی وقت ها بعداً هم مورد استفاده نسل های بعدی قرار گرفته اند و از اينرو نمي توان گفت كه نبايد آنها را حفاري كرد بلكه مي توان با دقت به حفاري در آنها پرداخت. در اين جا یکی از نقاطي كه خيلي داراي اهميت است صخره ها مي باشند كه در اين مكان ها غالباً سمبل هایي با اسکنه گذاشته مي شوند. با لبه پيکان می تواندجهت را نشان دهند. نماد های گوردخمه و قبور اتاقی میتواند پیدا شود. باز هم از این نوع یکی از نماد های مهم صخره زارها مرغ با جوجه هایش و یا سه ، چهار ویا شش – هفت خوک با بچه هایش است در زمان هاي گذشته اكثراً انسان ها در اراضي ها زندگي ميكردند و در روزگار ما اكثراً چوپان ها در اراضي ها مي گردند و اين سمبل ها را پيدا ميكنند چون که در دشت ها، تپه ها ، كوه ها اين انسانهاي زحمتكش در حال گذر هستند. تقریباً تمام نقاط كشورمان را مي توانيم بگوئيم كه هر منطقه اش حفاری كرده اند و كشوري كه صدها تمدن را صاحب بوده است پي درپي در حال حفاری مي باشند و نمادها و سمبلها را از بين مي برند. و چوپان هایي كه اين سمبل ها را پيدا ميكنند زمانيکه از اين سبمل ها چيزي نمي فهمند به نزدیکترين دوست خود اين مسئله را بازگو ميکند و دنبال چاره مي گردد و از آنجائيكه دوستان او هم داراي فرهنگي مانند خود او مي باشند تا حدودي مسئله را حل ميك‌نند و همه جا پول را حس ميكنند و فوراً در زير یک صخره براساس نشانه ها شروع به حفاري ميكنند. چوپاني كه نشانه ها را پيدا كرده با گروه زيادي شروع به حفاري ميكنند و گفته هميشگي گنجيبابان «فنجان » است. در شهرهايي قديمي براساس آيین ها و فرهنگ ها مسائل مختلفي را بازگو ميكند كه در صخره ها بيشتر پيدا مي شوند. و گفته هميشگي «فنجان » است كه گاهاً در كنار آنها یک 3 راهي لوله هاي آب هم پيدا مي شود.
اين افراد پس از پيدا كردن اين گونه علائم از اينكه اينجا هيچ چيزي نيست مطمئن مي گردند ولي بعضي ها تمام صخره را حفاري ميكنند و در پايان هم فقط چند تكه استخوان پيدا ميكنند. مسئله مهم در اين صخره ها پيدا كردن محل گنج است. در اصل در زمان هاي قديمي انسان ها در صخره ها برج هائي مي ساختند كه اين برج ها از ترکیب گچ و آب مخلوطي درست مي شد كه اين گنجها را در ميان صخر ه ها در لاي اين مخلوطها قرار مي دادند پس مهم نيست كه اين مخلوطها با سنگ هاي رنگي اشتباه گرفته نشوند. در اين صخره ها به آساني حفاري صورت نمي گيرد. و حتي سمبل و اشارت هم به راحتي نمي توان گذاشت پس قبل از حفاري استفاده از دستگاه فلزیاب یکی از شروط غيرقابل انكار مي باشد.
یکی ديگر از مسائل مهم در اين صخره ها در نظر گرفتن جهت طلوع و غروب خورشيد مي باشد چون در ساختمان هاي دفن شده در زيرزمين با در نظر گرفتن اين جهات ميتوان موقعيت آنها را در نظر گرفت و حدس زد. یکی از مكان هاي خيلي مهم كنار چشمه ها و جويبارها است. براي دفن کنندگان پول هميشه جاهائي مثل كنار چشمه ها بهترين جا است چون مردم همواره پس از زلزله و فرسايش به دليل نياز به چشمه همواره به تعمير آنها مي پردازند. يعني در كنار چشمه ها مناطق خيلي ثروتمندي از لحاظ گنج وجود دارد. اينكه اينجا گنج را حفظ ميكند يا خير ولي در كنار چشمه ها با فاصله 2 متر به حفر گنج ها پرداخته اند. به طوری که اين افراد به اين شكل به ديگران جاي گنج را می گويند: اسبت را به پاي چشمه ببر تا او آب بخورد محل پاهاي عقبش محل گنج است.
همچنين نقاطي كه در هر لحظه افراد قدم مي گذارند و بر رويش راه مي روند در اصل صاحبان گنج ها افراد بسيار باهوش و دانایي هستند يعني انتخاب مكاني كه همه هر لحظه از روي آن مي گذرند و هيچكس فكر نميكند كه در زير خاک چه چيزي پنهان شده است. و اين یک فكري بسيار بالا را نشان مي دهد. البته كه در كنار چشمه ها گودا لها در فواصل معين حفر میگردند مثلاً در فواصل 7 11 40 قدمي و مثلاً اينكه در فواصل معين 11 قدم به غرب يا شرق مورد بحث است استفاده از جهت هاي خورشيد و يا چشمه بسيار مهم است. به طورمثال در فاصلة معيني مثلاً 40 قدم از چشمه یک درخت قدیمی وجود دارد. در اين جا فرد بايد به نسبت همان 40 قدم از درخت مكان سوم را پيدا كند كه اين مكان سوم ميتواند مكان گنج باشد. در نظر گرفتن چشمه و جويبار و محل خروج آب نشانه ديگري است فقط با توجه به اينكه سرچشمه محل تردد افراد مي باشد و اين تردد مي تواند باعث پيدا شدن گنج گردد پس حفركنندگان اوليه به راهي كه محل خروج آب است ميروند كه اين محل هاي خروج آب در اثر زلزله و رانش ممكن است كه عوض گردند كه براي پيداكردن آنها احتياج به كمي تحقيق است.
یکی ديگر از مناطق مهم در اراضي درختان هستند. حتي اگر مانند ديگر عنصرها داراي عمرطولاني نباشند باز هم از طرف راهزنان و حفاري هاي شخصي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند. اينها اكثراً در پاي درختان كاج، سروكوهي، گلابي و گلابي وحشي دفن مي گردند كه داراي عمرطولاني مي باشد. و در خانه ها هم پاي درخت شاه توت مي باشد. براي راهزنان و جنگاوران كه حمل و نقل پول سخت است هركس در محل تلاقي راه ها پولها را دفن ميكنند و اينها در اين محل هاي تلاقي پول ها را مي گذراند و اين از نقاط مهم مي باشد.

چه دستگاهی بخرم

سلام دوستان

این سوال ، سوال همه کسانی است که قصد کاوش دارند و میخوان دستگاه بخرند اولین سوال این است که چه دستگاهی بخرم؟ برای مناطق من کدام دستگاه مناسب است؟ دوستانی بوده اند که با من تماس گرفته اند و میگن که بخدا من دیگه گیج شدم هر کسی یه چیز میگه . یکی میگه این خوبه اون یکی میگه اون بده بخدا مانده ام چکار کنم . حرف چه کسی را باور کنم ؟ نقطه زن پالسی بگیرم یا نقطه زن تصویری؟ با ردیاب میشه نقطه زد؟ دستگاهی هست که هم نقطه زن باشه و هم ردیاب؟ اصلا کدام ردیاب خوبه؟ ردیاب نباشه میشه کار انجام داد؟ بخوام یه نقطه زن را با یه ردیاب مچ کنم کدام دو دستگاه را بخرم؟و دها سوال دیگه که هر روز از من میپرسند در سلسه مباحث ” چه دستگاهی بخرم” سعی میکنم به این سوالات پاسخ دهم . حال باور کردن این مطالب به عهده خودتان است . باور کردی ضرر نمیکنی باور نکردی فردا کلاه سرت رفت دیگه پشیمانی سودی نخواهد داشت . بعضی ها به من گفته اند که شما تعصب خاصی برای فروش پی مکس دارید. بخدا برای من فرقی نمیکنه دوستانی که با من تماس گرفته اند و در مورد مکان های خودشان توضیح داده اند برحسب مورد دوستان به انها دستگاه معرفی کرده ام و به هیچ کس نگفته ام که بیا از من بخر ذهنیت اول من راهنمایی است بعد فروش . زمانی که من میبینم پی مکس در بین پالسی ها بیشترین عمق را دارد وظیفه خودم میدانم که به عنوان دستگاهی که بیشترین عمق را در بین پالسی ها میزند معرفی کنم. اجباری هم نیست حتما یکی پی مکس بخره شاید یکی اصلا ازش خوشش نیاد و لورنز را به پی مکس ترجیح بده اصلا به نظر من اشکال نداره من لورنز را رد نمیکنم ولی بعد از دو سه دستگاه دیگه قبولش دارم به هر حال خیلی پیش امده که دستگاهی معرفی کرده ام که خودم برای فروش نداشته ام مثلا تصویری KS700 را برای انها معرفی کرده ام که خودم اصلا برای فروش ندارم و موارد اینچنینی برای من زیاد پیش آمده پس از این بابت خیالتان راحت باشید که برای منافع خودم نمیگم در طول این بحث من چند دستگاه معرفی خواهم کرد که تقریبا 90درصد انها را برای فروش ندارم .

اول از همه در مورد مکانهای کاوش و سنجیدن دستگاه مرتبط با آن مکان ها خلاصه مطالبی را عرض میکنم بعد شروع میکنم به معرفی دستگاهها . دوستان اینکه انتظار داشته باشید که یک دستگاه بخرید و آن دستگاه به همه نیازهای شما جواب بده وجود ندارد یا دستگاهی که هم نقطه زن و هم ردیاب داشته باشه تا به امروزکه ششم اسفند 95 است تولید نشده . یا دستگاهی که بشه مثلا یه تومولوس را که عمق بالایی داره اسکن کنید و با همان دستگاه قبر کاوش کنید وجود ندارد .

پس شما یا باید چند دستگاه بخرید ویا دستگاهی بخرید که 50 الی 60 درصد بتواند مکان های مد نظر شما را پوشش دهد . پس من مجبورم براساس ذهنیت اپراتورها دستگاهها را طبقه بندی نمایم :

الف : دستگاه مناسب برای کاوش قبر و یافتن فلزات ریز کدام است ؟

سیستم های وی ال اف بهترین گزینه برای این نوع کاوش است . بنده بنا به تجربه 20 ساله خودم چند دستگاه در این گروه معرفی میکنم توجه داشته باشید که این لیست نسبی است شاید فردا دستگاهی تولبد بشه که در این جدول جا بگیره ولی فعلا بهترین موجودی بازار برای این گونه دستگاهها بدین شرح است :
1- ایکس پی دیوس (xp deus)
ساخت فرانسه
2- اینکا (inka)
ساخت بلغارستان
3- ریسر2 (Racer 2)
شرکت ماکرو ترکیه
4- جی پی ایکس 5000(GPX5000)
ساخت مینلب استرالیا

فلزیاب پالسی : در ادامه سلسه مطالبم در خصوص ” چه دستگاهی بخرم ” میرسیم به دستگاههای پالسی یا همان بوقی که اکثر اپراتور ها با آن آشنا هستند این دستگاهها به نسبت سیستم های وی ال اف از عمق بالایی برخوردارند و حدود 60 درصد کسانی که موفق بوده اند با پالسی به موفقیت رسیده اند .اپراتور فلزیاب پالسی اگر به دستگاه خود مسلط شود و مساله بالانس را رعایت کند و تنظیماتش را بر اساس خاک منطقه خود تنظیم نماید براحتی میتواند کاوش موفقی داشته باشد.اپراتوری هر یک از گروههای وی ال اف و پالسی و تصویری با هم متفاوتند و رعایت اصول کاوش در همه انهاالزامی است .
در زیر چند نمونه از بهترین پالسی را نام میبرم . هر چند شاید نظر برخی دوستان به غیر این موارد باشد بنده به نظر همه اساتید و دوستانی که عمری در این راه سپری کرده اند به دیده احترام می نگرم .

1- پی مکس 2 : از لحاظ عمق بیشترین نفوذ را در بین همه پالسی ها دارد
2- دیپ سنس : بعدازپی مکس 2 بالاترین عمق را دارد
3- فلزیاب دیپ هانتر : سیستم اش پالس وی ال اف است یعنی ترکیبی از پالسی و وی ال اف است و اپراتور هم میتواند با دیسک های مخصوص خود به کاوش فلزات ریز مانند کاوش قبر بپردازد و هم میتواند مثل دستگاههای پالسی با دیسک بزرگش عمق های بالا را نیز کاوش کند
4- لورنز زد وان : این دستگاه اگر با کابل یونیورسال 12 متری استفاده شود عمق خوبی را کاوش خواهد کرد
5- پالس استار 2 : یکی از دستگاههای پالسی قدیمی است که عمق نفوذ خوبی دارد
6- لند کرافت ساخت شرکت رکس بلغارستان : این تنها دستگاهی در بین پالسی هاست که میتواند یک فلز 10 سانت در 10 سانت جدید را در عمق 190 سانت شناسایی کند ولی ایرادی که دارد حساسیتش به ذرات میباشد که این برای اپراتور خسته کننده است

فعلا 6 مورد بیان شد دستگاههای زیادی میتوانست در این لیست قرار بگیرد ولی بنده براساس عمق – دقت – حذف ذرات- و سایر ایتمها این 6 دستگاه را معرفی کردم .هستند دستگاههایی مانند استینگر2- اس اس پی 5100- گلدن ماسک- و چند دستگاه دیگه که کارایی خوبی دارند.

درپایان متذکر میشوم که همیشه سعی کنید دستگاه را با آموزش حرفه ای خریداری نمایید

قبل از خرید با فروشنده حرف بزنید و در مورد اموزش وسیله هم ازش بپرسید . متاسفانه خیلی از دوستان آموزش را نادیده میگیرند در حالیکه خیلی مهم است . بدون آموزش شاید شما بعداز 3 سال به تجربیاتی برسید ولی اگر اموزش پیش یک فرد باتجربه ببینید و یا خرید از کسی که سابقه کار با آن دستگاه را دارد با یک ماه تمرین مثل همان فرد آموزش دهنده خواهید بود. در این کار زمان خیلی مهم است .

پس سعی کنید از افرادی که اپراتور هستند و با انواع دستگاهها کار کرده اند و کار فروشندگی هم میکنند خرید داشته باشید

فلزیاب تصویری: حالا میرسیم به فلزیابهای تصویری که اسم خیلی دهن پری دارند ” فلزیاب تصویری” و ذهنیتی که از این اسم نزد تازه کارها ایجاد میشه دیدن فلز در زیر خاک است که فعلا عملم و تکنولوژی به اون حد نرسیده که چیزی مثل دستگاه سونوگرافی تصویر بده بیرون قبلا در پست های قبلی در مورد تصویری عرض کرده ام که نباید زیاد به فلززنی این دستگاهها دل بست به خصوص فلزات با ارزش .بیشتر برای یافتن حفره – تونل – راه ورودی مقبره ها و … بیشتر کاربرد دارند. البته بازهم اپراتور اگه ماهر باشه میشه فلز را هم تشخیص بده . در سیستم های تصویری زمانی که اسکن انجام میدهید زیر زمین هر چیز سفت و سختی باشه دستگاه اونو بصورت رنگ قرمز نمایان میکنه حالا این چیز سفت چه سنگ باشه چه فلز هر دو به یک رنگ درمیاد در اینجا نقش اپراتور و انالیزور تصویر به خوبی نمایان میشه این اپراتور است که میتواند تشخیص دهد که سنگ را گرفته یا جنس را. به هر حال وارد بحث آموزش آن نمیشوم علاوه بر اینها وقت گیر بودن کار با این سیستم ها از مشکلات دیگر این نوع سیستم ها هستند . دوستان عزیز من همیشه چه در سایت و چه در کانال حرفهایم را رک و صادقانه گفته ام که این نوع حرف زدن به مذاق یه عده خوش نیماد ولی من برعهدی با خودم بستم که نزار از یک وسیله بیش از اغراق بشه پایبند هستم و هدفم از این همه پست در مورد دستگاهها اینه که با دانش و معلومات کافی دستگاه بخرید . من دستگاه تصویری را رد نمیکنم همیشه گفته ام در کنار یک دستگاه پالسی خیلی کارمد خواهد بود. به طور خلاصه منظورم اینه که انتظار رویایی از تصویری نداشته باشید . در زیر چند دستگاه تصویری که به نسبت سایر تصویری ها از عملکرد خوبی برخوردارند فهرست وار معرفی میکنم :

1-فلزیاب تصویری

examiner

2- فلزیاب تصویری
pimax3

3- فلزیاب تصویری :
uxo radar

اینهم چند دستگاه تصویری که دوستان خودشان میتوانند در مورد آنها از منابع مختلف اطلاعات کسب نمایند

علامت های شکسته شده

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/siniq.jpg

برای کسانی که در امور جستجوی گنجینه ها فعالیت دارند، یکی از مهم ترین عوامل یا حتی گاهی مهم ترین عامل در رسیدن به گنج، علامت های موجود در طبیعت می باشند. این نشانه ها که در زیر خاک یا بر روی صخره ها قرار داده می شوند، یکی از راه های رسیدن به محل های سکونت قدیمی، مزارها، گنجینه ها و اشیای دفن شده در زیر زمین می باشند.
چیزهایی که در حیطه باستان شناسی به عنوان «سمبل »، در زبان انگلیسی »Symbol« و در اصطلاح میان گنج پژوهان «نشانه » یا «علامت » شناخته می شوند در واقع یک نوع الفبا هستند. نوشته هایی هستند که با خواندن آنها به خیلی از راه حل ها و نتایج می رسیم. علم کتیبه خوانی Epigraphy  که یکی از شاخه های باستان شناسی است وجه علمی و دانشگاهی این کار می باشد. در درس های رشتۀ کتیبه شناسی و کتیبه خوانی، موضوعات مربوط به خط ها و سیستم های علامت گذاری قدیمی که وسیلۀ بیان اندیشه های تمدن های گذشته بوده و با تکنیک های دفن گنجینه ها، فرهنگ و آیین های کفن و دفن مردگان و فرهنگ زندگی آنها در ارتباط هستند، در حد امکان مطرح می شود. با استفاده از این علم و این قبیل معلومات، باستان شناسان نیز در بسیاری از موارد موفق شده اند بوسیلۀ علامت هایی که گذشتگان از خود بجا گذاشته اند مکان هایی که نسبت به وجود آنها شبهاتی وجود داشته، یا اماکنی که محل آنها جستجو می شده، یا اماکنی که فقط افسانه و صحبت آنها وجود داشته را کشف کنند. در نتیجه کسانی که در حیطۀ علمی و آکادمیک این کار فعالیت دارند نیز از وجود این اشکال و علایم بهره می برند، برای رسیدن به نقاط مورد نظرشان از راهنمایی این نشانه ها استفاده می کنند.
کسانی که به دنبال گنجینه ها هستند نیز به نوعی از راهنمایی های این علایم و نشانه ها استفاده کرده و به کمک آنها در رسیدن به هدفشان تلاش می کنند. اما تمامی اطلاعات این گروه دوم در این زمینه از راه شنیدن بدست آمده است. به همین دلیل نیز بیشتر اوقات هنگامی که با یکی از نشانه هایی که در طبیعت گذاشته شده است روبرو می شوند شروع می کنند به کندن اطراف آن علامت.
در صورتی که، به احتمال زیاد پیدا کردن گنجینه در زیر هیچ «اولین علامت » کشف شده ای ممکن نمی باشد. اما در اینجا استثنا هم وجود دارد و آن هم مواردی هستند که شیء دفن شده یک گنجینه نبوده و یک قبر یا مشابه آن می باشد که فقط جنبۀ تاریخی دارد. اما اگر موضوع گنجینه در میان باشد گفتۀ ما صادق است و انسان های قدیم که خیلی زرنگ تر از ما بوده اند هیچگاه درست در زیر علایمی که از خود بجا می گذاشتند پول قرار نداده اند.

هر گونه نشانۀ موجود در طبیعت اگر اشاره به پول یعنی گنجینه ای ارزشمند داشته باشد به احتمال بسیار زیاد بین آن نشانه و گنجی که به آن اشاره دارد مسافت معلومی وجود دارد. متخصصانی که توانسته اند تمدن های گذشته و طرز تفکر انسانهایی که در زمان آن تمدن ها زندگی می کردند
را تا اندازه ای تحلیل کرده و بفهمند، به کمک راهنمایی یک علامت، بدون استفاده از هرگونه ابزار و تجهیزات، و با خطای بسیار کم می توانند شیء پنهان شده را بیابند. بطور مثال تصویر یک تپانچه یا یک مار یا تصویر مرغی در کنار جوجه هایش جای یک شیء دفن شده را نشان می دهد. یک فرد متخصص هنگامی که با اینگونه نشانه ها روبرو می شود با تخمینی بسیار نزدیک می داند که شیء پنهان شده در چه عمقی قرار دارد. در اینجا همانقدر که معلومات و تجربیات شخص متخصص اهمیت دارد، سالم بودن علامتی که می بایست بررسیشده و ما را به هدف برساند نیز اهمیت دارد.
به عنوان مثال، اگر در جایی از تصویر یک تپانچه صحبت شود احتمال وجود گنجینه ای مطرح است. کسی که در مورد نشانه خبر می دهد چیزی که دیده است یا می داند را تعریف می کند؛
اما در خیلی از موارد نیز با چنین سخنانی روبرو می شویم؛
– من قبلا دیده بودم اما در حال حاضر شکسته شده است.
– من ندیدم اما برادم و یا فلان شخص دیده بود، اما الآن شکسته است.
– من دیده بودم اما با وجود اینکه دوباره بارها رفتم و گشتم پیدایش نکردم.
– نشانه درست در همینجا بود، ما آنرا شکستیم.
در مورد نشانه ها و علایمی که به این صورت تخریب یا نابود می شوند، حتی اگر شخص متخصص باشد هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. در نتیجه پیدا کردن شیء یا اشیاء مورد نظر خیلی مشکل یا حتی غیر ممکن خواهد بود.
در اینگونه موارد تنها کاری که می توان انجام داد تکیه کردن به توضیحات و گفته های شخصی است که نشانه را دیده بوده. اما در اینجا این مشکل وجود دارد که کسی که از زبان علامت ها چیزی نمی داند در مورد علامتی که قبلا دیده است حرف زیادی برای گفتن نخواهد داشت.
با این مثال می توانیم این موضوع را بهتر توضیح دهیم؛ شخصی نزد ما آمده و از پیدا کردن تصویر یک «نعل » بر روی صخره ای خبر می دهد. این سمبل در زمینۀ گنج پژوهی واقعا خیلی مهم است. لازم است که همان علامت در دو جای مختلف به تصویر کشیده شده باشد. یکی از آن نعل ها می بایست درست در اندازۀ نعل یک اسب بوده و دیگری باید کمی کوچکتر باشد. علاوه بر این، جای میخ هایی که بر روی نعل به تصویر کشیده شده است و تعداد آنها دارای اهمیت می باشد.

هنگامی که از شخصی که نزد ما آمده دربارۀ این موضوعات می پرسیم درباره چیزهایی که بخاطر می آورد تردید داشته و با قطعیت نمی تواند پاسخ گوید. بعلاوه، شاید هیچ خبری از علامت نعل دوم نداشته باشد. از اینکه جهتِ تصویر نعل به کدام طرف بوده است و اینکه آیا در کنار نعل کنده کاری یا برجستگی کوچکی به اندازۀ نخود وجود داشته است یا نه هیچ اطلاعی ندارد.
چیزهایی که بیان کردیم تنها یک بخش از موضوعاتی است که دربارۀ علامت یک نعل باید به آن دقت شود. این موضوع هم وجود دارد که آیا تصویر دیده شده واقعا تصویر یک نعل بوده است یا خیر. زیرا دو تصویر متفاوت دیگر بسیار شبیه به نعل وجود دارد که گنج پژوهان زیادی از آنها اطلاعی ندارند.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/nal309.JPG

اشکال A و B تصویر یک نعل هستند.
تصویر C علامت یک غار یا یک تونل می باشد.
تصویر D آخرین حرف از الفبای یونانی، یعنی امگا می باشد و در زمینۀ گنج ها در بسیاری از موارد به طلا و یا ارزش بسیار بالایی اشاره می کند.
در اینجاست که هنگامی که دربارۀ تصویر شکسته شده ای سوالی می پرسیم، اگر کسی که آنرا دیده است معلوماتی دربارۀ آن نداشته باشد، قادر به پاسخگویی نبوده و نمی تواند تصویر را تعریف نماید. در اینگونه موارد شخص متخصصی که از زبان علامت ها آگاه است کار زیادی از دستش بر نمی آید و حرف زیادی برای گفتن نخواهد داشت.
خیلی از مواقع انسانهایی که علامتی را پیدا می کنند برای اینکه دیگران آن را نبینند و دستشان به گنج نرسد، علامت را شکسته و از بین می برند. گاهی نیز صاحبان اراضی به دلیل خسته شدن از رفت و آمد گنج پژوهان دست به تخریب علایم می زنند. مورد قابل توجه دیگر این است که برخی از انسانها بخصوص کسانی که در روستاها زندگی می کنند گاهی سنگها و ستونهای سالمی را که در خرابه های یک منطقۀ باستانیِ نزدیک محل سکونت خود پیدا می کنند از جای خود برداشته و به خانه می برند و در ساختن دیوار از آنها استفاده می کنند. اگر تکه سنگی که با خود برداشته اند شکل دلخواه آنها را نداشته باشد نیز آنرا در اندازه و شکلی که می خواهند تراش داده و می شکنند. در هر حالت انجام چنین کارهایی اصلا درست نمی باشد. این کار نه به کسی که نشانه ای را دیده و از بین برده و نه به دیگران فایده ای نمی رساند.

در این رابطه حقیقت دیگری وجود دارد که فکر می کنیم بیان آن در اینجا می تواند مفید واقع گردد؛ برخی از اقلیتهایی که اجدادشان در بسیاری از جاهای ایران اقامت داشته و پس از خیانت به مردم ايران از این سرزمین تبعید شده اند، برای اینکه مکان پولهای اجدادشان پیدا نشود دست به تخریب نشانه های موجود در خاک کشورمان می زنند. گاهی نیز این بیگانگان برای تخریب سمبل ها و نشانه های مربوط به دفینه ها و گنجینه ها اشخاصی از میان هموطنان خودمان را اجیر می کنند.

علی عزیزیان

معانی مختلف علامت ها

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، ممکن است یک علامت در همه جا مفهوم یکسانی را نرساند، همچنین علایم و سمبل هایی نیز وجود دارند که در همۀ جاهایی که استفاده شده اند تقریباً یک معنای مشترک و واحدی را می رسانند و نشان دهندۀ افکاری کم و بیش یکسان هستند. علاوه بر اینها علامت ها و اشاراتی نیز وجود دارند که نظیر آن در هیچ جای دیگر نیست و مخصوص به شخصی است که از آن استفاده کرده است.
یکی از سختی های کارِ جستجویِ گنجینه ها خواندن علایم و نشانه ها و کشف رمز آنها است. نباید فراموش کنیم کسانی که گنجینه ای را پنهان می کنند و به امید اینکه روزی بازگشته و محل آن را پیدا کنند علایم و نشانه هایی قرار می دهند انسانهای با هوشی هستند. شاید آنها به منظور پیدا کردنِ مناسب ترین محل برای پنهان کردنِ گنجینۀ خود و مناسب ترین روش های پیدا کردن آن گنجینۀ پنهان شده، روزها و هفته ها اندیشیده باشند. این گونه طرز تفکر در بیشتر علامت ها و نشانه های گنج ها مشهود است. هیچ کس درست در بالای محلی که گنجینه اش را دفن کرده، تخته سنگی که بر روی آن که «در اینجا گنج وجود دارد » نوشته شده باشد قرار نمی دهد. در اینجا اولین کاری که باید انجام دهیم این است که برای فهمیدن اینکه گنجینه بوسیلۀ چه کسانی و در چه دوره ای از تاریخ و پنهان گشته است تلاش کنیم.فهمیدن این موضوع نیز این مجبوریت را به دنبال دارد که اطلاعات و معلوماتی دربارۀ طرز فکر آن مردم، سمبل ها و علایم دینی آنها، و مهم تر از همه خط و الفبایی که از آن استفاده می کرده اند داشته باشیم.
به یاد داشته باشید گاهی ممکن است علایمی که با آن سر و کار دارید و یا مفهوم و ارتباط بین آن علایم، نتیجۀ طرز نگرش و طرز فکر شخصی پنهان کنندۀ گنجینه باشد. در این گونه موارد برای یافتن مفهوم علایم و فهمیدن منطق نهفته در آنها تلاش ذهنی بسیاری لازم است، و در صورت امکان باید به شخص متخصص و مجرب این کار رجوع کرده و از او کمک گرفت. داشتن اطلاعات در زمینه تاریخ و باستان شناسی، آشنایی با علم کتیبه خوانی، داشتن معلومات در زمینه سمبل ها و علایم، در کنار تمام اینها داشتن هوش و درایت بالا و همچنین تجربیات در زمینه گنج یابی، احتمال رسیدن به هدف را بالا می برد.
انسان های عهد قدیم مانند ما از ارقام و حروف الفبا استفاده نمی کردند. اولین نمونه خط و الفبا در حدود قرن 15 قبل از میلاد و توسط اقوام سامی (اقوامی ساکن در مناطقی مانند لبنان، فلسطین، اردن و مناطق صحرای سینای امروزی) ابداع شده است؛ یعنی در حدود 3500 سال پیش. در ادوار اولیه ای که خط استفاده می شده، بیشتر از علامت ها و اشکال مختلف برای این کار استفاده می کرده اند. خط بعدها بوسیله الفبای یونانی به شکل پذیرفته شده ای در میان تقریبا تمام ملتها در آمد که بصورت مشترک از آن استفاده می کردند.
وقتی نگاهی کلی به تاریخ خط داشته باشیم، می توان به این نکته پی برد که تقریبا تمامی گونه های الفبایی که امروزه از آن استفاده می شود از نسل الفبای فنیقی هستند. ایران بخاطر شرایط جغرافیایی خاصی که دارد سیر تکاملی تقریبا تمامی انواع الفبا را به خود دیده است. تمدن های زیادی بر این سرزمین حکومت کرده و هر کدام نیز آثاری از خود بجا گذاشته اند. مواجه شدن با آثار این تمدن ها و به تبعِ آن مواجه شدن با انواع سمبل ها، علامت
ها و حروف و ارقام الفبایی در شرق تا غرب این سرزمین امکانپذیر است.

 

قبل از هر چیزی نشانه ها ی دفینه را بشناسیم :

نشانه (علم کتیبه) : روشی برای رمزگذاری می باشد. رمز گذاری ای که برای حفاظت وسایل پنهان کرده، از خطرات، مفید بوده که بعدا میتوان آن را برداشت. به همراه تدبیرش، نوعی زبان برای فهماندن می باشد. اینها به صورت حکاکی، برآمدگی و رنگ کردگی به تاریخ امروزه رسیده اند. هر شکلی که بر تخته سنگ اعمال میشود، حتما یک معنایی دارد. هیچ تلاشی بدون معنا انجام نمی شود. البته هر حکاکی (شکل) بر روی تخته سنگ، به معنای دفینه نمی باشد. به صورت مستقیم دفینه را نشان نمی دهد. این را فراموش نکنیم. سنگ نگاره ها قطعا یک چیزی به ما می گویند. هدف ساختش نیز همین است، برای نمونه، حکاکی های گرد که در بیشتر تخته سنگها دیده می شود، به معنای مزار می باشد. هدف ساخت این حکاکی : بر روی تخته سنگ کنار مزار اعمال شده، و بر رویش روغن ریخته و سوزانیده می شده، این همانند شمع هایی می باشد که امروزه بر روی مزار روشن می کنیم. حکاکی های مربع و مستطیل نیز به همین شکل می باشند. یک تیر برای جهت استفاده شده است. اگر بخواهیم خلاصه کنیم، هر شکل با ویژگیهایش فراخوانی می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، خوشه گندم به معنای برکت می باشد،
برکت را نماد کرده است، و به صورت مستقیم دفینه را نشان نمی دهد. این امر قطعیست که هر مهر تخته سنگی به منزله دفینه نمی باشد. به همین دلیل، ما اینها را دسته بندی کنیم :
-1 نمادهای متعلق به رئسا و دولت. دولت و مقام انسانهای دولت و محدودیت های دولت را نماد می کند.
-2 نمادهای متعلق به بنیاد دینی و انسانهای دینی. نماد دین و انسانهای دینی می باشد.
-3 نمادهای متعلق به اقوام )قبیله(. قوم را نماد می کند.
-4 نمادهای متعلق به اشخاص. شخص را نماد می کند.
-5 هنر تزیین. فقط برای هنر می باشد.

گنج چیست؟ گنچ پژوه چيست؟

گنج و گنج پژوه
برای پاسخ گویی به این دو سوال، ابتدا آنها را تعریف می نماییم.به اشیاء قیمتی و ارزشمندی مانند طلا و نقره که به منظور محافظت از بلایای طبیعی، جنگها و دزدان و راهزنان، در جاهایی مانند زیر خاک، داخل دیوارها، در پای درختان، چاه ها، قنات ها و این قبیل محل ها مدفون شده است دفینه یا گنج گویند.
و اما گنج پژوه کسی است که رد این گونه گنجینه ها و اشیاء قیمتی را بوسیله علایم و نشانه ها، و هرگونه معلومات و منابع اطلاعی موجود دنبال کرده و برای یافتن آنها همانند یک کارآگاه تلاش می کند. و حرفه ای تلاش کرده و برای رسیدن به این هدف از هرگونه سرنخ، نشانه، علامت، اطلاعات
و ردی که بدست می آورد استفاده میکند.
گنج پژوه دوستدار محیط زیست، دوستدار طبیعت است. برای فرهنگ و میراث فرهنگی احترام و اهمیت قائل است. گنج پژوه تاجر است، معلم است، سیاستمدار است، دکتر است، دادستان و قاضی است، گنج پژوه مهندس است، محقق و تاریخدان است؛ گنج پژوه فردی است از افراد محترم و وطن دوست این کشور، شخصی است از اشخاص گزیدۀ این سرزمین.

گنج پژوه چه چیزی را جستجو می کند؟
گنج پژوه، در جستجوی گنجینه ها، دفين هها و ثروتهایی است که به دلایلی که در زیر به آن اشاره می شود، پنهان گشته است.

جنگها


حاکمان زورگو و مستبدی که خواستار حکمرانی به تمام دنیا بودند، جنگاوران و اقوام جنگجو، و یا مردمی که برای یافتن محل زندگی یا از میان برداشتن عناصری که زندگی آنها را تهدید می کرد مجبور به جنگ بودند؛ غنایم و ثروتهایی را که در نتیجه این جنگها بدست می آوردند در جاهایی مانند قلعه ها، پناهگاه ها، انبارها و دالان ها پنهان میکردند به امید اینکه روزی بازگشته و آنها را بردارند. در این قبیل جنگها که به مدتهای طولانی ادامه می یافت سربازان و جنگجویان بسیاری کشته می شدند و غنایمی که توسط این سربازان پنهان گشته بود همانند صاحبانشان در
زیر خاک مدفون شده و مفقود می شد.
در زمان استیلاها و غارتها نیز، سربازان دور از چشم فرماندهان خود،گنجینه هاو اموالی که غارت می کردند را در آن محل پنهان میکردند تا هنگامی که بعدها دوباره گذرشان به آنجا افتاد آنها را بردارند.
همچنین اشیای قیمتی و اموالی که سربازانِ کشته شده در میدان جنگ همراه خود داشتند، در سطح میادین جنگ پخش شده است.
گنج پژوه در سرزمین هایی که روزگاری جنگها در آن بوقوع پیوسته است، اموال و اشیائی را که در بالا به آن اشاره کردیم، به کمک ابزار آلاتی مانند فلزیابها جستجو می کند.
از مهم ترین و بارزترینِ این قبیل جنگها، جنگهای صلیبی است که در ظاهر به بهانه های دینی صورت می گرفت اما هدف اصلی آن غارت و به تاراج بردن اموال و ثروتهای شرق و انتقال آنها به غرب بود.

دزدان دریایی، راهزنان و غارتگران

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/dozdi-daryayi.jpg

در دریاها، دزدان دریایی کشتی های تجاری را غارت میکردند، و در خشکی دزدان و راهزنان کاروانهای تجاری و اموال قبیله های کوچک کوچ نشین را غارت کرده و این گونه اموال غارت شده را در جاهایی که پیدا کردن آنها به سادگی ممکن نبود پنهان یا مدفون می کردند تا بدست دیگران نیفتد.

این افراد برای اینکه بعدها بتوانند اموال و گنجینه های پنهان شده خودشان را بیابند از علایم و نشانه هایی استفاده میکردند. همچنین میدانیم برای اینکه اشخاصی غیر از خودشان نتوانند این گنجینه ها را بیابند، از علایم و نشانه های گمراه کننده و همچنین تله های مرگبار مختلف استفاده
می شده است.
گنج پژوه با دنبال کردن علایم و نشانه ها، همچنین به کمک فلزیاب ها و ابزارهای دیگر برای پیدا کردن این گونه گنجینه ها تلاش میکند.

حاکمان زمانه

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/sumer.jpg
حاکمان برای اینکه اموال، گنجینه ها و ثروتهای خودشان را در مقابل اشغالگران، کودتاگران و دزدان و غارتگران حفظ کنند و به منظور اینکهدر صورت از دست دادن حکومت در آینده خودشان یا فرزندانشان بتوانند دوباره حکومت را بدست گیرند، اموال و ثروت های خود را در اماکن بسیار سری پنهان و نگهداری می کردند. این ثروتها سالیان درازی در محلهایی که کسی غیر از خودشان از آن اطلاع نداشت و نمی توانست به آن دست یابد پنهان می گشت. بسیاری از این حاکمان در نتیجه ی سوء قصدها کشته شده، و ثروت ها و گنجینه های آنان به مدت صدها سال در محل هایی که پنهان کرده اند باقی مانده است.
مخفیگاه ثروتها و اموال شخصی سزار، امپراتور روم، پس از کشته شدنش هیچگاه پیدا نشد و سِر آن امروزه پس از گذشت قرنها هنوز باقی است.
به عنوان مثالی از زمانهای متاخر تر میتوان به ثروت کلان شاه مخلوع ایران که به دنبال انقلاب از قدرت ساقط شد اشاره کرد. این گنجینه در زمان حکومت جدید بطور تصادفی بوسیله ی چوپانی، در یک غار پیدا شد. مقدار این گنجینه آنقدر زیاد بود که برای حمل آن از 12 تریلر استفاده شد.

گنجینه ها و اموال شخصی

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/lima-hazineleri.jpg
انسانها مجبور می شدند ثروتها و اموالی که در تمام عمر برای بدست آوردنشان کار و تلاش کرده بودند را برای محافظت از دزدان و راهزنان، و یا حتی گاهی برای محافظت از افراد خانواده خودشان مخفی کنند. این مخفی کردن ها به دو صورت انجام می شد. یا قسمت بزرگی از اموال برای مدت های طولانی در جایی پنهان میشد و یا قسمت کوچکی از اموال که گاه گاهی مورد استفاده قرار می گرفت در صندوقچه ها و داخل دیوارها و جاهایی که دسترسی به آن آسان بود مخفی می گشت. بدین ترتیب در مواقع نیاز قسمتی از این اموال برداشته شده و مصرف می شد. این گونه روشها در زمانهای قدیم بخصوص از طرف کسانی که از طریق ربا خواری، با استفاده از پول ، پول در می آوردند استفاده می شد.

کوچ

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/koch.jpg
اموال و ثروتهایی را که در نتیجه ی کوچ، ترک شده یا پنهان می گشتند را میتوان به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد.
1( در زمانهای گذشته اقوام و قبیله های بسیاری زندگی کوچ نشینی داشته اند. این اجتماعات کوچ نشین در جستجوی خاک حاصلخیز و آب و هوا و اقلیم مناسب برای زندگی، دائماً در حال کوچ و مهاجرت بودند و آن دسته اموال و دارایی هایشان را که نمی توانستند با خود حمل کنند، در جایی مدفون یا پنهان می کردند. به این ترتیب بعدها در هنگام بازگشت میتوانستند از اموال پنهان شدۀ خود استفاده نمایند.
2( گاهی انسانها در نتیجۀ جنگها مجبور به کوچ می شدند. برای دور ماندن از تاثیرات جنگ یا برای زندگی در مکانی که در آن احساس امنیت کنند بطور موقت به روستاها، شهرها، و سرزمینهای دیگر کوچ می کردند، و قبل از مهاجرت اشیاء قیمتی خود را در جایی پنهان می
کردند.
تعداد انسانهایی که در طول تاریخ در نتیجه جنگها مجبور به مهاجرت شده اند بسیار است. گنج پژوه اینگونه وقایع را دنبال کرده و مناطقی که مهاجرت در آنها صورت گرفته است را شناسایی می کند. در این محلها، خانه ها، داخل دیوارها، حیاطها، چاه های آب، و زمینهای اطراف را جستجو می کند. اینگونه جستجو ها تنها با استفاده تکنولوژی امروزی و فلزیاب ها و ابزارآلات مخصوص امکان پذیر است.

روحانیون

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/ruhaniyon.jpg
در زمانهای قدیم بزرگترین موسسه های مالی عبادتگاه ها و کلیساها، و بزرگترین متخصصان امور مالی روحانیون بودند.
پایه و اساس این ثروتها و اموال را مالیاتهای مختلف و بخشش ها و نذورات تشکیل می داد. در آن زمانها صومعه ها و کلیساها در بخشهای مختلف جامعه تاثیرگذار و دارای قدرت و اختیار بودند. کلیسا به خرید و فروش پول و رباخواری اشتغال داشت، همچنین کسانی که به جنگها اعزام می شدند مجبور بودند اموال و دارایی های خود را به کلیسا ببخشند.
هدف از این کار فراهم شدن این زمینه بود که سربازان به جای اموالی که به کلیسا بخشیده اند باغنائم جنگی بیشتری بازگردند و به غارت و یغمای بیشتری دست زنند.
از مردم مالیاتی به عنوان مالیات کلیسا جمع آوری م یشد، همچنین کلیسا از دادن مالیات به دولت و حکومت معاف بود.

کلیسا، بخصوص در قرون وسطی سبب کشته شدن هزاران انسان به بهانه های مختلف، به اتهام جادوگری و فعالیت های مخالف دین شد، که بوسیله شکنجه یا سوزانده شدن اعدام شده و اموال و دارایی های آنان از طرف کلیسا مصادره می شد. به دلایلی از این قبیل، کلیساها و روحانیونی که در زیر نقاب دین از کلیسا برای رسیدن به مقاصدشان استفاده می کردند،ثروت های کلانی در ابعاد و مقادیر باور نکردنی بدست آورده اند.
در جاهای مختلف دنیا، اینگونه ثروتها، گاهاً بوسیله مدفون و پنهان شدن، از نسلی به نسل دیگر رسیده است، و امروزه، هنوز جنبه اسرارآمیز خود را حفظ کرده است.
در کشور خودمان و در خلال جنگهای زمان نزدیک، گروه های غیر مسلمان با حمایت و جهت دهی از طرف روحانیون منصوب به کلیسا،بصورت گروهی یا جمعی طلا و جواهرات، اموال ، ظروف و اشیای قیمتی خود را در یک جا جمع کرده و در اماکن مختلفی همانند تونل ها و دالان هایی که حفر میکردند، و یا در اراضی جنگلی یا کوهها، غارها، شکاف صخره ها یا چاله هایی که حفر می کردند مدفون ساخته اند.
گنج پژوه برای یافتن این گونه گنج ها و کالاهای مورد بحث تلاش می کند. و به کمک ابزارآلات و فلزیابها به جستجوی این قبیل اماکن که احتمال وجود اینگونه اشیاء قیمتی در آن وجود دارد می پردازد.

علی عزیزیان

کلاهبرداران دست به کار شدند

پیمکس جعلی

سلام دوستان
خیلی از دوستانی که با من تماس میگرفتند و قیمت پی مکس 3 را میپرسیدند و من میگفتم 20 میلیون بعضی میگفتند که به ما 15 میلیون گفتند . من مانده بودم که دستگاهی که در خود ترکیه با مالیاتش 4450 دلار است و نماینده رسمی شرکت من هستم چطور میشه با این قیمت پایین بفروشند تا به امروز برام معما بود که امروز عکسی به دستم رسید و معما حل شد
یک سری کلاهبردار دستگاهی ساخته اند شبیه پی مکس2 با نام پی مکس3!!!!!!!
حالا مشخص شد که این کلاهبردران چون دیده اند پی مکس 2 و 3 بخوبی در ایران جواب داده به فکر ساخت جعلی آن افتاده اند و اینو ساخته اند.

خودتان عکس را ببینید همه چیز برای شما مشخص و معلوم میشود

http://www.axgig.com/images/08847506014412565945.jpg

فروش انحصاری پی مکس قسمت دوم

http://www.axgig.com/images/31176922748145870046.png

عکس از سایت شرکت

در ادامه بحث میرسیم به قیمت پی مکس که هر کس قیمتی برای خودش نوشته .دوستان عزیز پی مکس ۳ به دو صورت عرضه میشود
1- پی مکس ۳بیسیک
۲-پی مکس ۳ پرو
اگر به سایت مگاتکنو نگاه کنید در جلوی مدل بیسیک ان اینگونه نوشته👇👇👇
3800+KDV
حال شاید بپرسید بعلاوی KDV یعنی چی؟ KDVیعنی مالیات کشور ترکیه برای فروش هر محصولی ۱۷درصد مالیات دارد حالا ۱۷درصد ۳۸۰۰ دلار میشود تقریبا ۶۵۰ دلار که با ۳۸۰۰ دلار قیمت خود دستگاه میشه ۴۴۵۰ دلار برای کسی که دم در شرکت اش در ترکیه تحویل بگیرد . الان دلار ۳۸۵۰ تومان است .زمانی که بخوای پول را از ایران به یک کشور بفرستی صرافی با ازای هر دلار ۱۰۰ تومان میگیرد یعنی میشه ۳۹۵۰ تومان حال ۳۹۵۰ تومان ضربدر قیمت دستگاه که ۴۴۵۰ دلار شد ببینید چقدر میشه؟ قیمت خرید دستگاه پی مکس ۳ درب کارخانه میشه حدودا ۱۷۶۰۰۰۰۰ تومان برای اوردنش هم حداقل ۲ میلیون هزینه میگیره یعنی ۱۹۶۰۰۰۰۰ تومان واردایران میشه ما چند میفروشیم؟ فروش ما ۲۰ میلیون است حالا شرکت سازنده به ما لطف میکند و برای هر دستگاه یک میلیون تومان به خاطر نماینده بودن کسر میکند سود ما برای فروش هر دستگاه پی مکس ۳ حدود ۱۴۰۰۰۰۰ تومان است .
نکته جالب اینجاست که بعضی از این کانال ها که در کار ساخت فلزیاب های به درد نخور دست ساز هستند در کانالشان نوشته اند که قیمت فروش پی مکس ۳ با اموزش ۱۴۵۰۰۰۰۰ تومان!!!!!!!!!
حالا شما قضاوت کنید مگه میشه؟ ما در ترکیه ۱۶۶۰۰۰۰۰ تومان میخریم که نماینده آن شرکت هستیم
آقای مدیر کانالی که بازارت کساده و نمیتونی فلزیاب دست ساز خود را بفروشی میای واسه پی مکس ۳ قیمت تعیین میکنی در حالیکه یک عدد هم نداری و هدفت سنگ اندازی است اینو بدان مردم ما اگاه هستند و با دروغ های شما خام نخواهند شد
در پایان از شما دوستان میخوام بخوبی این دوتا پست را بخوانید و به حقیقت ماجرا پی ببرید و اگر کسی دیدی به غیر از ما پی مکس میفروشد بدانید یا دروغگوست یا احتمالا دست سازی ساخته که اسمش را پی مکس گذاشته
در زیر عکسی از سایت شرکت قرار میدم که قیمت ها درج شده است

 

فروش انحصاری پی مکس

سلام دوستان امروز میخوام با شما در مورد نحوه فروش پی مکس مطالبی را خدمت شما عرض نمایم .
با بررسی بعضی از کانال هایی که در زمینه فلزیابی فعال هستند میبینید که تجزیه و تحلیل های متفاوتی و اغلب نادرست و غلط در مورد این وسیله اظهار نموده اند حال براساس عدم آگاهی از کارکرد این وسیله یا سنگ اندازی و یا هر دلیلی که باشد کاری ندارم . بحث من سر این مساله است که نمایندگی فروش این وسیله به صورت انحصاری در ایران به عهده 1 نفر میباشد:
علی عزیزیان
این وسیله تولید شرکت مگاتکنو ترکیه است به ادرس سایت :
www.megatekno.net
میباشد این شرکت طی قراردای که با شرکت فلزیاب لیدیا ددکتور منعقد کرده حق فروش محصولات خود را به لیدیا سپرده است یعنی خود شرکت سازنده حق فروش ندارد و محصولات فقط در لیدیا قابل عرضه است اینم سایت شرکت لیدیا ددکتور در استانبول 👇👇👇
www.lidyadedektor.com
شما دوستانی که قصد خرید این وسیله را دارید بدانید که فقط و فقط اینجانب علی عزیزیان تنها مرکز ارایه این محصولات هستم برای اطمینان خاطر از اینکه فقط ما مسئول فروش این محصولات هستیم میتوانید با شرکت لیدیا تماس بگیرید و ازش بخواهید که اسامی نمایندگی ایران را اعلام کند خواهید دید که اسم چه کسانی را نام میبرند اینم شماره تماس لیدیا👇👇👇
+902125909695
من اطلاعات سایت و شماره تماس شرکت را برای این درج کردم که نگید عزیزیان بخاطر خودش میگه .در تماس با این شرکت نگران زبان هم نباشید چون کارکنان شرکت لیدیا هم به ترکی و عربی و انگلیسی مسلط است
دوستان و همراهان عزیز من چیزی برای مخفی کاری ندارم رک همه چیز را میگویم و بررسی این موضوع را به شما می سپارم .حال با این اوصاف هر کسی مدعی شد که منم پی مکس میفروشم بدانید دروغ میگوید چون ما حق فروش را در ایران بجز آقای بساکی به هیچ کس نداده ایم . برای صحت این حرفم میتوانید بازهم با شرکت لیدیا تماس بگیرید مثلا فرض کنیم فردی بنام امیری(مثال) در اهواز مدعی است که پی مکس دارد و میفروشد فورا باشرکت تماس بگیرید و بپرسید که آیا شما به اقای امیری پی مکس داده اید که بفروشد یا نه! با این کار ادعای دروغ این فرد مشخص میشود
در پست بعدی در مورد قیمت این وسیله مطالبی را خدمت شما ارائه خواهم داد
با تشکر از همراهان

http://s6.picofile.com/file/8193884050/aliblog.jpg

سلام دوستان ما خرافات ، حرفهای پوچ ، داستانهای خیالی و دفینه یابی که از روی حرف و حدیث باشد را رد می کنیم. امروزه با استفاده از تجربیات بدست آمده از دفینه یابان مشهور و با استفاده از نتایجی که علم باستان شناسی بدست آورده سعی می کنیم که به جستجوگران گنج ، باستانشناسی جدید و مدرن ، مناسب عقل و علم را ارائه نماییم. تفاوت و دیدگاه ما این است که به دور از خرافات ، دروغ ، حرفهای مزخرف و با تکیه بر علوم باستان شناسی نظرات خودمان را بیان کنیم. تمام دیدگاه ها و موارد ارائه شده در سایت اطلاعات ابتدایی برای تعیین هدف است .

علی عزیزیان

شماره تماس جدید 09106579343

http://www.axgig.com/images/48376951624715327625.jpg

This site is protected by wp-copyrightpro.com